Hlavní navigace

Elektronické dodací listy s identifikací palet přes SSCC kódy poprvé v ČR

7. 9. 2011

Sdílet

Společnosti HENKEL ČR a AHOLD Czech Republic spustily ve spolupráci s CCV Informační systémy vůbec poprvé v ČR projekt EDI komunikace elektronických dodacích listů s identifikací palet přes SSCC kódy (Serial Shipping Container Code).

Cílem je nejen zlepšení dosledovanosti zboží v dodavatelském řetězci, ale také nákladově efektivnější logistika s rychlejšími závozy. Projekt je postaven na využití standardů elektronické výměny dat EDI (Electronic Data Interchange) a pokryje více než 160 různých produktů společnosti HENKEL ČR.

 

Nekonečné možnosti využití EDI 

HENKEL ČR patří mezi průkopníky v oblasti EDI podobně jako společnost AHOLD Czech Republic, pro kterou je zvýšení automatizace a rozvoj elektronické výměny dat jednoznačnou prioritou. „AHOLD i HENKEL využívají již dlouhou dobu EDI, přes které si zasílají elektronicky celou řadu dokladů, nejen objednávky a faktury. Mnoho dokumentů ale stále chodí papírově. A právě realizace projektu identifikace palet přes SSCC kódy je příkladem, kdy díky EDI dochází k dalšímu posunu pro zefektivnění procesů, což je pro obě společnosti dlouhodobá strategie vedoucí ke zjednodušení práce,“ uvádí Václav Kameníček, marketingový manažer společnosti CCV Informační systémy, která je poskytovatelem služeb elektronické výměny dat pro HENKEL ČR. 

SSCC kód představuje osmnáctimístné číslo, které slouží k identifikaci konkrétní logistické jednotky při manipulaci a průchodu zboží dodavatelským řetězcem. Zpravidla je „zaneseno“ do čárového kódu, ze kterého jej lze snímačem jednoduše načíst. Využití SSCC kódů představuje jak usnadnění při vychystávání a dodávce zboží, tak zrychlení při příjmu a naskladnění, kdy je najednou převzata celá logistická jednotka (např. paleta) bez nutnosti jejího rozbalení, neboť její obsah je načítán z elektronického dodacího listu podle SSCC kódu.

 

Projekt prospěšný pro všechny subjekty 

Společným záměrem všech zúčastněných stran je především zrychlení příjmu zboží u odběratele. Zatímco u společností HENKEL ČR a AHOLD Czech Republic se jedná zejména o nákladovou úsporu, společnost DHL (logistický operátor společnosti HENKEL ČR, se kterou komunikuje strukturovaně prostřednictvím EDI) může navíc i lépe využívat svou skladovou a závozovou kapacitu. Projekt tak má jednoznačný přínos pro každou ze zúčastněných stran. František Štika, logistics manager HENKEL ČR, k tomu dodává: „Cílem je, aby příjem jednoho zcela plného kamionu zboží netrval déle než 20 minut. Projekt zlepší sledovanost zboží v dodavatelském řetězci a také pomůže dosáhnout pružnějších a rychlejších závozů. Vyšší efektivita pak vede v konečném důsledku samozřejmě k výraznému snížení nákladů.“           

Kromě společností HENKEL ČR, AHOLD Czech Republic a DHL je dalším subjektem zapojeným do tohoto projektu společnost CCV Informační systémy. Jejím úkolem je tvorba a výměna elektronických dodacích listů s SSCC kódy dodávaného zboží. CCV tak zabezpečuje konverzi těchto dokumentů podle příslušného standardu a má za úkol doručit doklady elektronickou cestou společnosti AHOLD, a to v čase před fyzickým příjezdem zboží. „Je pro nás důležité mít možnost se při realizaci projektu opřít o spolehlivého technologického partnera, který disponuje zkušenostmi v oblasti elektronické B2B komunikace a odpovídající odborností. Bez IT podpory společnosti CCV si realizaci tohoto projektu neumím vůbec představit,“ podotýká Eva Malíková, customer service manažer společnosti HENKEL ČR.

 

SSCC kódy – rychlost, jednoduchost, spolehlivost 

Pilotní projekt je zaměřen na kosmetické zboží společnosti HENKEL ČR, u kterého je pouze 20 % homogenních palet (obsahují jen jeden typ výrobku). Zbytek tvoří heterogenní palety s různým typem zboží, které je vrstveno na sebe. Každá vrstva pak nese svůj vlastní SSCC kód. V některých případech, zejména u drobné kosmetiky, mohou obsahovat i jednotlivé vrstvy různé typy výrobků. V takovém případě se používá tzv. SSCC výčetka, která umožňuje sumarizaci různých druhů zboží v rámci jedné vrstvy a obsahuje výpis jednotlivých produktů. „Při dodávkách větších než jeden kamion je výhodou předchozího zaslání elektronického dodacího listu s SSCC kódy možnost ihned u prvního vozidla, které na příjmové místo dorazí, provádět příjem zboží, a to velmi pružně prostým snímáním kódů,“ připomíná výhody elektronické komunikace Václav Kameníček. Pokud není dodací list předem zaslán elektronicky, veze jej jedno z vozidel. Při příjmu zboží je pak nutné vyčkat na doručení dokladu a často se stává, že dochází k prodlevám při příjmu, ve výjimečných případech dokonce k ucpání příjmového místa. 

Společnost HENKEL ČR nyní využívá SSCC kódy u více než 160 různých druhů produktů, po vyhodnocení pilotního projektu bude případně následovat další sortiment. O smysluplnosti SSCC kódů však Václav Kameníček nepochybuje: „Přínosy zavedení SSCC kódů v elektronické komunikaci jsou zcela zřejmé a v budoucnu lze očekávat jejich rozšíření i v dalších společnostech působících v oblasti retailu.“

 

Zdroj: CCV Informační systémy

 

Cloud23

Foto: Fotolia.com

 

Autor článku