Hlavní navigace

EU 10 čelí nyní v oblasti energetiky enormním investicím

18. 7. 2011

Sdílet

Snižující se úroveň energetické bezpečnosti, rostoucí investiční potřeby a restriktivní ekologická politika představují hlavní hrozby pro energetický sektor v regionu střední a východní Evropy. Mezi společné priority zemí EU 10 patří snížení závislosti na dodávkách plynu z Ruska a rozvoj přeshraničních plynovodních propojení.

Nové členské země EU (tzv. EU 10; jde o skupinu následujících států: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko – tj. bez Kypru a Malty) se v současnosti vypořádávají s vysokým nárůstem investic v oblasti energetiky. Nekoordinované investice do energetiky přitom mohou mít nepříznivý dopad na ekonomiky všech států v regionu. Země EU 10 sice realizují různé projekty, nicméně mají společné klíčové zájmy – zvyšování bezpečnosti dodávek, diverzifikaci dodávek a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Vyplývá to z analýzy energetických politik států EU 10 provedené společností Ernst & Young. Odborníci ze společnosti Ernst & Young proto nyní považují za důležité podpořit návrh iniciativy CEEP (Central Europe Energy Partners, viz níže), aby země EU 10 v nejbližší době uzavřely strategickou alianci a společně hájily zájmy skupiny deseti států střední a východní Evropy v rámci EU v otázkách týkajících se energetiky.

 

Výzva kam se podíváš...

Zpráva „Spojenectví zemí střední Evropy v energetickém sektoru“, která shrnuje výsledky analýzy, poukazuje na společné výzvy pro tyto státy, k nimž mj. patří zpoždění hospodářského vývoje a očekávaný rychlejší růst HDP oproti zemím EU 15 („staré“země EU před velkým rozšiřováním v letech 2004 a 2007), nízká spotřeba energií a její předpokládaný značný nárůst v souvislosti s hospodářským rozvojem, nízká efektivnost při jejím užití, zastaralé výrobní a přenosové kapacity ve většině zemí a potřeba diverzifikace dodávek plynu a ropy.

Ludmila Petráňová, expert Ernst & Young na poradenství pro energetiku, komentuje výsledky analýzy: „Mezi hlavní hrozby v regionu patří snižující se úroveň energetické bezpečnosti, rostoucí investiční potřeby – zejména v odvětví energetiky a plynárenství – a stále restriktivnější ekologická politika. Energetická bezpečnost je společným zájmem EU 10 a výzvy týkající se bezpečnosti energetiky jsou pro všechny státy desítky obdobné. Proto je společným zájmem těchto států aktivní ovlivňování energetické politiky EU. Trhy s elektrickou energií nejsou mezi státy EU 10 dobře propojené, i když jsou různé projekty aktuálně ve fázi realizace. Výzvy pro elektroenergetiku, plynárenství a ropný sektor v zemích desítky jsou v podstatě výzvami pro celou ekonomiku našeho regionu a vyžadují společné úsilí v rámci EU.“ 

 

Nouzová řešení jsou nákladná 

Společné jsou také cíle států EU 10 v rámci realizace požadavků EU. K těmto cílům patří mj. získání financí na nutné investice, zvýšení emisních limitů CO2 a využití místních energetických zdrojů (např. uhlí a břidlicového plynu). „Pokud státy EU 10 nebudou při realizaci investic jednat společně, koordinovaně a s pomocí EU, mohou tím ztratit svou konkurenceschopnost vůči ekonomikám jiných států, zůstanou závislé na dodávkách plynu a ropy z Ruska a v důsledku toho nedoženou úroveň vývoje zemí EU 15. Ve výsledku to může vést ke vzniku „Evropy dvou rychlostí hospodářského rozvoje“ a – v případě některých zemí střední a východní Evropy – dokonce „Evropy tří rychlostí,“ vysvětluje Josef Severa, výkonný ředitel oddělení podnikového poradenství a řízení rizik společnosti Ernst & Young v České republice.

„Jednotlivé investiční plány bez širší podpory mohou způsobit prodlevy u klíčových investic do energetiky v důsledku chybějícího stabilního investičního prostředí. Nedostatečné dodávky energií spolu s očekávanou poptávkou pak povedou k růstu cen energií. Nouzová řešení jsou obvykle nákladná a mohou způsobit další růst celkových nákladů na energie u domácností i v průmyslu, což zhorší jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích,“  vysvětluje Ludmila Petráňová a dodává: „Pro vytvoření vhodných řešení jsou zapotřebí dodatečné fondy a další podpora ze strany Evropské unie. Také ekologická politika by neměla být příliš zpřísňována.“

 

Energetické spojenectví střední Evropy – nabídka pro země EU 10 

„Úroveň rozvoje energetického sektoru je nižší než v zemích EU 15. Naše energetické koncerny jsou malé ve srovnání s takovými giganty jako EdF či RWE. Mají rovněž více omezené investiční možnosti. Proto také bude pro země EU 15 mnohem jednodušší splnit předpoklady politiky soudržnosti. V našem regionu je věc o to složitější, že máme méně peněz na investice, a navíc rozsah těchto investic je zcela nesrovnatelný s těmi, které by měly být uskutečněny v Německu nebo ve Francii. Pokud bychom v rámci jednotlivých zemí EU 10 chtěli realizovat veškeré záměry politiky soudržnosti v termínu stanoveném EU, ceny energií by vzrostly o několik desítek procent a srazily by naše ekonomiky ke dnu,“ říká Piotr Piela, partner Ernst & Young řídící energetickou skupinu ve střední a jihovýchodní Evropě. Proto vznikl návrh vytvořit alianci firem z energetického sektoru ze zemí EU-10, jejímž cílem bude úspěšně lobbovat ve prospěch regionálních zájmů v rámci Evropské unie. 

„Strategická aliance by české energetice jen prospěla. Doporučujeme ji uzavřít zejména proto, abychom mohli racionálně investovat, společně usilovat o dotace z evropských fondů pro rozvoj energetických projektů a v budoucnosti také sdílet investiční projekty, realizované tam, kde budou mít největší opodstatnění,“ přesvědčuje Ludmila Petráňová.

 

Navržený akční plán aliance zemí EU 10 zahrnuje mimo jiné: 

* vytvoření společné strategie čelící výzvám energetiky zemí EU 10,

* ustanovení Řídícího výboru ze zástupců všech deseti států. Výbor bude zodpovědný za vytvoření společných návrhů skupiny zemí desítky pro potřeby diskuse o energetické politice EU a bude v tomto směru spolupracovat s nezávislými organizacemi. 

„Spojením potenciálu zemí EU 10 se zvýší šance na úspěšnou realizaci klíčových infrastrukturních iniciativ díky zajištění dotací z evropských fondů a zavedení flexibilních řešení přizpůsobených daným zemím desítky,“ shrnuje Josef Severa.

 

Informace o CEEP (Central Europe Energy Partners)

Central Europe Energy Partners, AISBL (CEEP, AISBL) je mezinárodní nezisková organizace založená 10. června 2010 se sídlem v Bruselu (Belgie). Hlavním cílem organizace je podporovat integraci energetického sektoru zemí střední Evropy na základě principů společné energetické politiky a energetické bezpečnosti EU.

Členy CEEP se mohou stát právnické osoby ze středoevropských členských států EU. Do budoucna se počítá rovněž s účastí subjektů mimo hranice EU, případně jednotlivců se zájmem o problematiku odvětví energetiky. Více informací na webových stránkách http://www.ceep.be

 

 

Zdroj: Ernst & Young (poskytne další informace)

 

Byl pro vás článek přínosný?