Hlavní navigace

Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám

25. 7. 2014

Sdílet

 Autor: © auris - Fotolia.com
Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen „JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Hlavními výstupy této expertní skupiny byla doporučení ke třem oblastem: sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám (tj. úpravám cen po konci roku).

Sekundární úpravy zahrnují situace, kdy je z důvodu prvotní úpravy převodních cen zdaněna i sekundární transakce, např. překlasifikace úpravy převodních cen na skrytou výplatu zisku. Výsledkem pak může být dodatečně doměřená srážková daň a s ní související penále a úrok z prodlení. Evropská komise ve svém doporučení navrhla omezit dodatečné zdanění u těchto sekundárních transakcí, zejména pokud se jedná o transakce v rámci EU.

Doporučení k řízení rizik v oblasti převodních cen obsahuje především rady, jak efektivně provést kontrolu převodních cen z pohledu správce daně. Zpráva zdůrazňuje možnost využít dostupné alternativní nástroje, jako je výměna informací mezi členskými státy či jako jsou koordinované kontroly správců daně z různých států a mechanismy pro řešení sporů (arbitrážní úmluva).

V této souvislosti jsme zaznamenali, že česká finanční správa rozšiřuje metodické postupy pro identifikaci rizikových transakcí z hlediska převodních cen. Na příští rok dále připravuje novou přílohu k daňovému přiznání, v níž by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině.

Vyrovnávací platby jednorázově upravují původně fakturované převodní ceny v průběhu zdaňovacího období za účelem dosažení tržně obvyklého výsledku za období jako celek. Doporučení pracovní skupiny JTPF specifikuje podmínky, za kterých by členské státy měly tyto vyrovnávací platby akceptovat.

Doporučení Evropské komise není závazným předpisem. Proto pracovní skupina JTPF monitoruje, zda a jakým způsobem jsou doporučení v jednotlivých členských státech implementována, aby tak zajistila bezbariérové fungování vnitřního trhu EU.

Více informací naleznete na následujícím odkazu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm

 

ICTZ24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?