Hlavní navigace

FATCA: nová oznamovací povinnost pro americké daňové poplatníky v USA

16. 4. 2012

Sdílet

Příprava amerického daňového přiznání za rok 2011 bude představovat větší administrativní zátěž pro některé americké daňové poplatníky.

V souladu s novými pravidly stanovenými zákonem The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), jehož smyslem je zamezit daňovým únikům v zahraničí, musí již za rok 2011 někteří američtí daňoví poplatníci spolu s daňovým přiznáním oznámit vlastnictví vybraných druhů finančního majetku v zahraničí, pokud překročí zákonem stanovenou hodnotu. Jedná se například o majetek ve formě zahraničních akcií či vlastnictví zahraničního bankovního účtu, ale i účast v některých komerčních penzijních plánech v zahraničí.

Pro účely oznámení vlastnictví vybraných druhů zahraničního finančního majetku zavedl americký finanční úřad nový speciální formulář 8938, jenž je povinnou součástí amerického daňového přiznání. Obecně jsou povinni podat speciální formulář s přiznáním všichni američtí daňoví poplatníci: Jimi jsou například občané USA, držitelé zelených karet, ale také cizí občané, kteří byli považováni za americké daňové rezidenty kdykoli v průběhu zdaňovacího období.

Hodnota majetku, kterou je americký daňový poplatník povinen nahlásit, se různí v závislosti na způsobu zdanění v USA (zda se jedná o společné přiznání manželů či o individuální přiznání jednotlivého poplatníka) a v závislosti na místě bydliště. Oznamovací povinnost úřadům vzniká již při hodnotě majetku 50 000 USD. Pro poplatníky žijící mimo území USA je stanovený limit vyšší.

V případě, že američtí daňoví poplatníci výše uvedenou povinnost nesplní, budou jim hrozit nezanedbatelné pokuty až do výše 60 000 USD.Nový formulář 8938 se předkládá nezávisle na povinnosti podat formulář TD F 90-22, známý také jako FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts), jenž byl v USA zaveden před několika lety z podobných důvodů. Pokud daňovému poplatníkovi vznikne povinnost podat formulář 8938 a současně povinnost podat formulář FBAR, je poplatník povinen podat oba formuláře, přestože informace poskytované daňovému úřadu mohou mít duplicitní charakter.

 

cyber23

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?