Hlavní navigace

Finanční a účetní standardy jsou tu hlavně pro investory

Sdílet

 Autor: © JohnKwan - Fotolia.com
Globální finanční a účetní standardy by měly nejvíc vycházet vstříc investorům, tvrdí v nové zprávě ACCA (Asociace certifikovaných účetních) a poradenská společnost Grant Thornton.

Obě výše zmíněné organizace varují, že právě názory investorů na utváření standardů přitom v současnosti nechce nikdo slyšet. Rovněž tvrdí, že nesoustavný, fragmentární způsob představování receptů na řešení globální ekonomické nejistoty a opomíjení investorů v reformním procesu zbytečně prodlužuje křehký stav globální ekonomiky. Zpráva ACCA a Grant Thornton „Vyjít investorům ve finančním systému vstříc“ je založena na řadě kulatých stolů pro investory a zástupce investorů, pořádaných na trzích po celém světě. Zpráva navrhuje sedm kroků ke zlepšení dnešního stavu.

 

Ke zlepšení stavu lze podniknout následující kroky: 

* Je potřeba nadále vyvíjet globálně konzistentní standardy. Globální konzistence je naprosto zásadní pro investory s globálními portfolii. Investoři hledají srovnatelné informace na finančních výkazech a chtějí nasadit standardy pro audit a účetnictví. Musí se rozšířit firemní výkazy. Integrované reportování je příležitost k zaplnění informačních mezer. Pevnější sepětí s řízením rizika a výkonností by mohlo zvýšit důvěru investorů ve schopnosti managementu dosahovat v budoucnosti dobrých výsledků.

* Je třeba stanovit integrovanou reformní agendu, která vyjde vstříc potřebám investorů. Investoři by rádi viděli nové a vylepšené standardy účetnictví, auditu a corporate governance vyvinuté integrovanějším způsobem. Návrhy reformy je třeba založit na solidním chápání potřeb a priorit investorů.

* Měly by se rozšířit auditorské zprávy. Investoři chtějí více informací o auditním procesu a o jakýchkoli zjištěných problémech, stejně jako informace o efektivitě firemního managementu a corporate governance. Investoři by byli ochotni zaplatit za vyšší záruky, pokud by za to měli vyšší protihodnotu.

* Je třeba rozšířit vysoké standardy corporate governance. Přijetí a vynucování rámců a kodexů corporate governance je z globálního hlediska roztříštěné. Jejich rozšíření pokládají investoři za cenné. V některých regionech bylo zlepšení corporate governance nejvyšší prioritou pro zlepšení důvěry investorů.

* Investoři by se rádi zapojili do jednání s regulátory a tvůrci standardů, aby v debatách o reformách systému finančního výkaznictví měly jejich potřeby dostatečnou prioritu. Je tedy třeba zvýšit účast investorů na stanovení reformní agendy a vyvíjení nových standardů.

*Je třeba sdílet názory, aby došlo k dalšímu pokroku. Investoři se rádi podělí o své názory a nápady mezi sebou, aby napomohli širšímu přijetí těch nejlepších postupů. Rovněž podporují větší dialog s auditory, aby si obě strany vyjasnily, jakým čelí problémům.

 

 

Zdroj: ACCA

 

ICTZ23

Foto: © JohnKwan - Fotolia.com