Hlavní navigace

Finanční myšlení se žádá i od liniových manažerů a obchodníků

18. 11. 2010

Sdílet

 Autor: © mostafa fawzy - Fotolia.com
„Firmy by měly raději používat méně nástrojů a pravidel, měly by je však používat důsledněji,“ říká v rozhovoru Ladislav Profota, jednatel společnosti Controller-Institut, Contrast Consulting Praha, a předseda řídícího výboru České asociace pro finanční řízení (CAFIN).

Na svých webových stránkách uvádíte, že jste předním poskytovatelem vzdělávacích služeb v oblasti controllingu a financí, co konkrétně si pod tím lze představit? 

Zaměřujeme se výhradně na odborné vzdělávání finančních specialistů a manažerů, jejichž úkolem je zasadit se o to, aby firma byla finančně stabilní a výkonná pro své vlastníky. Za patnáct let, kdy na trhu působíme, jsme postupně vyvinuli systém odborného rozvoje všech hlavních finančních pozic – od hlavních účetních, přes finanční analytiky a controllery až po finanční manažery. Umíme ale taky nabídnout kurzy pro specializované pozice jako jsou treasury manažer, IFRS specialista nebo acqusition manager. Troufnu si říct, že jsme jakousi pravou rukou finančních ředitelů při rozvoji jejich finančních útvarů.

 

Ladislav ProfotaMohl byste stručně popsat, jaké typy či formy vzdělávacích kurzů nabízíte? 

Nabízíme vzdělávání pro konkrétní finanční pozice formou ucelených vzdělávacích cyklů, které jsou vždy zakončeny zkouškou či vypracováním firemního projektu. Účinnost cyklů zvyšujeme kombinováním prezenčního studia a námi vyvinutých e-learningových vzdělávacích modulů. V nabídce máme ale také řadu nadstavbových specializovaných kurzů, kterými podporujeme „celoživotní“ vzdělávání finančních pozic; ani ve financích samozřejmě není možné usnout na vavřínech. Pro řadu významných firem či bank realizujeme interní vzdělávací či rozvojové programy a to nejen pro finanční pozice. Řada společností si již uvědomuje, že finanční myšlení je žádanou kompetencí nejen od finančních specialistů, ale také od liniových manažerů nebo obchodníků. Pro ně máme připravené programy, kde jsou finanční témata prezentována příslušnou srozumitelnou a přitažlivou formou.

 

V čem je „specialita“ či silná stránka vašich kurzů a programů? V čem se liší od kurzů jiných firem? 

Specialita tkví právě v tom, že jsme specialisté. Soustředíme se výhradně na finanční pozice. To nám pak přináší možnost kumulace našeho know-how i zkušeností z praxe, které se následně odráží v metodice každého kurzu. Úzce spolupracujeme s ekonomickými univerzitami, ale také s osobnostmi z konkrétních firem. Právě spojení s praxí včetně detailní znalosti potřeb firem v oblasti finančního řízení nás odlišuje od řady jiných univerzálních vzdělávacích firem.

 

Firmy dnes často využívají možnosti spolufinancovat své vzdělávací aktivity z fondů EU, můžete jim pomoci i v této oblasti? 

Domnívám se, že hlavní žně profinancovávání vzdělávacích aktivit z fondů EU už má řada firem za sebou. Osobně musím říct, že nejsem příznivce podobných intervencí „shůry“, křiví trh a vedou naše zákazníky i nás k účelovému chování. Přál bych si, aby vzdělávání bylo trvalou prioritou a nebylo jen rozpočtou položkou „do počtu“, která se realizuje, jen pokud zbudou peníze či bude možnost profinancování z EU. Naše firmy potřebují kvalitně vzdělané lidi jak sůl. Ale zpátky k vaší otázce: ano, máme řadu klientů, kterým jsme pomohli se zpracováním projektové žádosti nebo s obsahem samotného vzdělávacího kurzu. Spolupracujeme s osvědčenými grantovými agenturami a rozhodně umíme v této oblasti nabídnout kompletní servis.

 

Jak změnila finanční krize priority firem v oblasti vzdělávání? Na co kladou větší či menší důraz? 

Krize především všechny řádně prověřila. Řekl bych, že zde byly dvě skupiny firem. Část firem uměla dobře řídit své finance už před krizí, tato skupina byla krizí zaskočena mnohem méně. Jiné firmy ale v dobách růstu spoléhaly na štěstí a příležitost a své finance pod kontrolou příliš neměly. Tyto firmy, i když měly často z dob růstu vytvořeny dostatečné rezervy, svoji šanci využít krizi coby příležitost jednoznačně promarnily a často se doteď zmítají v optimalizačních snahách. Pokud bych měl říct, v čem mají firmy obecně rezervy, pak by to byl nedostatečný důraz na používání raději menšího počtu jednodušších nástrojů a pravidel. Firmy jich často používají příliš mnoho a logicky pak nejsou v jejich používání příliš důsledné. Často postačí držet se několika málo prověřených a osvědčených; jmenoval bych například cash management, forecasting, klouzavé plánování nebo dohody o cílech či ukazatelích pro manažery.

 

Na jaře letošního roku jste stáli u zrodu České asociace pro finanční řízení (CAFIN), jaké jsou dosavadní zkušenosti? 

Cloud22

Myslím, že je třeba zdůraznit, že jakkoliv už přináší činnost asociace první výsledky, je takové založení především během na dlouhou trať. Její vznik jsme iniciovali zejména proto, abychom dokázali spojit své úsilí s našimi partnery také v nekomerčních aktivitách a přispěli k odbornému růstu a zvýšení prestiže finančních pozic. V tuto chvíli máme registrováno 120 členů a dalších více než 480 zájemců o dění v CAFIN je v příslušné skupině na portálu LinkedIn. Činnost asociace je rozdělena pracovních skupin, které mají stanoven svůj produkční plán, ať už jde o manuály, srovnávací studie, články či přednášky. Jsem přesvědčen, že dalším případným zájemcům o členství máme rozhodně co nabídnout. Pro další informace či inspirace mohou ostatně navštívit i webové stránky asociace na www.cafin.cz.