Hlavní navigace

Finanční vzdělání pomáhá ženám získávat pozice ve správních i dozorčích radách

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Přestože se na finančnictví často nahlíží jako na mužskou profesi, z nové zprávy vypracované ACCA (Asociace certifikovaných účetních) a organizací ESRC (Rada pro ekonomický a společenský výzkum) při Cranfield School of Management je vidět, že finanční kvalifikace nebo vzdělání může ženám posloužit jako odrazový můstek na místa ve správních či dozorčích radách velkých akciových společností.

Z analýzy s názvem „Ženy ve finančnictví: odrazový můstek k pozicím ve správní radě?“ vyplývá, že finančně vzdělané ženy se snáze dostávají na vedoucí pozice. Téměř polovina žen, přesně 45 procent, které zastávají funkci ředitelky, disponuje kvalifikací ve finančnictví. Finančním vzděláním se pak může pochlubit celkem 65 procent žen. Z analýzy rovněž vyplynulo, že více než polovina nových neexekutivních ředitelek má funkční vzdělání ve finančnictví. U mužských kolegů hovoří statistiky následovně: 26 procent mužů má kvalifikaci ve finančnictví a 44 procent finanční vzdělání.

 

Řeč čísel je jazykem správní rady 

Všechny tři skupiny respondentů, tedy headhunteři, předsedové a ženy působící ve správních či dozorčích radách, se shodly na tom, že finanční vzdělání ženám výrazně pomáhá při postupu na nejvyšší příčky firemního managementu. Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko k tomu uvedla: „Prostřednictvím této studie jsme se snažili zjistit, proč je právě finanční vzdělání pro ženy tak významným odrazovým můstkem. Vidíme, jak se ženské zastoupení ve správních radách mění. Z našeho výzkumu rovněž plyne, že více než polovina žen jmenovaných v tomto období má funkční vzdělání ve finančnictví a ještě vyšší poměr je u výkonných ředitelek, kde se jedná až o 65 procent.“ 

Podle zprávy je řeč čísel jazykem správní rady a schopnost podat finanční informace umocňuje důvěryhodnost daného člověka; podle všeho je rovněž jedním z rozhodujících faktorů při výběru ženy do správní či dozorčí rady. Tento názor sdíleli především respondenti z řad pracovníků personálních agentur.

 

Ženy jsou sympaticky praktické 

Zpráva přináší nové poznatky a uvádí i výsledky předchozího výzkumu rozdílů mezi muži a ženami ve vstupech do správních a dozorčích rad. Její vyznění je zřejmé: finančnictví je jasnou kariérní volbou pro ženy, zvláště ve sféře služeb. Výzkum rovněž vypovídá o tom, že ženám se obvykle daří dosahovat těch nejvyšších pozic právě prostřednictvím finančnictví, což může mít dopad i na další obory, v nichž bude zájem povyšovat talentované ženy. Z výzkumu ovšem také vyplývá, že ženy ke kariérnímu postupu navíc potřebují budovat společenské sítě, využívat konexe a prakticky prokazovat svou finanční odbornost. 

Helen Brandová k tomu dodává: „Headhunteři a předsedové správních a dozorčích rad vyslali jasný signál, že finanční dovednosti výrazně usnadňují postup do správní či dozorčí rady. Je ale rovněž zřejmé, že samy o sobě nestačí. Ženy potřebují společenské konexe a musí se o nich vědět tam, kde chtějí pracovat. Rčení „Nejde o to, co víš, ale koho znáš“ na pracovišti stále platí, ale pokud se ženy chtějí dostat až na vrchol, musí být motivované, ambiciózní, cílevědomé a musí se o nich vědět.“

 

Mezi českými manažery stále chybí ženy… Myslí si to i většina mužů 

ACCA již dříve poukázala na kariérní situaci žen v České republice. Průzkumu ACCA u příležitosti 100. výročí Mezinárodního dne žen se v roce 2011 zúčastnilo 214 manažerů a manažerek českých firem. Skoro 59% mužů se v něm vyjádřilo, že v Česku je mezi manažery příliš málo žen. Mezi ženami je však tento pocit ještě výraznější. Myslí si to až 83% z nich. 

Ženy a muži se v průzkumu ACCA shodli v otázce, zda jsou ženy v některé oblasti nadprůměrně zdatné. Nejčastěji uvádí personalistiku (87%) a marketing (68%), a to se značným odstupem od ostatních segmentů, kterými jsou finance (48%) a obchod (11%). Jen zanedbatelné přibližně 1% respondentů obou pohlaví si myslí, že se ženy hodí do provozu a výroby, kam však v mnoha organizacích patří také lukrativní informační technologie nebo logistika.

top100