Hlavní navigace

Financování controllingu v neziskovém sektoru je těžké

16. 9. 2010

Sdílet

Controlling v neziskovém sektoru, význam Supply Chain Managementu, ale také solární elektrárny byla témata, která se probírala během CAFIN Day. Toto netradiční setkání uspořádala nejen pro své členy Česká asociace pro finanční řízení.

Setkání se konalo 26. srpna a vystoupila na něm řada zajímavých osobností. Zúčastnil se například Georg Hotar (Chief Financial Officer společnosti Photon Energy a.s.), který s přítomnými hovořil o současných cenách energií: „Obscénní zisky, které v tuto chvíli plynou ze solárních elektráren, jsou dány nedokonalou legislativou. Zákony jsou připraveny tak, že do letošního roku bylo možné změna o pouhých 5%, což při aktuálním snížení cen solárních panelů o cca 40% vyvolalo současnou diskusi,“ reagoval Hotar na dotazy týkající se chystaných legislativních změn. 

Další diskuze se točila kolem controllingu v neziskovém sektoru. Ondřej H. Matyáš ze společnosti Člověk v tísni přiblížil účastníkům specifika controllingu v neziskové organizaci, zejména pak při zahraničních projektech, kde je mnoho informací závislých na lokálních spolupracovních nadace: „Význam controllingu ve veřejně prospěšné společnosti je podstatný. Problémem však zůstává financování takové činnosti, resp. osoby. Sbírkou je možné financovat povodně v Pákistánu či rozpoutat kampaň "Skutečný dárek". Těžko však organizovat sbírku právě na činnosti spojené s dalším posunem společnosti, mezi které controlling rozhodně patří,“ komentoval současný stav Matyáš.

Významu Supply Chain Managementu se věnovala přednáška Davida Pinky (Obchodní ředitel, ESA, s.r.o.). Svoje doporučení směrem k finančním manažerům shrnul Pinka na závěr takto: „Pro správné nastavení vztahů finančního manažera a SCM by bylo vhodné pochopit a vzájemně si vysvětlit pojmy, požadavky a společné cíle. Sledovat výkonnost nejen výrobních, prodejních, kvalitativních, ale i logistických KPI’s a iniciovat analýzu příčin vznikajících negativních odchylek. V neposlední řadě pak podněcovat k hledání možností zlepšení.“

K dalším probíraným tématům patřily Balanced Scorecard, personální audit nebo plánování rozpočtu. Na akci vystoupil rovněž předseda řídícího výboru České asociace pro finanční řízení (CAFIN) Ladislav Profota, jenž představil hlavní aktivity organizace a představil její pracovní skupiny. Závěr akce byl odlehčen finanční olympiádou a hledáním pokladu.

Akce nazvaná CAFIN DAY se letos konala poprvé. Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) vznikla tento rok na jaře; jejím cílem je sdružovat odborníky se zájmem o finanční řízení podniků; podporovat výzkum, výuku i vzdělání na tomto poli a aktivně spolupracovat s profesními organizacemi, finančními institucemi a dalšími zájmovými subjekty. Více informací lze nalézt na www.cafin.cz

 

ICTZ23

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení