Hlavní navigace

Firmy a výzkumné a klastrové organizace mohou žádat o dotace na podporu inovačních aktivit

26. 4. 2024

Sdílet

Inovace Autor: Depositphotos
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Výzva Spolupráce – Klastry je určena pro klastrové organizace a je v ní k dispozici celkem 500 milionů korun. Výzvy vyhlásilo 9. a 11. dubna 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

„Inovace jsou pro každý podnik hnacím motorem rozvoje úspěšného podnikání. Proto je cílem těchto dvou výzev podpořit zavádění inovací do praxe a rozvíjet spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi, digitálními huby nebo technologickými centry, jejímž cílem bude rozvoj nových nápadů nastartovat,“ informuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Záměrem výzvy Partnerství znalostního transferu je vytvořit partnerství v oblasti vývojových a inovačních aktivit mezi podniky a znalostními organizacemi a posílit tak předávání informací, odborných znalostí, souvisejících technologií a dovedností z akademické sféry, ke kterým podnik nemá přístup. Tím podpořit a urychlit inovační procesy ve firmách, a naopak sladit výzkumná témata, která provádějí výzkumné organizace, s potřebami podniků. Žádoucí je také větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. „Žadatelé mohou dotace využít na zavedení pokročilých technologií v podniku, vývoj či inovace nových produktů a služeb nebo inovaci procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu anebo pro zlepšení výrobních či podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace. Firmy mohou ve výzvě získat až 70 % a výzkumné organizace až 85 % způsobilých výdajů zpět formou dotace.

Výzva Spolupráce – Klastry je také zaměřena na podporu posilování vazeb. A to mezi firmami, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi rozvojem inovačních klastrů jako nástrojů pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. „Podpora může organizacím sloužit například k realizaci kolektivního výzkumu nebo na založení, rozvoj a vybavení centra klastru,“ vyjmenovává možnosti dotací Jan Piskáček. Ve výzvě je možné čerpat až 70 % způsobilých výdajů. Podrobné informace o této výzvě z OP TAK jsou k dispozici na: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-ii/.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

CS24

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační program podpory OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Byl pro vás článek přínosný?