Hlavní navigace

Firmy chtějí nový cizinecký zákon a zrušení bariér pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí

23. 3. 2011

Sdílet

Kdyby se dnes IBM rozhodovalo, kde bude jeho hlavní strategická centrála, Českou republiku by už nezvolilo.

Tuzemští zaměstnavatelé, zejména velcí zahraniční investoři, se v ČR potýkají se značnými problémy s transferem vedoucích pracovníků, specialistů a stážistů z třetích zemí. Poukazují na to, že současná novela cizineckého zákona nevyhovuje jejich reálným potřebám a ve srovnání s dřívějším a také nevyhovujícím zákonem je ještě byrokratičtější. 

Procedury spojené s vybavením klíčových pracovníků pro pobyt a práci v České republice jsou podle zaměstnavatelů byrokratické, zdlouhavé a odrazující. Vstupní procedury v porovnání s dalšími členskými státy trvají v průměru dvakrát až třikrát déle. Manažer nebo manažerka se navíc musí dostavit osobně na úřad, přičemž nemají možnost zjistit, v jakém stádiu je proces udělování víza.

 

Prolomit vlny... byrokracie

Z podnětu Svazu průmyslu a dopravy ČR a v reakci na tyto výhrady zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR kulatý stůl pod názvem „Ekonomická migrace a mobilita pracovní síly“, jehož se před nedávnem zúčastnili zástupci čtyř ministerstev a představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Americké obchodní komory v ČR, akademické sféry i nevládních organizací.

Výstupem jednání bylo, že pod garancí MPO vznikne expertní skupina, která by měla na základě současné praxe v jiných státech Evropské unie připravit návrh na „zrychlenou proceduru“ a podmínky, ať už legislativní, nelegislativní či pilotní, pro její zavedení.

Vytvořena bude i stálá pracovní skupina, v rámci které by zástupci podnikatelské a zaměstnavatelské komunity měli možnost podílet se na přípravě nového cizineckého zákona. Vzhledem k tomu, že pro předložení věcného záměru zákona je napjatý časový rámec, bude MPO v rámci meziresortního připomínkového řízení kontaktovat zástupce podnikatelské sféry a kumulovat jejich připomínky, které uplatní směrem k Ministerstvu vnitra ČR.

 

Akční plán pro legální migraci 

Je jasné, že flexibilita pracovní síly a minimalizace bariér v souvislosti s transferem pracovníků ze třetích zemí je jedním z faktorů při rozhodování zahraničních investorů o vstupu do země. Proto MPO zanalyzuje vládou přijatou koncepci ekonomické migrace v souvislosti s novelizací zákona o investičních pobídkách a v souladu s připravovanou strategií konkurenceschopnosti.

„Není možné, aby Česká republika odrazovala dosavadní praxí zahraniční investory. Musíme umět dostat k nám kvalifikovanou pracovní sílu rychle, jednoduše a úsporně,“ uvedla Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce Mezinárodních organizací a evropských záležitostí.

Jak připomněla, Evropa se potýká s demografickými problémy a se snižováním počtu pracovních sil. „Evropa nyní v rámci Stockholmského procesu a Akčního plánu pro legální migraci otevírá dveře ekonomické migraci jako zdroji pracovní síly, dovedností a kvalifikací, které na evropském trhu práce chybí. Cílem je zjednodušit a zrychlit procedury ohledně vstupu, pobytu a ve spojitosti s pracovním povolením cizinců na území EU,“ uvedla Vladimíra Drbalová. S tím souvisí i snahy Bruselu zjednodušit vnitropodnikové převody pracovníků z třetích zemí, i probíhající evaluace směrnice 2005/36/EC o uznávání kvalifikací.

Pokud bude chtít Česká republika konkurovat ostatním zemím a vyřešit výhrady firemní sféry, bude muset co nejrychleji omezit byrokracii a zrušit dosavadní omezení pro ekonomickou migraci a mobilitu pracovní síly. „Kdyby se dnes IBM rozhodovalo, kde bude jeho hlavní strategická centrála, pro Českou republiku by se zřejmě už nerozhodlo,“ uvedla v souvislosti s přetrvávajícími bariérami Milena Jabůrková, IBM CZ, Government Programs Executive.

Také zástupci dalších významných investorů, jakými jsou ŠKODA AUTO, PricewaterhouseCoopers či Deloitte, vyjadřují nespokojenost s délkou a komplikovaností procedur při vybavování pracovníků pro pobyt a práci v ČR. „Po 90 dnech jsme se na telefonický dotaz dozvěděli, že vízum je někde v poště,“ uvedl Miroslav Mejtský z Deloitte Advisory. Podobnou zkušenost mají i jinde. „Dostat klíčového manažera do ČR nám trvalo 210 dní,“ uvedla Ilona Pelcová, zástupkyně podniku ŠKODA AUTO.

 

CS24

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Byl pro vás článek přínosný?