Hlavní navigace

Firmy již nikdy nebudou fungovat jako před krizí

4. 10. 2010

Sdílet

PricewaterhouseCoopers chystá v následujících letech expanzi na českém trhu, od října má deset nových ředitelů, nejznámější novou posilou je Peter Chrenko.

Daňové a regulatorní změny, snahy státu i firem o efektivitu a hledání cest, jak být lepší než konkurence. To jsou výzvy, jimiž se bude podle odborníků PricewaterhouseCoopers (PwC) vyznačovat v nejbližších letech krizí poučená ekonomika. PwC očekává, že právě v těchto oblastech poroste v České republice poptávka klientů po jejích službách, která přinese 50% nárůst tržeb za 5 let.

„Růstu chceme dosáhnou nejen díky zázemí přední globální poradenské a auditorské sítě na světě, schopnostem a znalostí našich odborníků a vyváženému portfoliu služeb, ale rovněž díky pozici spolehlivého partnera, který dodržuje etické principy. Našim cílem je jednoznačně potvrdit pozici lídra v kvalitě služeb pro byznys na českém trhu,“ říká Jiří Moser, řídící partner PricewaterhouseCoopers v České republice.

„Příležitosti, které nová ekonomická situace přináší, si žádají nejen úsilí stávajícího týmu, ale i jeho další posilování. Jen od července jsme naše řady rozšířili o šest nových partnerů, od října jsme povýšili do funkce ředitele deset našich odborníků,“ dodal Jiří Moser.

Povýšení deseti stávajících senior manažerů do funkce ředitele představuje nejen ocenění práce těchto odborníků a víru PwC v jejich další rozvoj, ale odráží i strategické oblasti, na které se PwC hodlá v následujících letech nejvíce zaměřit. Jde o:

 

Daně

Postupné hospodářské oživení i nová daňová legislativa postaví firmy před řadu nových problémů, při jejichž řešení ocení radu zkušeného odborníka. Není tedy náhodou, že polovina z desítky nově jmenovaných ředitelů působí v Daňovém a právním oddělení PwC:

Martin Diviš – bude odpovědný za další rozvoj oddělení specializujícího se na nepřímé daně a celní problematiku. Je také odborníkem, na něhož se klienti obracejí s problematikou elektronické správy daní.

Jan Fischer – se bude podílet na rozvoji praxe PwC v oblasti přímých daní, restrukturalizací skupin společností a daňového plánování různých typů podnikových transakcí. Jeho zaměření zahrnuje i daňové aspekty transakcí včetně akvizic nebo prodejů podílů na společnostech.

Natalia Pryhoda – bude přispívat k dalšímu rozvoji vůdčí pozice PwC v oblasti transferových cen, jednoho z klíčových témat pro podniky v současné době. Její odborná zkušenost zahrnuje plánování a dokumentaci převodních cen, podnikové restrukturalizace, podporu při daňových kontrolách, závazná posouzení, analýzy licenčních poplatků a užití investičních pobídek.

Harmen Rosing – je odborníkem, na něhož se private equity a korporátní investoři z České republiky i celého regionu střední a východní Evropy obracejí s otázkami daňových aspektů a strukturování jejich investic.

Tomáš Urbášek – si za svůj cíl stanovil přispět k rozvoji podnikání v moravských regionech tím, že v brněnské kanceláři PwC, kde je zodpovědný za daňové a právní oddělení, bude pomáhat tamním podnikatelům hledat řešení i pro složité a neobvyklé otázky daňového řízení.

 

Firmy v rukou českých vlastníků

V těžkých časech potvrdili čeští podnikatelé schopnost pružně reagovat na nové podmínky a tyto zkušenosti zúročí i době hospodářského oživení. Podle průzkumu PwC téměř tři čtvrtiny z nich letos očekávají růst tržeb. Správně uřídit rozvoj a expanzi může být přitom pro soukromé firmy mnohdy složitější než bojovat s krizí.

Petr Podlipný – je v nové pozici ředitele připraven provést majitele firem a jejich managementy náročnou cestou přípravy společnosti na vstup na kapitálový trh (IPO).

 

Výkon a efektivita

Přes první zřetelné náznaky hospodářského oživení je zřejmé, že podniky nepolevily v hledání efektivity a rozumných úspor. Firmy zřejmě již nikdy nebudou fungovat jako před krizí. Naopak, s růstem ekonomiky budou společnosti hledat další možnosti, jak být efektivnější než konkurence.

Pavel Beran – specialista na finanční řízení a řízení výkonnosti podniku má nově v pozici ředitele na starosti Českou i Slovenskou republiku. Jeho cílem je pomoci managementům firem z obou zemí najít způsoby, jak zlepšit jejich finanční kondici.

 

Veřejný sektor

I státní sektor se učí čelit novým výzvám, které přinesla současná ekonomická situace. Jedná se jak o úsporná opatření a hledání efektivnosti, tak i oblast nové legislativy, kterou si vyžaduje neustálý vývoj podnikatelského prostředí. I proto je pro PwC ctí, že se v září stal jejím daňovým partnerem Peter Chrenko, bývalý náměstek ministra financí pro daně a cla. Je připravený nadále pokračovat v dobrých vztazích, které vybudoval s veřejným sektorem, hlavně v oblasti daňové politiky a správy daní, a asistovat na vládních transformačních projektech týkající se veřejných financí.

Karel Půbal – radí společnostem a institucím nejen ze státního sektoru, jak optimálně řídit organizaci či jak získat prostředky z evropských fondů. Ve své funkci by chtěl pomoci představitelům měst, regionů a státní správy v ČR pomoci získat financování pro jejich rozvoj.

 

Znalosti

Bez ohledu na to, zda ekonomika klesá nebo roste, musí firmy investovat do rozvoje svých zaměstnanců. V poradenství, kde představují zaměstnanci největší bohatství, to platí dvojnásob. PwC Business Academy, specializované školicí středisko PricewaterhouseCoopers, poskytuje odborné vzdělávací kurzy nejen zaměstnancům PwC, ale připravuje na úspěšné získání mezinárodních kvalifikací ACCA či CIPD i odborníky z řad klientů PwC.

Jonathan Appleton – stál u zrodu PwC Business Academy v České republice, u získání nejvyšší „platinové“ úrovně pro profesionální poskytovatele vzdělávání od mezinárodní organizace ACCA (Asociace certifikovaných účetních) a již nyní pracuje na rozšíření nabídky dalších přípravných kurzů na mezinárodně uznávané certifikace pro profesionály z dalších oborů.

 

Přehled o vlastním byznysu

Společnost jako PwC nemůže dobře fungovat bez podpůrných služeb, jako jsou služby interního finančního oddělení, které mimo jiné zabezpečuje, aby management měl dokonalý přehled o výsledcích své práce a o finanční a daňové pozici společnosti.

Josef Podrazký – je odpovědný za činnost finančního oddělení. Mezi jeho cíle patří vysoká kvalita vnitřního i vnějšího reportingu, vyvážené financování společnosti a správnost v oblastí plnění daňových povinností. Klíčová je i optimalizace vnitřní administrativy, která umožní managementu se plně soustředit na práci pro externí klienty.

cyber23

 

Zdroj: PricewaterhouseCoopers Česká republika

Byl pro vás článek přínosný?