Hlavní navigace

Firmy považují reporting za zásadní, ale často spoléhají na nevyhovující řešení

14. 10. 2015

Sdílet

Naprostá většina manažerů se shodne na tom, že reporting je důležitým nástrojem řízení. Způsob, jakým se v českých firmách reporty vytvářejí, je ale často poměrně neefektivní. Více než polovina oslovených (51 %) není zcela spokojena s přehledem o kondici své firmy a 64 % považuje tvorbu reportů za příliš náročnou.

Uvedené statistiky vyplynuly z průzkumu provedeného společnostmi Deloitte a Reporting.cz. Efektivní reporting pomáhá udržovat kontrolu nad vývojem hospodaření a je důležitým nástrojem pro manažerské rozhodování. Přestože je nejčastěji spojován s financemi, měl by zahrnovat všechny oblasti řízení: od výroby, skladu, logistiky přes provoz a obchod až po HR. Vedle vedení podniku je kvalitní reporting důležitý i pro externí subjekty, například orgány státní správy, úvěrující banky či potenciální investory.

 

Přestože si oslovení manažeři plně uvědomují zásadní roli reportingu (pouze 7 % jej považuje za spíše či zcela nevýznamný), je překvapivé kolik firem k němu nevyužívá žádné specializované nástroje. Plných 48 % respondentů uvedlo, že firemní reporty sestavují v obecných aplikacích typu Excel nebo Access. To nepřímo potvrzuje i další zjištění, kdy 64 % respondentů považuje tvorbu reportů za příliš náročnou. Ve chvíli, kdy jsou data poptávána, nemusí být rozhodujícím pracovníkům k dispozici v potřebné kvalitě. To může být jedním z důvodů, proč 51 % respondentů není zcela spokojeno s přehledem o kondici firmy, který jim současný systém reportování poskytuje.

 

Druhým nejčastějším řešením pro reporting jsou specializované manažerské informační systémy (tzv. MIS), které užívá 27 % z oslovených podniků. „Dobře nastavený MIS nabízí poměrně vysokou míru spolehlivosti, rychlosti a uživatelského komfortu. Zpravidla jde ale o robustní IT řešení, jehož nasazení a přizpůsobení konkrétní firmě je poměrně časově náročné a nákladné a pro mnoho středních a menších firem nedostupné,“ dodává Michal Rozehnal.

Cloud23

 

Průzkum proběhl elektronickou formou v únoru a březnu 2015. Celkově se jej zúčastnilo 105 manažerů firem působících v České republice v oblasti zdravotnictví, IT, maloobchodu, výroby a služeb.