Hlavní navigace

Firmy, regulátoři a investoři zahájili diskusi o kvalitě reportingu

9. 5. 2013

Sdílet

Čtyři z pěti investorů doporučí zbavit se akcií firmy, o níž nemají dost kvalitních informací.

Mezinárodní rada pro integrovaný reporting (IIRC), která sdružuje investory, firmy, regulátory, tvůrce standardů a účetní, zahájila diskusi nad zvýšením kvality a obsahu informací, které o sobě společnosti publikují. Jejich význam potvrdil i experiment PwC, který provedla na skupině investorů. Celkem 80 % z nich dalo doporučení „prodat“, pokud neměli kvantifikovatelné nefinanční informace o dané společnosti. Ve chvíli, kdy tyto informace získali a viděli skutečný stav modelové firmy, doporučovala většina investorů „koupit“.

 

Zůstává tak pouze na čtenářích výročních zpráv....

Jak zjistilo PwC, většina (77 %) firem v indexu FTSE 350 (londýnská burza) reportuje o svém obchodním modelu, ale jen polovina z nich poskytuje informace v dostatečné a použitelné míře podrobnosti pro investory a další zainteresované strany. A pouze 8 ze 100 má svůj obchodní model jasně provázaný se svou strategií, řízením rizik a dalšími oblastmi. 

Přibližně polovina (54 %) evropských společností informuje o svém obchodním modelu a ještě více (85 %) jich hovoří o očekávaném vývoji trendů na trhu. Ale jen každá čtvrtá firma prezentuje spojitost mezi těmito informacemi a strategickými rozhodnutími, která učinila. Zůstává tak pouze na čtenářích výročních zpráv, aby si z nich sami vyhodnotili, zda firma efektivně reaguje na příležitosti a rizika, jimž čelí.

 

Integrovaný reporting frčí

„Pokud firmy nabídnou kompaktnější pohled na své podnikání, mohou tím zlepšit a zlevnit svůj přístup ke kapitálu a dalším zdrojům. V prostředí, kde veřejnost, politici a média okamžitě reagují na chyby, které firmy ve své komunikaci udělají, se také hraje o jejich důvěru. Méně kompaktní nebo pouze jednostranný pohled na výkon a budoucnost firmy může snadno podkopat důvěru v její podnikání,“ říká Petr Kříž, vedoucí partner sektoru finančních služeb, PwC Česká republika. 

Nový rámec, podle něhož by měly firmy v budoucnu reportovat, testovala IIRC na vzorku 85 společností a 50 investorů. Průzkum, který v rámci pilotního programu udělala, ukázal, že integrovaný reporting poskytuje jasnější pohled na obchodní model firmy (95 % dotázaných) a pomůže zbořit vnitřní překážky (93 %). Zároveň zvýší zájem nejvyššího vedení firmy soustředit se na to, co opravdu jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) podniku. Diskuse nad novým rámcem by měla probíhat do 15. července. 

„Integrovaný reporting může výrazně přispět ke stabilitě globální ekonomiky. Společnosti, z jejichž výkazů je pro investory jasně čitelná jejich současná i očekávaná budoucí výkonnost, se vyhnout jakýmkoli krokům, jimiž by riskovaly, že investoři sníží hodnotu jejich firem,“ dodává Petr Kříž.

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?