Hlavní navigace

Genderová nerovnost představuje pro firmy riziko

27. 5. 2015

Sdílet

 Autor: © FotolEdhar - Fotolia.com
Asociace certifikovaných účetních (ACCA) upozorňuje na problematiku nerovnosti ve firmách jako na opravdové riziko podnikání a vyzývá ženy i muže, kteří působí ve vyšších manažerských pozicích, aby se stali mentory příští generace a zasadili se o zlepšení situace zastoupení a rovnosti žen ve firmách.

„I přes fakt, že ženy představují celou polovinu populace, nemají možnost dostatečně reprezentovat společnosti, ve kterých působí. To ovšem neznamená, že gender je nejdůležitější, natož pak jediný aspekt diverzity,“ uvedla Alexandra Chin, zástupkyně prezidenta ACCA, na svém vystoupení v Praze.

 

Firmy potřebují do svých týmů přijímat a rozvíjet lidi z různých etnických skupin s odlišným společenským postavením a vzděláním, s odlišnými zkušenostmi a z různých věkových kategorií. Jen tímto způsobem si zaměstnavatelé mohou vybrat z co nejširšího spektra talentů a podpořit tak inovativní myšlení, budovat vztahy s řadou nových zákazníků, a kromě mnoha dalších výhod rozvinout stabilnější a globálnější firemní hodnoty.

Cloud23

 

Na problematiku genderové nerovnosti upozornila ACCA také ve své nedávné zprávě „Zvyšování genderové diverzity za účelem zvýšení výkonu“, jejímž cílem je pomoci finančním ředitelům, finančním odborníkům a HR profesionálům, kteří pracují s finančními týmy, pochopit význam genderové diverzity a propagovat ji mezi svými kolegy. Zmíněna zpráva rovněž navrhuje konkrétní kroky, jež je možné aplikovat na celou řadu iniciativ podporujících diverzitu a to nejen těch, které podporují větší zastoupení žen.

„ACCA je zastáncem větší diverzity ve složení správních rad firem nejenom z hlediska pohlaví, ale také odlišného prostředí a rozdílných zkušeností. Jak mnohé dokládá, přítomnost žen ve správních radách firem aktivně podporuje řádnou správu, zdravé řízení, a také zvyšuje výkonnost podniku,“ doplňuje Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Samotná ACCA může být vzorem v genderové rovnosti, a to i v České republice, kde má prakticky stejný počet členů i členek (48,5% : 51,5%).