Hlavní navigace

GFŘ: Informace k lokálnímu „reverse-charge“ u stavebních a montážních prací

13. 12. 2011

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Od 1. ledna 2012 se začne uplatňovat systém přenesení daňové povinnosti, tzv. „reverse-charge“, u stavebních a montážních prací poskytovaných mezi dvěma plátci DPH. U těchto plnění bude DPH povinen přiznat a zaplatit jejich příjemce.

Výše zmíněný systém se již dnes aplikuje u dodávek šrotu a odpadu, zlata a emisních povolenek. Nový režim, který se dotkne významného počtu plátců, je s blížící se účinností předmětem mnoha diskusí. Objevuje se tak řada dotazů na nejasnosti v této oblasti. Generální finanční ředitelství proto začátkem listopadu vydalo k dané problematice podrobnou informaci.

Z této informace vyjímáme zejména následující:

* Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce u dodávek jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost. Pokud by odběratel pořizoval dodávku výlučně pro svou soukromou potřebu nebo pro plnění, které není předmětem daně, lokální reverse-charge se nepoužije a daň na výstupu bude odvádět dodavatel. V nejasných situacích doporučujeme, aby dodavatelé vyžadovali od zákazníka písemné prohlášení, v jaké souvislosti přijaté plnění použije.

* Odběratel by měl věnovat zvýšenou pozornost přijatým fakturám za stavební a montážní práce, které by nebyly vystaveny v režimu reverse-charge (dodavatel by uplatnil DPH). Nesprávné použití „klasického“ režimu by vedlo k tomu, že by odběratel neměl nárok na odpočet DPH uvedené na faktuře.

* GFŘ uvádí několik příkladů služeb, u kterých se lokální reverse-charge uplatní, a u kterých nikoli. Výčet nicméně není úplný a stejně jako zákon odkazuje pouze na klasifikaci Českého statistického úřadu CZ-CPA.

* U záloh přijatých do 31. prosince 2011 se uplatní dosavadní postup – tj. daň musí dodavatel odvést při přijetí platby. Systém reverse-charge se pak použije při vyúčtování zálohy jen na základ daně stanovený jako rozdíl mezi celkovou cenou plnění (bez DPH) a platbami přijatými před 31. prosincem 2011, z nichž již daň byla odvedena. Ze záloh přijatých po 31. prosinci 2011 již dodavatelé nebudou muset odvádět DPH na výstupu.

* Jak dodavatel, tak odběratel mají povinnost vést zvláštní evidenci poskytnutých, resp. přijatých stavebních a montážních prací. Výpis z této evidence musí podávat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO (webová aplikace České daňové správy) či datové schránky. Informace GFŘ upřesňuje, že tato plnění budou v evidenci vykazována pod kódem 4, přičemž nebude nutné vyplňovat kolonku Rozsah plnění. Zároveň dochází ke změně této evidence při dodání šrotu a odpadu (veškerá plnění budou vykazována pod kódem 5).

 

Zdroj: KPMG

soutez_casestudy

 

Foto:  © shoot4u - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?