Hlavní navigace

Globální letecký a obranný průmysl v roce 2011 stagnoval

5. 9. 2012

Sdílet

Podle zprávy skupiny pro globální výrobní průmysl společnosti Deloitte nazvané „Shrnutí výsledků globálního leteckého a obranného průmyslu za rok 2011“ (2011 Global Aerospace and Defense Industry performance wrap-up) vykázala řada ukazatelů finanční výkonnosti globálního odvětví leteckého a obranného průmyslu pokles.

Navzdory nejistotě v sektoru obrany ze zprávy však vyplývá, že v globálním odvětví leteckého a obranného průmyslu jako celku došlo v roce 2011 k růstu až na 681 miliard USD, i když vykázaný nárůst výnosů byl pomalý ve výši 2,3 procenta ve srovnání s 2,5 procenta v roce 2010. 

 

Rozpočty na obranu se snižují 

„Z regionálního hlediska nadále rostou rozdíly ve finančních výsledcích mezi společnostmi zaměřenými na letecký a obranný průmysl se sídlem v Evropě a ve Spojených státech. Evropské odvětví leteckého a obranného průmyslu vzrostlo o méně než o jedno procento (pouze o 0,8 procenta), zatímco americké odvětví dosáhlo růstu výnosů v roce 2011 ve výši 3,3 procenta. Mezi významné poznatky zprávy patří, že vykázaný provozní zisk v Evropě klesl o pětinu, zatímco společnosti ve Spojených státech byly schopné navýšit provozní zisk o tři procenta,“ uvedl Bronislav Pánek, Bronislav Pánek, vedoucí partner společnosti Deloitte pro odvětví výroby a spotřebního průmyslu v regionu střední Evropy. 

Podle zprávy se v roce 2011 zvětšily rozdíly ve finančních výsledcích mezi komerčním a obranným segmentem: komerční výnosy vzrostly o 10,1 procenta, zatímco výnosy z odvětví obrany poklesly o 3,3 procenta. Zpráva rovněž ukazuje, že mezi faktory přispívající k růstu komerčních výnosů patřila rekordní úroveň výroby velkých komerčních letadel a zvýšení poptávky po leteckých službách. Zpráva navíc indikuje, že na výnosy v odvětví obrany mělo pravděpodobně dopad snížení rozpočtů na obranu, konkurenční domácí priority, slabší než očekávané ekonomické výsledky v západním světě a snížení sil v Iráku a Afghánistánu. 

 

Kde hledat růst 

„Shrnutí výsledků globálního leteckého a obranného průmyslu za rok 2011 indikuje, že s ohledem na to, že segment obrany tvoří zhruba dvě třetiny globálního odvětví obraného a leteckého průmyslu, bude mít pokračující nejistý výhled odvětví obrany pravděpodobně dopad na celkové finanční výsledky v roce 2012,“ uvedl Tom Captain, expert na odvětví leteckého a obranného průmyslu v Deloitte. „Nicméně ze závěrů zprávy vyplývá, že výdaje na obranu se zvyšují v regionech jako Indie, Čína, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Brazílie v důsledku zvyšování bohatství a ve světle rostoucích národních bezpečnostních obav,“ dodal Captain. 

Zpráva rovněž uvádí, že na straně dodavatelů společnosti v roce 2011 zaznamenaly růst výnosů. Další zjištění zprávy: dodavatelé v oblasti leteckého a obranného průmyslu, z nichž se někteří významně účastní odvětví komerčního letectví, vykázali zvýšení výnosů v první úrovni (Tier 1) ve výši 5,1 procenta, v druhé úrovni (Tier 2) ve výši 11,1 procenta a v třetí úrovni (Tier 3) ve výši 29,1 procenta.

 

 

Foto: © arquiplay77 - Fotolia.com 2