Hlavní navigace

Golf se stal obyčejnou masovou zábavou

30. 12. 2010

Sdílet

Za poslední dekádu vzrostla v Česku obliba golfu o 650 procent. V. I. P. sport není už bohužel jen záležitostí elity, tuzemské navýšení zájmu o něj nemá jinde v Evropě obdoby.

Česká republika zažila v posledních deseti letech rekordní zvýšení zájmu o golf. Od roku 2000 vzrostl celkem o 650 procent, což v reálných číslech představuje 40 000 registrovaných golfistů. Jak dokládá aktuální studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG Golf Participation in Europe 2010, nemá takové navýšení zájmu o golf v současnosti v Evropě obdoby. Tento sport už není jenom záležitostí elity. Velký potenciál je možné vidět v dětech a mládeži. Česká republika se dokonce zařadila mezi TOP 5 zemí dle zastoupení juniorských golfistů na celkovém počtu registrovaných hráčů – z celkového počtu registrovaných je u nás 15 procent juniorů.

 

V Evropě se růst mírně zpomalil 

Evropský golfový trh zaznamenává od roku 1980 trvalý růst. Celkový počet golfistů se v Evropě v posledních 25 letech více než ztrojnásobil a spolu s ním se dvojnásobně zvýšila i nabídka golfových hřišť. Poptávka po tomto sportu každoročně narůstala v průměru o pět procent. Vedoucí pozice v tomto ohledu zaujímají Německo, kde počet registrovaných hráčů vzrostl v posledních deseti letech o 254 000 (74 procent), Nizozemsko – o 204 000 (146 procent) a Španělsko – o 187 000 (124 procent).

„V posledních pěti letech se růst poptávky na evropské úrovni mírně zpomalil na jedno až dvě procenta ročně. Ne však v České republice, kde si s přehledem držíme pozici golfově nejrozvinutější země ve východní Evropě,“ uvádí Tomáš Kulman, Manager ve společnosti KPMG Česká republika. „Je zřejmé, že Česká republika v současné době snese srovnání s rozvinutými golfovými destinacemi západní Evropy spíše než s ostatními státy bývalého socialistického bloku.“

Pozoruhodný je také nárůst poptávky na Slovensku (z 941 na 6 000), úroveň nabídky a penetrace však zdaleka nedosahuje úrovně srovnatelné například s Českou republikou.

 

Hluboká penetrace 

Kvalitní golfový trh se soustřeďuje převážně v zemích jako Anglie, Skotsko, Wales a Irsko, dále Německo, Švédsko, Francie, Dánsko, Finsko, Norsko a Rakousko. Tyto státy také poskytují 90 procent všech golfových hřišť v Evropě. Absolutními lídry v růstu celkové účasti jsou podle statistik Německo, Nizozemsko a Španělsko, které zaznamenalo 124procentní růst. Nejpopulárnější je golf ve skandinávských zemích a v Anglii, odkud pochází mnoho profesionálních hráčů. Státy jako Portugalsko a Itálie své nabídky koncipují převážně pro turisty a lokální trh zůstává v pozadí. Česká republika v porovnání s těmito giganty zaujímá 14. místo s celkovým počtem golfistů přesahujícím 46 000. Za sebou nechává například zmiňované Portugalsko nebo Turecko, Slovensko, Polsko či Řecko.

Podstatným ukazatelem, který český golf řadí mezi rozvinutější země, je tzv. úroveň penetrace – poměr počtu registrovaných hráčů k celkové populaci, který se v České republice pohybuje v intervalu 0,2 až 1 procento.

„Druhým ukazatelem, který tuto informaci potvrzuje, je i poměr celkové populace k počtu hřišť – zde je Česká republika rovněž v třídě growing market, ale výrazně se přibližuje k třídě developed market. Rozhoduje hraniční počet 100 000 obyvatel na jedno golfové hřiště a u nás tento ukazatel dosahuje aktuálně cca 110 000,“ dodává Tomáš Kulman.

 

Muži převládají 

Evropa má mnoho možností, jak golfový trh ještě více rozšířit a stát se plnohodnotnou konkurencí USA. Z analýzy vyplývá, že 65 procent evropských golfistů jsou muži, 25 procent tvoří ženy a zbytek patří juniorům. Největší zastoupení mužů má Anglie a Irsko, žen hraje nejvíce v zemích Beneluxu, Německu, Rakousku a Švýcarsku. Nejúspěšnější nábor mladistvých zažilo Turecko, kde se do programu Golf Junior League v posledních třech letech přihlásilo přes 2 000 hráčů. Tato čísla jsou vzhledem k vytvořené konkurenci a souvisejícímu očekávanému zvýšení kvality rozhodně pozitivní. „Česká republika se z hlediska struktury registrovaných hráčů může srovnávat s jinými evropskými státy. Podíl mužů činí 58, žen 26 a juniorů 15 procent,“ říká Tomáš Kulman.

 

Golf je olympijský 

O výrazný rozvoj golfu se zasloužili i profesionální hráči, kteří se díky médiím stávají golfovými celebritami a přispívají k propagaci golfu mezi širokou veřejností. Golf jako sport dosáhl svého velkého vítězství, když Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o jeho zařazení do programu letních olympijských her v letech 2016 a 2020. K dalšímu rozvoji golfu je zapotřebí, aby se spojily a sladily návrhy ze strany těch, kteří mohou rozhodovat – vlády, organizace turistického ruchu nebo golfové federace či asociace. Startovní podmínky golfového hráče by se měly více přizpůsobit ženám a mladým hráčům. Důležitým kritériem je také cena, která by měla být flexibilnější tak, aby se golf mohl i nadále rozšiřovat.

 

Zdroj: KPMG

Cloud22

 

 

Autor článku