Hlavní navigace

I kdyby eurozóna vyřešila své vnitřní problémy, je ekonomický výhled ČR mírně negativní

29. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © Laurent Renault - Fotolia.com
Konkurenceschopnost českých vývozců je na velmi dobré úrovni, ale ekonomiku brzdí ostatní složky HDP.

Klíč k oživení české ekonomiky drží v rukou především firmy a občané, ale zásadní potřebou se stalo zkvalitnění fungování veřejného sektoru a zvýšení důvěryhodnosti jeho institucí. Fiskální konsolidace má sice svůj podíl na stávajícím negativním vývoji české ekonomiky, avšak ještě větší váhu mají nepříznivá očekávání ekonomických subjektů a nedobrá společenská atmosféra. Toto jsou některé ze závěrů účastníků odborného semináře „Česká ekonomika: Porosteme?“, který předevčírem v Praze uspořádala Česká bankovní asociace.

 

Ekonomika potřebuje více sebedůvěry a kvalitní instituce 

Ekonomové Vladimír Dlouhý, David Marek, Pavel Mertlík, Miroslav Zámečník a Luděk Niedermayer se na semináři shodli na nepříliš povzbudivých vyhlídkách růstu české ekonomiky. Ty jsou výslednicí jak vnějších vlivů (slabé ekonomické situaci v Evropě) tak důsledkem absence zásadních reforem a negativní nálady v české společnosti. Ekonomický výhled zůstává mírně negativní, a to i za situace, pokud by eurozóna úspěšně vyřešila své vnitřní problémy. „Dosavadní výsledky a i výhledy naznačují další zaostávání České republiky v rámci regionu, a to i vůči zemím, které konsolidují veřejné rozpočty podobným tempem jako my,“ komentoval Luděk Niedermayer, předseda Vědeckého grémia ČBA. Pohled do struktury HDP ukazuje, že konkurenceschopnost českých vývozců je na velmi dobré úrovni, ale ekonomiku brzdí ostatní jeho složky. Dobrá konkurenční schopnost našich vývozců se může v budoucnu zúročit, i když existuje i riziko, že poměrně extenzivní růstový model naší ekonomiky se vyčerpává.

 

Fiskální konsolidace 

Nelze zevšeobecnit, že by negativní trend byl pouze důsledkem fiskální konsolidace vlády. Snižování deficitů hospodaření veřejných rozpočtů se jeví jako nutné. Podle účastníků semináře se nicméně zdá, že současné tempo a zejména struktura rozpočtové konsolidace není z pohledu dopadu na českou ekonomiku ideální. V roce 2012 můžeme navíc očekávat další (necílený) pokles veřejných investic v důsledku nejistot spojených s fungováním systému veřejných zakázek. Tento pokles veřejné poptávky by mohl ekonomiku dále zbrzdit, což by bylo problematické zejména v případě možného oslabení poptávky po vývozech.

 

Prorůstová opatření 

Mezi ekonomy nepanuje shoda na tom, jestli je momentálně nutné podnikat nějaká zásadnější krátkodobá prorůstová opatření. Z dlouhodobého hlediska jsou naprosto zásadní komplexní strukturální reformy spojené s kvalitou fungování státní správy, vzdělaností a efektivní podorou vědy a výzkumu, potíráním byrokracie a korupce. Tyto oblasti představují zásadní překážky rozvoje ekonomiky. Navíc však platí, že diskutovaný stav i problémy české ekonomiky nepředjímají podstatnou eskalaci problémů spojených s dluhovou krizí v Evropě. Takovýto vývoj by měl zcela zásadní a jakýmikoliv politikami obtížně kompenzovatelný dopad na českou ekonomiku.

 

 

Foto: © Laurent Renault - Fotolia.com