Hlavní navigace

I přes rostoucí ceny paliv k masovému rozšiřování elektromobilů nedojde

25. 5. 2011

Sdílet

Nastupující trend automobilů na elektřinu přináší nové možnosti a zejména očekávané změny v podnikatelských modelech.

Hlavním důvodem nezájmu o elektromobily je stále jejich dojezdová vzdálenost, doba nabíjení baterií a pořizovací cena. Více než dvě třetiny (67 procent) respondentů uvedly, že maximální doba, kterou by byly ochotny čekat na dobití baterie, jsou dvě hodiny. Tři čtvrtiny spotřebitelů (74 procent) zmínily, že o koupi elektromobilu by uvažovaly, pokud by automobil ujel na jedno nabití alespoň 480 km. Vyplývá to z nedávného průzkumu společnosti Deloitte, kterého se zúčastnilo 4760 respondentů ze sedmi zemí Evropy – Belgie, Francie, Německa, Itálie, Španělska, Turecka a Velká Británie. 

Podle průzkumu se pouze 16 procent evropských spotřebitelů považuje za „potenciální průkopníky“ pořízení automobilu s elektrickým pohonem, více než polovina (53 procent) uvádí, že „by to možná byli ochotni zvážit“ a 31 procent říká, že o koupi ani leasingu elektromobilu „pravděpodobně uvažovat nebudou.“ 

„Zájem o automobily s elektrickým pohonem na baterie sice roste – 69 procent evropských respondentů se dnes považuje za možné průkopníky pořízení elektromobilu či je ochotno o něm uvažovat – současná nabídka na trhu však zdaleka nesplňuje očekávání spotřebitelů na délku jízdy, dobu dobíjení a kupní cenu. Z těchto důvodů si podle odhadů elektrický automobil skutečně do roku 2020 pořídí pouze jedno či dvě procenta těchto spotřebitelů,“ uvedl Craig Giffi, vedoucí globální skupiny společnosti Deloitte pro automobilový průmysl.

 

Zlomový bod 

„Na hromadné rozšiřování elektromobilů včetně České republiky bude mít značný vliv řada faktorů – od rostoucí ceny pohonných hmot, modernizaci spalovacích motorů až po energetickou připravenost na nutné dobíjení akumulátorů,“ uvádí Bronislav Pánek, vedoucí partner Deloitte pro odvětví výroby a spotřebního průmyslu v regionu střední Evropy dodává: „Nastupující trend automobilů na elektřinu přináší nové možnosti a zejména očekávané změny v podnikatelských modelech. Dodavatele tradičních pohonných látek začnou nahrazovat výrobci a distributoři elektrické energie a společnosti provozující dobíjecí stanice. Očekáváme rovněž rozvoj předplacených služeb spojených s nákupy elektrické energie.“ 

Průzkum ukazuje, že v případě ceny pohonných hmot pro spotřebitele existuje určitý rozhodující moment, který ovlivní jejich rozhodnutí pořídit si elektromobil. Celkem 63 procent dotázaných uvedlo, že o pořízení automobilu na elektrický pohon by zvažovalo „daleko pravděpodobněji“, pokud by cena za pohonné hmoty vzrostla na 2 eura za litr. Pokud by však efektivita spotřeby paliva aut se spalovacím motorem překročila 3 litry na 100 kilometrů, jejich ochota pořídit si elektromobil by byla menší.

 

Kdy nastane nová éra 

„Evropští spotřebitelé nebudou chtít platit za elektromobily nadstandardně vysoké sumy. Znamená to, že pro rozhodnutí o pořízení elektromobilu budou nadále velice důležité státní pobídky jako snížení daní, osvobození od nich či bonusové platby,“ doplňuje Martin Hoelz, vedoucí automobilového sektoru společnosti Deloitte v Německu. 

Podle většiny (57 procent) respondentů by cena za elektromobil měla být stejná nebo menší než cena normálního vozu, přičemž pouze asi čtvrtina z této skupiny respondentů (24 procent) by byla ochotna připlatit více než 1500 eur nad běžnou cenu. 

V současnosti představují hybridní vozy a elektromobily globálně pouze nepatrný zlomek automobilů na silnicích. Na rozšíření všech forem ekologických vozů, tj. hybridů, elektromobilů apod., budou mít značný vliv vládní politiky, které budou v každé zemi intenzivně formovat portfolio technologií zaměřených na modernizaci spalovacích motorů, jak uvádí zpráva globální skupiny Deloitte Nová éra do roku 2020 – transformace automobilového průmyslu. Tyto politiky budou určovány řadou faktorů od přísnějších norem na emise oxidu uhličitého po nezávislost na cizí energii. 

 

Podrobná zjištění průzkumu Deloitte: 

Potenciální průkopníci při koupi či leasingu elektromobilu se charakterizují jako lidé, kterým velmi záleží ochraně životního prostředí, jsou politicky aktivní, udávají trendy a mají dobrý přehled o technologických inovacích. Polovina dotázaných z této skupiny je ve věku od 18 do 34 let (50 procent), více než polovina (57 procent) jsou muži a téměř polovina (46 procent) má bakalářský či vyšší titul.

Potenciální průkopníci z Německa a Velké Británie jsou méně citliví na cenu pohonných hmot a jsou daleko více ochotni za elektromobil zaplatit vyšší cenu než potenciální průkopníci z ostatních zemí.

Přes 80 procent dotázaných evropských spotřebitelů uvádí, že při koupi či leasingu elektromobilu je pro ně „nesmírně důležité“ nebo „velice důležité“, aby jim u vozu vyhovovala délka jízdy, doba dobíjení a kupní cena.

Tři čtvrtiny evropských spotřebitelů (74 procent) uvádí, že o koupi elektromobilu by uvažovali, pokud se naplní jejich očekávání na to, aby vůz ujel 480 km, což je daleko více, než v současnosti trh nabízí.

Mezi důležité faktory pro evropské spotřebitele, kteří začínají uvažovat o celkových nákladech na vlastnictví elektromobilu, patří celková doba použitelnosti baterie, snadnost výměny baterií a související náklady.

Více než dvě třetiny (67 procent) dotazovaných uvádí, že pokud by si měli koupit elektromobil, maximální doba, kterou by byli ochotni čekat na dobití baterie, jsou dvě hodiny.

Podle většiny respondentů jsou elektromobily lepším řešením než auta se spalovacím motorem z hlediska jejich dopadu na životní prostředí, provozních nákladů a dostupnosti státních pobídek. Naopak vozidla se spalovacími motory jsou výhodnější co se týče ujeté vzdálenosti před nutným dotankováním pohonných hmot, pohodlí při čerpání pohonných hmot oproti dobíjení baterie a kupní ceny.

 

 

Zdroj: Deloitte

 

ICTZ23

Foto: © Vitaly Krivosheev - Fotolia.com

           

Autor článku