Hlavní navigace

Informace GFŘ k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo 15. listopadu Informaci k problematice nerealizovaných kurzových rozdílů.

V Informaci GFŘ upozorňuje na to, že zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů novelizuje ustanovení zákona o daních z příjmů, které vymezuje základ daně z příjmů ve vztahu k účetnictví poplatníka. Bude tak jednoznačné, že nerealizované kurzové rozdíly budou zahrnuty do základu daně ve zdaňovacím období, v němž se o nich účtuje. Tato novelizace reaguje především na rozsudky Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 45/2011-94 a 5 Afs 56/2012-37, podle kterých nejsou nerealizované kurzové zisky zdanitelným příjmem a mají být zahrnuty do základu daně až v okamžiku jejich realizace. Navzdory těmto závěrům soudu zastávala finanční správa názor, že i podle současného znění příslušného ustanovení se nerealizované kurzové rozdíly zahrnují daňově do období, v němž se o nich účtuje.

 

GFŘ v Informaci připouští, že ještě do konce roku, resp. i u období započatých v roce 2013 (dokud nevstoupí v platnost zákonné opatření Senátu), může poplatník postupovat při zohlednění nerealizovaných kurzových rozdílů dle závěrů výše zmíněné judikatury.

Musí přitom dodržet následující podmínky:

  • současně s nerealizovanými kurzovými zisky vyloučit i nerealizované kurzové ztráty,
  • nerealizované kurzové zisky/ztráty jednoznačně vymezit a stanovit, u kterých rozvahových položek v cizí měně se budou nerealizované kurzové rozdíly přesouvat do období jejich realizace (např. pohledávky či závazky a nikoliv např. valutová pokladna, devizové účty, cenné papíry v cizí měně, u nichž žádný další okamžik realizace nevzniká anebo u nichž se o kurzovém vlivu samostatně neúčtuje),
  • v okamžiku realizace (např. uhrazením závazku či pohledávky v cizí měně) zahrnout skutečný zisk/ztrátu do základu daně. 

Obě varianty zohlednění nerealizovaných kurzových rozdílů se neliší v celkovém zdanění, rozdíl spočívá pouze v časovém rozložení do jednotlivých zdaňovacích období.

 

Poplatníkům, kteří by chtěli pro rok 2013 postupovat dle judikatury Nejvyššího správního soudu, doporučujeme zvážit všechna případná rizika. Jsme připraveni pomoci Vám při posouzení Vaší konkrétní situace.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?