Hlavní navigace

Insolvence v červenci

2. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © fotomek - Fotolia.com
V uplynulém měsíci bylo v ČR podáno méně insolvenčních návrhů na firmy i na spotřebitele. Pozitivní obrat však musí potvrdit následující měsíce, neboť vývoj byl ovlivněn prázdninami a dvěma svátečními dny. Po přepočtu na počet pracovních dní totiž počet insolvenčních návrhů oproti červnu 2012 mírně vzrostl.

Jak bylo dnes oznámeno, v červenci 2012 bylo podáno celkem 2536 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 609 insolvencí u právnických osob a podnikatelů a 1927 u nepodnikatelů. Proti minulému měsíci vzrostl počet insolvenčních návrhů u právnických osob a podnikatelů po přepočtu na počet pracovních dní o 4,67%. Při srovnání červencových hodnot v letech 2012 a 2011 došlo k nárůstu insolvencí téměř o 23 %.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy* – měsíční srovnání 2011 – 2012

 

2011

2012

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

1

1445

435

1010

2274

603

1671

2

1830

546

1284

 2600

 687

 1913

3

2191

637

1554

 2863

 717

 2146

4

1834

535

1299

 2674

 639

 2035

5

2096

573

1523

 2652

 712

 1940

6

2154

581

1573

 2619

 611

 2008

7

1768

495

1273

 2536

 609

 1927

8

2096

567

1529

 

 

 

9

2116

590

1526

 

 

 

10

2094

540

1554

 

 

 

11

2343

582

1761

 

 

 

12

2386

672

1714

 

 

 

celkem

24353

6753

17600

18218

4578

13640

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Vývoj firemních insolvencí 

Mezi největší firmy, které se v červenci ocitly v insolvenci, patří společnost Abbigliamento Sportivo Czech Republic, spol. s r.o. (dříve KENVELO Czech Republic, spol. s r.o.), Oleochem, a.s., InterCora, spol. s r.o. a Alfa steel, a.s.. Insolvenční návrh u společnosti Oleochem a.s. soud 10.7.usnesením odmítl. U společnosti InterCora, spol. s r.o. se jedná již o druhý insolvenční návrh a u společnosti Alfa steel, a.s. dokonce o třetí. 

Od 31. 5. byla v insolvenci společnost Metrostav a.s. Teprve dne 12. 7. 2012 vydal soud usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu. Navrhovatel neprokázal, že by dlužník byl v platební neschopnosti a dlužník v řízení provedenými důkazy osvědčil, že má dostatek disponibilních prostředků k úhradě sporných pohledávek navrhovatele i jím označeného věřitele. Částky připadající na úhradu pohledávek v insolvenčním návrhu navíc společnost Metrostav a.s. složila do svěřenecké úschovy u notáře.

 

Konkurz nebo reorganizace

Způsobem řešení úpadku firem je konkurz nebo reorganizace. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny.  

U reorganizace dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 milionů Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. Počty využití tohoto způsobu řešení úpadku jsou ve srovnání s počtem konkurzů stále minimální. Konkurzů bylo v červenci 2012 prohlášeno 160, z toho počet konkurzů živnostníků činil 45. Nepříznivá situace ve stavebnictví se projevuje už i v rostoucím počtu konkurzů u stavebních firem.

                                   Tabulka 2: Prohlášené konkurzy podnikatelů

měsíc

2011

2012

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

145

42

126

36

2

144

34

 164

 41

3

174

36

 167

 44

4

146

35

 142

 39

5

178

38

 163

 54

6

154

43

 161

 43

7

115

32

 160

 45

8

124

39

 

 

9

157

50

 

 

10

133

41

 

 

11

158

59

 

 

12

150

46

 

 

celkem

1778

495

1083

302

 zdroj: Creditreform

 

Tabulka 3: Firmy v konkurzu za měsíc červenec 2012 dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední

obrat v CZK

26209012

OKZ HOLDING a.s.

výroba ocelových konstrukcí

320

990 770 000

26429951

AUTO ŠTANGL a.s.

maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla

218

644 994 000

63149435

BETONSTAV TEPLICE a.s.

stavební činnost

45

486 603 000

25100467

BOHEMIA PRINT a.s.

polygrafická výroba

53

380 975 000

45357161

FRANZ EDER Tachov a.s.

strojírenská výroba

108

200 000 000

26474166

R.E.D. Praha, s.r.o.

stavební činnost

25

150 000 000

62364111

KLASSA plus s.r.o.

výroba školního a kancelářského nábytku

80

142 139 000

61858218

MOKAS CZ, a.s.

velkoobchod

15

100 000 000

27283712

ARMO Construct s.r.o.

stavební činnost

19

90 774 000

27837343

EUROLIVERY a.s. "v likvidaci"

stavební činnost

5

85 000 000

27241971

Kisiala s.r.o.

stavební činnost

8

80 000 000

26353059

MABO SYSTEM Group s.r.o.

stavební činnost

25

63 346 000

zdroj: Creditreform

 

Insolvenční návrhy na spotřebitele 

Počet insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů má v posledních letech dominantní vliv na celkový počet insolvenčních návrhů. V červenci 2012 bylo v insolvenci 1927 nepodnikatelů. Nárůst je ve srovnání s červnem 2012 a po přepočtu na počet dní velmi mírný – o 0,76%. Pokud však srovnáme hodnoty z července 2012 a 2011, činí nárůst počtu insolvenčních návrhů 51 procent. 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz. V červenci 2012 požádalo o oddlužení celkem 2037 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1285 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v červenci 33 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

Pro další období Creditreform neočekává v oblasti vývoje insolvenčních návrhů žádný dramatický růst, počty insolvenčních návrhů v posledních měsících stagnují. Oproti předchozímu období však můžeme hovořit o zásadním snížení dynamiky růstu insolvenčních návrhů. Vzhledem k vysokému zadlužení domácností a dalším plánovaným restriktivním opatřením vlády však přetrvává nejistota jak v podnikatelském sektoru, tak na trhu práce. To se odráží v hospodaření firem i v ekonomické situaci domácností.