Hlavní navigace

Investiční banky zvýšily obraty, snížily počet zaměstnanců, ale plánují další restrukturalizaci

18. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © AshDesign - Fotolia.com
Radikálnější restrukturalizační programy a zvýšená konsolidace: Za pět let zůstane na trhu méně než 10 globálních investičních bank. Investiční banky snížily počet zaměstnanců o 15 000 od poloviny loňského roku. Střednědobý výhled předpokládá, že bude potřeba snížit počet zaměstnanců o dalších 40 000 k dosažení udržitelných ekonomických výsledků. Očekávaný růst obratu globálních investičních bank dosáhne v roce 2012 10 %, ale může přinést nízkou kapitálovou návratnost (ROE). Růstové příležitosti se koncentrují na rozvojových trzích – ale jen málo bank je připraveno je využít.

Globální investiční banky zlepšily během několika posledních měsíců svou výkonnost, ale problémy se strukturálními příjmy přetrvávají. Banky generovaly solidní příjmy kolem 60 miliard eur ve 3. čtvrtletí, což představuje velký nárůst oproti stejnému období 2011. Příjmy za celý rok 2012 by měly dosáhnout dle očekávání 10% růstu na celkových 250 miliard eur. Přesto přetrvávají rizika spojená s dluhovou krizí. Kapitálová návratnost (ROE) by se mohla vrátit na úroveň 11 %. Proto lze očekávat během příštích dvou let snížení pracovních míst o dalších 40 000 v porovnání s polovinou roku 2011. Během 3 až 5 let přežije pouhých 5 až 10 investičních bank s globálním dosahem. Ke snižování pracovních sil dojde na rozvinutých trzích. Hráči na rozvíjejících se trzích budou nabírat nové zaměstnance díky růstu v posledních dvou letech. To jsou hlavní závěry studie „Výhled investičního bankovnictví“ zveřejněné společností Roland Berger Strategy Consultants.  

"Toto stadium představuje spíše stabilizaci, než opravdový obrat k lepšímu,” uvedl Constantin Kinský, ředitel pražské pobočky Roland Berger. „Banky na rozvinutých trzích budou muset pokračovat v programech zmenšování provozů. S méně dosáhnout více – to zůstane i nadále motto pro následujících několik let. Dokud vlády v celé Evropské unii nebudou schopny přistoupit k prorůstovým programům, snižování nákladů zůstane v centru pozornosti“.

 

Restrukturalizační programy s cílem zachovat profitabilitu 

Sektor investičního bankovnictví má za sebou restrukturalizační programy, v rámci kterých došlo k redukci zaměstnanců o 15 000 od poloviny roku 2011 a ohlásil plán snížení o dalších 25 000. Podle studie Roland Berger tato úsporná opatření zaberou další rok či dva, než přinesou konkrétní zlepšení zisků. Dalších 40 000 pozic na globálním trhu investičního bankovnictví by mohlo být zrušeno během několika příštích let. „Restrukturalizace se bude muset přesunout z taktického snižování nákladů na více radikální celkové změny ve struktuře a zaměření,“ dodává Kinský.

 

Konsolidační proces zrychluje růst 

Okolo 15 až 20 % tržní kapacity by mohly absorbovat zrychlující se restrukturalizační a konsolidační procesy. „Očekáváme, že na trhu zůstane méně než 10 globálních hráčů,“ doplňuje Kinský. „Snižování kapacit bude mít ale různé podoby. Zatímco někteří hráči budou rušit konkrétní produktové řady, jiní by mohli redukovat své mezinárodní působení nebo kompletně změnit ekonomický model a uzavřít partnerství s jinými hráči.“ 

To by mohlo znamenat, že menší hráči by se změnili v distribuční kanály a využili by tak rozsah působnosti velkých hráčů. Obdobně, velcí hráči by dosáhli úspor z rozsahu spojováním méně diferenciovaných služeb.

 

Růst na rozvíjejících se trzích 

Zatímco vítězové mohou růst díky těmto konsolidačním procesům, studie předpovídá, že nárůst obratů bude vycházet z rozvíjejících se trhů, především z Asie. Přestože v klíčových zemích došlo k ochlazení, ve střednědobém horizontu studie přináší optimistický výhled pro rozvíjející se trhy. „Rozvíjející se trhy souvisle rostly během posledních několika let a mají další růstový potenciál,“ dodává Kinský. 
Do roku 2016 vytvoří rozvíjející se země více než 30 miliard dodatečných příjmů. Většina z tohoto dodatečného růstu bude vyžadovat silnou přítomnost bankéřů na daných trzích. Globální banky rozšiřují svou lokální působnost a musí konkurovat lokálním a regionálním bankám, které posilují svou produktovou nabídku.

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?