Hlavní navigace

IT již není tím, kdo udává směr...

16. 6. 2017

Sdílet

... ale musí poskytnout servis, který je od něj požadován v co nejkratší době, říká Vladimír Střálka, Country Manager pro Českou republiku a Slovensko, VMware.

Jak se na rozhodování firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu, podílí snaha o úsporu nákladů?

V zásadě je to jeden z hlavních důvodů, proč firmy nebo jiné instituce zvažují nasazení nových technologií. Požadavek na snížení provozních nákladů je klíčový parametr každého většího projektu.
 
Jakou roli u vašich zákazníků, popř. v nabídce vašich služeb, hraje možnost poskytovat mobilní řešení? Je o tato řešení zájem?

Schopnost doručit bezpečně firemní aplikace a data na koncové stanice se stává standardním požadavkem našich zákazníků. Požadavky na toto většinou nepřichází z IT oddělení, ale jsou vyžadovány jinými firemními složkami. Častým příkladem je personální oddělení, pro které je nabídnutí BYOD novým zaměstnancům podstatným benefitem.  IT již není tím, kdo udává směr, ale musí poskytnout servis, který je od něj požadován v co nejkratší době. VMware nabízí ucelené řešení zajištující správu a bezpečnost pod názvem Workspace One. Toto řešení zajistí vše potřebné pro vybudování konceptu Bring Your Own Device pro mobilní platformy i operační systémy jako MacOS nebo Windows.
 
Virtualizace je na pořadu dne již delší dobu. Už se ji chystá něco nahradit nebo rozšířit?

Myslím, že virtualizace jako technologie na zajištění nezávislosti na fyzickém hardwarovém prostředí, je základní vlastnost nejenom dnešních datových center. Když se podíváte na moderní pokrokové služby typu cloud, zjistíte, že všechny jsou postaveny na konceptu virtualizace. A je jedno, jestli se jedná o virtuální servery tradičního pojetí nebo moderní aplikace využívající kontejnery a mikro služby. VMware nabízí vedle virtualizace výpočetního výkonu také virtualizované datové úložiště a virtualizované síťové prostředí, což je koncept, který zákazníkům umožňuje realizovat scénáře, které by v tradičním, pouze fyzickém, prostředí nebyly možné. Z těchto důvodů jsem přesvědčen o tom, že virtualizace v různých podobách tu bude s námi už asi napořád ☺.
 
Je rozdíl ve využívání cloudových/virtualizačních služeb mezi soukromými firmami a státními institucemi?

Ano, ten rozdíl pozorujeme. Je dán především různými regulacemi a povahou aplikací a dat, které tyto instituce provozují. Velice důležité je také hledisko bezpečnosti dat, jejich dostupnosti a fyzického umístění. To ale neznamená, že by principy a funkce cloudových řešení nebyly zajímavé a využitelné pro zákazníky ze státní správy a podobných organizací. Z tohoto důvodu vznikají různé projekty typu “Government Cloud”, které poskytují podobnou množinu služeb, ale pouze pro vymezenou skupinu uživatelů.
 
Nedostatek lidí v IT oboru se prohlubuje, jak je na tom vaše firma? Není nedostatek softwarových inženýrů limitující?  

Nedostatek kvalitních lidí začíná být skutečně problém. VMware obecně, stejně jako ostatní podobné firmy v IT průmyslu, hledá talentované lidi po celém světě. IT začíná prorůstat stále více do všech oblastí lidské činnosti a v ne tak vzdálené době bude potřeba takových lidí stále více. VMware jako globální firma má několik vývojových center po celém světě a možnost pracovat vzdáleně je jeden ze základních mechanismů, kterými může nejenom globální firma zaujmout a získat schopné inženýry, obchodníky a talentované lidi obecně.

Byl pro vás článek přínosný?