Hlavní navigace

Jak na lichváře

1. 2. 2010

Sdílet

Zavedení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrech neposílí práva spotřebitele

Česká leasingová a finanční asociace sdružující nejvýznamnější nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů podporuje opatření k ochraně spotřebitelů na finančním trhu. Poslanecký návrh na stanovení úrokových stropů a zákaz rozhodčích doložek ve spotřebitelských úvěrech předkládaný jako opatření proti lichvě by však podle ČLFA k posílení ochrany spotřebitelů nepřispěl.

Navržené stanovení úrokových stropů nebere v úvahu skutečnost, že cena peněz se vyvíjí v čase a prostoru a je dána mírou rizika, typem finančního produktu a dobou, na kterou je úvěr poskytován, včetně povahy financované komodity a dalších faktorů. Navrhované opatření by omezilo dostupnost úvěrů pro spotřebitele u solidních poskytovatelů. Vedlo by tak k přesunu žádostí o spotřebitelské úvěry do šedé a černé zóny vyznačující se celou řadou nekalých praktik.

Podle názoru ČLFA nevyplývá problém lichvy z ceny finanční služby. Jeho základem jsou spíše nekalé praktiky a nátlakové přístupy ke spotřebiteli, kterým je možné čelit již za současné právní úpravy odpovídajícími opatřeními orgánů státní správy a soudů a také prohloubením informovanosti obyvatel o využívání finančních produktů.

„Právě důsledný postup orgánů státu proti nekalým praktikám ve spotřebitelských úvěrech v rámci již existující úpravy, a také naplnění zásad odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování, je cestou k prevenci a potírání lichvy. Musí být doplněn posilováním seberegulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a rozvojem finančního vzdělávání obyvatel“, uvedl Martin Kofroň, předseda představenstva ČLFA.

Cloud22

Na excesy nesolidních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů je podle ČLFA třeba legislativně reagovat spíše v rámci transformace obsahu nové směrnice EU o spotřebitelském úvěru, a to odpovídající úpravou odpovědného úvěrování a odpovědného půjčování.

Za kontraproduktivní z hlediska práv a zájmů spotřebitelů považuje ČLFA i navržený zákaz rozhodčích doložek ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech. Vyloučil by z této oblasti alternativní metody řešení sporů, i těch nejjednodušších. Vedl by k značnému zatížení soudů, podle odhadů Ministerstva spravedlnosti až o čtvrtinu. Prodloužil by tak proces řešení sporů ze spotřebitelských smluv a pro spotřebitele by je značně prodražil, a to i s ohledem na povinnost uhradit náklady právního zastoupení věřitele v případě dlužníkova neúspěchu ve sporu. Je nutné si uvědomit, že podstatou drtivé většiny sporů řešených před rozhodci je potvrzení závazku klienta splatit úvěr. K témuž rozhodnutí lze v rámci rozhodčího řízení dospět v kratší době a za výrazně nižších nákladů než je tomu při soudním projednání.

„Cestou k řešení problémů v rozhodčím řízení se spotřebiteli je novela zákona o rozhodčím řízení. Naše asociace podporuje návrh rekodifikace tohoto zákona vypracovaný Ministerstvem spravedlnosti, včetně navrženého rozšíření požadavků na odbornost a bezúhonnost rozhodců a rozšíření možnosti soudního přezkumu rozhodčích nálezů,“ doplnil Martin Kofroň.