Hlavní navigace

Jak nejlépe překonat krizi

Sdílet

Existují teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažerského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro překonání z krize.

Současným světem ještě stále hýbe ekonomická krize a snad každý již pocítil nějaký její negativní dopad. Podniky omezují provoz nebo jsou rovnou rušeny. Stále častěji tak narážíme na otázku, jak by měl zareagovat odpovědný vedoucí pracovník, aby to nepostihlo i jeho firmu?

Je jasné, že hned v počátku musí zareagovat strukturovaným způsobem - pochopit okamžité potřeby, stanovit priority a začít provádět restrukturalizaci. V každém případě by vše mělo být řešeno s naléhavostí, účinností a s jasnou hlavou. Zde je několik tipů:

  • Zareagovat na nastupující krizi tak rychle, jak je to jen možné. První reakcí bude pravděpodobně hledání cest ke snížení firemních nákladů. Zde je ale nutné nejprve znát všechna potřebná fakta. Jednat podle nepodložených předpokladů je totiž začátkem dalších problémů.
  • Být aktivní. Neplýtvat úsilím při svádění viny na někoho jiného. To by stejně vůbec nepomohlo, překonání krize je hlavně v řešení důležitých problémů.
  • Být optimisté. Optimismus bude pomáhat, abyste byli ve firmě klidní. Jen klidný manažer jedná s jasnou hlavou a zaměřuje se na řešení důležitých problémů.
  • Nakonec je třeba se ujistit, že jste si jako manažeři vzali z krize ponaučení a uděláte ve firmě vše pro předcházení podobným krizím. Jsou totiž firmy, které krize tolik nezasáhla či naopak z ní ještě vytěžily. Zde hraje významnou roli dostatečná kvalifikace a vzdělání manažerů jako prevence před problémy. Prosperita firem je sice obecně poměřována dosaženými obchodními výsledky, ale za základ tohoto úspěchu můžeme považovat kompetence vedoucích pracovníků. Tyto kompetence ale vyžadují, aby byli vedoucí pracovníci při práci vybaveni potřebnými znalostmi a používali adekvátní manažerské postupy. Existují totiž teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažerského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro překonání z krize.

Ovšem málokterá menší firma disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků na kvalitní manažerské vzdělání zakončené ziskem titulu MBA pro všechny své vedoucí pracovníky.

Manažerský vortál Directors.cz proto přináší řešení jak získat potřebné znalosti pro výkon manažerské pozice, aniž firma musí vynaložit nezměrné množství peněz. Podle filosofie vzdělávacího vortálu Directors by studium managementu nemělo být určeno jen úzké skupině manažerů velkých firem, ale mělo by být co nejdostupnější. Prioritou directors.cz je pomoci hlavně manažerům menších firem, aby své poznatky získali za rozumnou cenu.

Vortál Directors poskytuje myšlenky světově uznávaných teoretiků i praktiků managementu a seznamuje se základy, na kterých staví nejúspěšnější podniky dneška na celém světě. Studium ve svém souhrnu obsáhne všechny znalosti a dovednosti potřebné pro práci úspěšného vedoucího, ředitele či majitele firmy. Obsah jednotlivých lekcí v sobě zahrnuje teoretický akademický základ a odpovídá standardům studia Master of Business Administration. Studijní materiály zároveň kladou velký důraz na praxi. Jsou speciálně sestavené pro tento způsob učiva a vycházejí z letitých zkušeností lektorů, studentů a manažerů. »Studium tak rozvíjí veškeré manažerské dovednosti, a je vhodným mezistupněm mezi zvládnutím teorie a skutečným řízením firmy,« dodává Jan Bartůšek, zodpovědný za technickou podporu portálu Directors.

Poznámka: Vortál (vertikální portál) je obdobou portálu, avšak poskytuje informace z jednoho oboru, či oborů výrazně příbuzných hlavnímu nosnému tématu.

Byl pro vás článek přínosný?