Hlavní navigace

Jak se liší daň z příjmů u zaměstnanců a OSVČ?

Sdílet

 Autor: Moneta.cz
Říká se, že daně a smrt jsou jediné životní jistoty. Příjmy z daní z příjmu pokrývají velkou část získávání financí pro státní rozpočet a platit je musí každá osoba, která má nějaký zdanitelný příjem. V České republice je sazba této daně 15 %. Co vše se bere v potaz při výpočtu daně z příjmu u fyzických osob a u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) zjistíte v článku.

Daň z příjmů za OSVČ

 

Osobám samostatně výdělečně činným se pro výpočet daně z příjmu bude hodit internetová kalkulačka OSVČ. Do zdanitelných finančních i nefinančních příjmů ze samostatné činnosti řadíme:

 

 • živnostenské podnikání,
 • zemědělskou a hospodářskou výrobu,
 • jiné podnikání se zvláštními předpisy (například správci, znalci, tlumočníci),
 • nájem nebo prodej firemního majetku,
 • prodej firemních cenných papírů,
 • podíly na zisku společníka veřejné obchodní nebo komanditní společnosti,
 • nezávislé povolání (není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů),
 • autorské honoráře, příjem z poskytnutí autorských práv,
 • ostatní příjmy (příjmy, na které není do konce daněného období vystaveno povolení, registrace, živnostenský list apod.).

Základ daně vypočítáme jako rozdíl mezi příjmy a výdaji (zisk). Toho lze dosáhnout buď paušálním způsobem (vaše příjmy nesmí přesáhnout 1 milion Kč a nepotřebujete doklady o výdajích), nebo daňovou evidencí (uvádíte skutečné výdaje podle dokladů).

 

Daňové přiznání pak OSVČ podává, pokud zdanitelné příjmy přesáhly 15 000 Kč, či v případě, že tuto hranici nepřesáhly, ale poplatník je ve ztrátě.

 

Daň z příjmů za zaměstnance

 

Za fyzickou osobu v zaměstnaneckém poměru odvádí zálohy na daň z příjmu její zaměstnavatel. Pokud tedy máte příjem jen z jediného zaměstnání, daně řešit nemusíte. Pokud si ale vyděláváte i samostatnou činností, máte zisk z kapitálového majetku, z pronájmu, ze zahraničí a podobně, pak se vyplňování přiznání nevyhnete.

 

Zaměstnanec podává daňové přiznání, pokud:

 

 • má více souběžných příjmů od různých zaměstnavatelů,
 • má vedle zaměstnání další zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 Kč,
 • nepodepsal u některého ze zaměstnavatelů během zdanitelného období prohlášení poplatníka k dani,
 • měl příjem ze zahraničí,
 • ukončil životní pojištění,
 • jeho celkový roční příjem přesáhl 1 438 992 Kč.

Fyzická osoba nemusí platit daň z příjmu, pokud:

 

 • příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR – zálohu odvádí měsíčně jeho zaměstnavatel,
 • má příjmy i z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti činí 50 % a více,
 • si za zdaňovací období nevydělala více než 30 000 Kč,
 • příjem z nahodilých příjmů,
 • má daň stanovenou paušálně.

 

Některé příjmy jsou od daně z příjmů osvobozené, jedná se například o finance z prodeje nemovitosti (pokud v něm měl poplatník předchozí 2 roky trvalé bydliště a pokud jej vlastnil minimálně 5 let), alimenty, stipendia, náhrada škody z pojistky, výhry do 10 000 Kč, úroky ze stavebního spoření a státní dotace.

 

Hlídejte si čísla i termíny

Cloud23

 

Ať už spadáte do jakékoli skupiny, určitě si hlídejte termín podání daňového přiznání (v roce 2020 je to 1. duben) a zaplaťte své daně správně a včas. Na internetu najdete mnoho návodů a s výpočtem daně z příjmu vám pomohou i zaměstnanecké kalkulačky a kalkulačky OSVČ. Pokud si stále nevíte rady, sežeňte si daňového poradce, který vám za poplatek s byrokracií pomůže.