Hlavní navigace

Jaké dotace budou podnikatelé a firmy moci využít v roce 2024?

31. 1. 2024

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Slovo dotace má v české společnosti až negativní vyznění, ale přitom jde o podporu, která může mít příznivý dopad jak na podnikatele, tak i firmy. Často jsou to programy spadající pod Evropskou unii a jejich zaměření je nejrůznějšího charakteru.

Zatímco dříve šlo o výzvy spojené například s vysokými energiemi a obnovitelnými zdroji, jindy jde o peníze na výzkum nebo inovace. My nyní přinášíme přehled několika dotací, které buď už běží, nebo by měly být spuštěny v průběhu roku 2024.

Běžící programy zaměřené na investice

Dotaci ve výši 250 tisíc korun až 200 tisíc eur je možné získat ve výzvě Virtuální podnik. Jejím cílem je podpořit využívání digitálních technologií v českých organizacích. Malé a střední podniky si tak mohou pořídit informační systémy umožňující digitalizaci agend, zaměřené například na řízení podniku (ERP), správu dokumentů (DMS) nebo CRP, PLM, BIM a CDE systémy, ale také technologie a služby spojené s kybernetickou bezpečností. Program se zaměřuje také na technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům, jako jsou například LAN sítě nebo monitorovací systémy, a také na ostatní neinvestiční výdaje – služby v podobě softwaru, služeb poradců, školení a podobně. Žádosti je možné podávat do 29. března 2024 a podle portálu Enovation.cz se čerpání dotace nejvíce vyplatí při investici od dvou milionů korun.

Podobně na software, ale také na výrobní i nevýrobní stroje je zaměřen program nazvaný Digitální podnik – Technologie 4.0. V něm je možné získat 1,5 až 30 milionů korun a je určen malým a středním organizacím. Výzva je součástí operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) a přináší peníze na podporu modernizace a automatizace výroby i zlepšení propojování výrobních a nevýrobních procesů ve firmách. Cílem výzvy je digitální transformace malých a středních podniků, a to zavedením pokročilých technologií, robotizací a automatizací a zavedením principů průmyslu 4.0. Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, k tomu uvádí: „Žadatelé mohou dotace použít například na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné IT infrastruktury za účelem digitální transformace podniku. Využitím finanční podpory si mohou usnadnit proces přechodu na plné využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky, a zvýšit tak svoji konkurenceschopnost na trhu.“

Malé a střední podniky mohou do 1. února 2024 podávat žádosti do programu s názvem Inovační vouchery – výzva II. Po schválení tak získají dotaci sloužící především k nákupu poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Konkrétně může jít například o měření, diagnostiky, testování, simulace, návrhy nových systémů a konstrukcí, vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, optimalizace procesů a metod s cílem zvýšení efektivity nebo překlady a správní poplatky. Podnikatelé a firmy mohou získat od 50 tisíc do jednoho milionu s tím, že je na program alokováno 150 milionů.

A jaké výzvy se chystají?

Na přelomu roku 2023 a 2024 by měl být spuštěn dotační program nazvaný Úspory energie. Ten je také součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí s tím, že v důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku. Odborníci ze společnosti Enovation.cz v tomto případě zdůrazňují, že čím větší úspory energie se vám podaří dosáhnout, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt. Ten musí navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě a splňovat kritéria nastavená programem Úspory energie. Z dotací je pak možné financovat například osvětlení nebo zateplení budov, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla nebo obnovitelné zdroje energie, jako jsou fotovoltaické systémy, solární termické systémy nebo tepelná čerpadla.

V lednu se očekává spuštění programu Záruka Elektromobilita – I. výzva. Má být financován z Národního plánu obnovy, tedy z finančních prostředků Evropské unie, a podporuje nákup bezemisního dopravního prostředku. Plánovaná alokace je 1,65 miliardy korun a dotace mohou čerpat malé, střední a velké podniky z České republiky. „Automobilový průmysl je páteří naší ekonomiky. Udržet tempo s rozvojem elektromobility je proto jedním z důležitých úkolů pro české hospodářství. Proto jsme připravili ve spolupráci s NRB výzvu jak na podporu nákupu elektromobilů v hodnotě 1,65 miliardy korun, tak pořízení a výstavbu dobíjecích stanic za 300 milionů korun. Podpora se skládá z bankovní záruky za komerční úvěr a finančního příspěvku podle typu vozu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Jak upřesňuje ministerstvo, výzva je určena pro osobní a nákladní automobily na elektrický a vodíkový pohon a pro výstavbu dobíjecích stanic. Podpora má dvě části – bankovní záruku za komerční úvěr a samotný finanční příspěvek s tím, že záruku poskytne Národní rozvojová banka podnikateli za úvěr, s jehož využitím si podnikatel vůz nebo dobíjecí stanici pořídí. „Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru. V případě pořízení osobního vozu může rozvojová banka poskytnout záruku za úvěr od 300 tisíc do 1,5 milionu korun. Finanční příspěvek u osobních automobilů může dosahovat až 200 tisíc korun a u nákladních či vodíkových vozů až 300 tisíc korun,“ uvádí se dále.

 Autorka článku pracuje jako redaktorka serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Byl pro vás článek přínosný?