Hlavní navigace

Jaké se očekává podnikatelské počasí v nejbližších 3 letech?

18. 8. 2015

Sdílet

 Autor: © ArtFamily - Fotolia.com
Studie KPMG poukazuje především na nárůst nabídky pracovních míst, optimistické ekonomické vyhlídky a sílící konkurenční tlak.

Téměř 80 procent výkonných ředitelů očekává narůst počtu zaměstnanců během příštích tří let

 

Podle studie z celkového počtu dotázaných výkonných ředitelů, 69 procent ředitelů v Evropě, 66 procent v Asii a Tichomoří a 52 procent ve Spojených státech pevně věří v globální ekonomický růst během příštích tří let (čísla jsou oproti roku 2014 o poznání vyšší). Výkonní ředitelé jsou z globálního pohledu připraveni k náboru nových zaměstnanců: 78% dotazovaných naznačilo, že očekávají přechod k vyššímu náboru zaměstnanců nejpozději v polovině roku 2018.

 

Podle studie se výkonní ředitelé potýkají s narůstajícím tlakem ze strany konkurence. 86 procent se obává o věrnost svých zákazníků; 74 procent je znepokojeno novými subjekty na trhu; 72 procent si není jisto schopností své organizace držet krok s novými technologiemi; 68 procent se obává odlákání stávajících obchodních příležitostí a zákazníků konkurencí; 66 procent je znepokojeno životností svých produktů během příštích tří let (možnost ztráty jejich významu).

 

Přesto, že výsledky studie jednoznačně poukazují na to, že si ředitelé uvědomují nutnost a potřebu změny a transformace svých organizací, skoro jedna třetina respondentů uvedla, že jejich organizace neexperimentuje a odmítá podniknout riskantnější kroky v jejich globální růstové strategii. Dále více než polovina (56 procent) dotázaných uvedla, že ještě nezavedla celofiremní inovační procesy.

 

Střední Evropa a hlavní cíle pro obchodní expanzi Spojených států


Při otázce kam budou směřovat kapitálové investice během příštích tří let, výkonní ředitelé jednoznačně uvedli investice za hranicemi svých domovských států. Společnosti ze Spojených států se budou soustředit na Evropu, se speciálním zaměřením na střední Evropu, následovanou Jižní Amerikou a Čínou.

 

Do které oblasti hodláte ve výhledu tří let vložit nejvíce kapitálu?

  • Geografická expanze za hranice mateřské země: 47%
  • Reklama a marketing: 39%
  • Vývoj nových produktů: 37%
  • Geografická expanze v rámci domovské země: 34%

Anketou bylo osloveno 1 278 výkonných ředitelů z deseti klíčových trhů (Austrálie, Číny, Francie, Německa, Indie, Itálie, Japonska, Španělska, Velká Británie a Spojených států) a devíti hlavních průmyslových odvětví (z automobilového průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, investičního managementu, zdravotnictví, technologie, retailu a energetického průmyslu). Čtvrtina dotázaných organizací má roční obrat přesahující 10 miliard dolarů (společnosti s obratem nižším než 500 milionů dolarů neodpovídaly).

 

CEO Outlook Study poukazuje na celosvětový růst, ale také očekávání příchodu důležitých změn, a to zejména v důsledků obav o úspěšnost produktů, věrnost zákazníků a schopnost přizpůsobení novým technologiím. Zjištění poskytují důležitý vhled do obchodních strategií, které budou ovlivňovat obchodní rozhodnutí v následujících několika letech.

cyber23

 

Zdroj: KMPG Global CEO Outlook 2015

Byl pro vás článek přínosný?