Hlavní navigace

Jaký byl vývoj insolvencí v České republice v roce 2011

6. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů v roce 2011 vzrostl ve srovnání s rokem 2010 o 51 %. Hlavní podíl na tomto růstu mají fyzické osoby nepodnikatelé, u nichž je počet insolvencí o 67 % vyšší než v minulém roce. Zanedbatelný není ani nárůst u právnických osob, kde počet insolvencí vzrostl proti loňskému období o 21,5 %.

Ačkoli v roce 2011 ve většině firem rostl objem zakázek a ekonomická situace firem se po krizových letech 2008 až do pololetí 2010 stabilizovala, je, navzdory očekávání, počet firem v insolvenci ve srovnání s rokem 2010 výrazně vyšší a meziroční nárůst činí 21,5 %. Proti tomu v období 2010/2009 činil meziroční nárůst insolvenčních návrhů u právnických osob jen necelých 6 %.   

Opačná tendence kopírující vývoj ekonomiky se projevila u fyzických osob nepodnikatelů. Při srovnání let 2010/2009 narostl v důsledku krize a nezaměstnanosti počet insolvenčních návrhů fyzických osob nepodnikatelů o rekordních 149 %. V roce 2011 byl nárůst insolvencí proti roku 2010 nižší a činil 66,7 %.

Pokud se pro srovnání podíváme na německou ekonomiku, měla příznivá ekonomická situace v roce 2011 pozitivní dopad na počet insolvencí jak u právnických osob, tak u spotřebitelů. Počet firemních insolvencí meziročně poklesl o 5,8 %, na 30 200 případů v roce 2011. U spotřebitelů poklesl počet insolvencí o 6,1 %, na celkových 103 200 případů. Přesto je stále překročena hranice 100 000 a spotřebitelské insolvence jsou v Německu považovány za masový jev.

 

Tabulka č. 1: Insolvenční návrhy v ČR *

rok

firmy

spotřebitelé

celkem

2008

3418

1936

5354

2009

5255

4237

9492

2010

5559

10559

16118

2011

6753

17600

24353

zdroj: Creditreform, insolvenční rejstřík

*  Insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

 

Firemní insolvence 

Nejvyšší počet insolvencí na 1 000 registrovaných firem byl v roce 2011 v Moravskoslezském kraji. Následuje kraj Olomoucký a Jihomoravský. Nejlepší ekonomická situace firem je již tradičně ve Středočeském kraji, výrazný pokles insolvencí zaznamenali v Plzeňském kraji. Dalším rokem pokračuje i pokles insolvencí v hlavním městě Praze, která je s 2,02 insolvencemi v roce 2011 na osmém místě v pořadí krajů dle počtu insolvencí. Naopak razantní nárůst počtu insolvencí na 1 000 firem (o 122 %) zaznamenali v Ústeckém kraji.

 

Tabulka č. 2: Insolvenční návrhy podané na firmy dle regionů

Kraj

počet firem v insolvenci 2010

počet firem v insolvenci 2011

registrované firmy 2010

registrované firmy 2011

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2010

Insolvence na 1000 registrovaných firem 2011

Moravskoslezský

603

986

252415

258575

2,39

3,81

Olomoucký

270

411

140943

142889

1,92

2,88

Jihomoravský

717

792

292213

299034

2,45

2,65

Ústecký

203

458

183917

187981

1,10

2,44

Zlínský

242

322

140931

141543

1,72

2,27

Pardubický

176

247

115704

117853

1,52

2,10

Královehradecký

231

287

137321

138268

1,68

2,08

HM Praha

1119

1083

507998

536332

2,20

2,02

Jihočeský

247

313

160935

163995

1,53

1,91

Liberecký

183

209

120258

122373

1,52

1,71

Vysočina

139

171

108398

110062

1,28

1,55

Plzeňský

265

181

146806

150778

1,81

1,20

Karlovarský

95

95

84534

86821

1,12

1,09

Středočeský

298

322

313754

325015

0,95

0,99

zdroj: Creditreform

 

Z jednotlivých odvětví je nejvíce firem v insolvenci v přepočtu na 1 000 registrovaných firem v oboru papírenského průmyslu a již tradičně v oboru těžby a chemického průmyslu. Papírenský průmysl zaznamenal ve srovnání s loňským rokem nejvyšší nárůst počtu insolvencí na 1 000 registrovaných firem. Ke zhoršení ekonomické situace a nárůstu počtu insolvencí došlo i v oblasti recyklace a dřevařství. Naopak zlepšení je zřejmé u firem v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb a v oblasti dopravy. V celkových číslech jsou stejně jako loni insolvencí nejvíce postiženy firmy v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje a stavebnictví.

 

Tabulka č. 3: Insolvenční návrhy podané na firmy dle odvětví

Insolvence dle branží (OKEČ)

počet insolv. firem 2010

počet insolv. firem 2011

všechny reg.firmy 2010

všechny reg.firmy 2011

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2010

Počet insolvencí na 1000 registrovaných firem 2011

papírenský průmysl

5

12

1113

1221

4,49

9,83

těžba 

5

5

620

658

8,06

7,60

chemický průmysl a výroba z plastů

53

50

7622

8010

6,95

6,24

Recycling

1

5

1101

1090

0,91

4,59

potravinářství

63

80

16844

18227

3,74

4,39

dřevařství

127

134

48805

32398

2,60

4,14

telekomunikace, poštovní služby

12

7

1903

1758

6,31

3,98

Leasing

24

28

7392

7285

3,25

3,84

dopravní služby

303

278

75339

77388

4,02

3,59

strojírenství

98

109

32465

32349

3,02

3,37

Velkoobchod

758

1018

284578

309541

2,66

3,29

nakladatelství

39

37

11482

11469

3,40

3,23

výroba skla, keramiky, stav.materiálu

32

38

12318

12669

2,60

3,00

Maloobchod

738

925

346910

340449

2,13

2,72

restaurace, hotely

252

380

137502

144025

1,83

2,64

nemovitosti

339

390

145320

154060

2,33

2,53

stavba

639

812

339512

367186

1,88

2,21

výroba z kovů

178

194

85650

89134

2,08

2,18

cestovní kanceláře

25

27

12883

13104

1,94

2,06

textilní a kožedělný průmysl

57

81

37952

39490

1,50

2,05

obchod s auty a pohonnými hmotami

93

105

50926

53530

1,83

1,96

podnikové poradenství, reklama, ostatní podnik.služby

374

495

281207

293986

1,33

1,68

Tiskařské služby

35

18

11297

10703

3,10

1,68

výroba nábytku

43

48

29876

28712

1,44

1,67

finanční zprostředkování, pojištění

30

71

47508

49465

0,63

1,44

čištění odpadních vod

17

17

10996

11881

1,55

1,43

zemědělství a lesnictví

97

145

137324

102576

0,71

1,41

volný čas, kultura

71

88

65384

67895

1,09

1,30

Architektonické služby, technické zkoušky

62

77

58398

60325

1,06

1,28

vzdělání

28

24

41580

42519

0,67

0,56

ostatní osobní služby

26

50

86636

91435

0,30

0,55

Opravy a instalace strojů a zařízení

6

11

19401

21375

0,31

0,51

IT služby

30

30

57956

62513

0,52

0,48

energie a zpracování vod

6

2

4148

5647

1,45

0,35

odbory a spolky

15

22

70262

73610

0,21

0,30

zdravotnictví

7

11

36613

37842

0,19

0,29

výzkum a vývoj

0

0

1443

1477

0,00

0,00

veřejná správa

0

0

15797

15410

0,00

0,00

zdroj: Creditreform

 

Insolvenční návrhy u právnických osob jsou po prohlášení úpadku řešeny dvěma způsoby: konkurzem nebo reorganizací. Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. Konkursů bylo v prosinci 2011 prohlášeno 150, což znamená proti listopadu pokles o 5,1 %. Celkový roční počet konkurzů však stále mírně roste. V roce 2011 došlo proti roku 2010 ke zvýšení počtu konkurzů o 11 %. Meziroční nárůst 2010/2009 činil jen 3,09 %.

 

Tabulka č. 4: Prohlášené konkursy na firmy

Měsíc

 

2009

2010

2011

Celkem firem

z toho živnostníci

1

106

133

144

42

2

110

142

140

34

3

140

158

173

36

4

146

137

143

35

5

130

132

171

38

6

114

149

155

39

7

148

121

114

31

8

121

123

123

38

9

143

121

157

50

10

138

117

130

39

11

129

146

157

58

12

128

122

150

46

celkem

1553

1601

1778

495

zdroj: Creditreform

 

Od ledna 2008, kdy vstoupil v platnost insolvenční zákon, je počet konkursů stále rostoucí. Přesto však počet prohlášených konkursů nedosahuje úrovně z přelomu tisíciletí. To souvisí i se změnou metodiky zákona, kdy v případě nedostatku majetku není prohlášen konkurs.

 

Tabulka č. 5: Počet prohlášených konkursů – historicky

rok

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

počet prohlášených konkursů

808

1251

2022

2000

2491

2473

2155

1728

1411

1236

1245

1115

1141

1553

1601 

1778

Od roku 2008 došlo ke změně zákona a vstoupil v platnost insolvenční zákon          

Zdroj: Creditreform, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

 

Tabulka č. 6.: Firmy v konkursu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Poslední obrat

Rok obratu

Hospodářský výsledek

47116307

SAZKA, a.s.

Provozování sázkových her a loterií

456

7 828 142 000

2010

1 424 557 000

46967834

Konsorcium B+K, s.r.o. v likvidaci

Velkoobchodní a maloobchodní prodej pohonných hmot

2

2 759 165 000

2008

-2 455 000

60745479

CE WOOD, a.s.

Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví

815

1 800 000 000

2008

-47 845 000

64259404

TONAMO, a.s.

Obchod a distribuce tekutých asfaltů, topných olejů a pohonných hmot

0

1 300 000 000

2009

110 000

26973880

AE&E CZ s.r.o., v likvidaci

Výroba a prodej elektrárenských kotlů

179

1 246 399 000

2009

-283 107 000

25148231

SUNNY DAYS s.r.o.

Služby cestovní kanceláře

82

1 059 522 000

2007

1 294 000

41693990

MERKUR INTERNATIONAL PRAHA, s.r.o.

Velkoobchod s hutnickými výrobky

5

865 941 000

2008

601 000

25037714

1. Betonstav s.r.o.

Stavební činnost

150

800 714 000

2009

160 000

26827387

ALLIUM CZ a.s.

Nákup a prodej zemědělských produktů, prodej průmyslových hnojiv

0

766 510 000

2009

1 945 000

27272401

PLP a.s.

Výroba kvasného lihu - bioethanolu, výroba a zpracování paliv a maziv

100

694 517 000

2009

-340 870 000

25874845

SVAM CS, s.r.o.

Provozování čerpacích stanic

50

684 398 000

2006

6 207 000

25095404

RINOL CZ, s.r.o.

Výroba a prodej průmyslových podlah

14

417 501 000

2008

10 956 000

25983725

Bau & Construct Investment s.r.o.

Stavební činnost

40

400 000 000

2009

6 004 000

25173600

FEROCENTRUM CB s.r.o.

Velkoobchodní prodej hutních materiálů

0

360 000 000

2008

878 000

41197071

INTERIOR PFD, spol. s r.o.

Výroba, prodej kancelářských nábytkových systémů

0

348 557 000

2007

3 988 000

48394360

obchodní společnost OLSTAR s.r.o.

Velkoobchod s potravinami a tabákovými výrobky

50

345 283 000

2009

567 000

25580337

OCELPROFIL,s.r.o.

Obrábění

33

334 755 000

2010

-21 716 000

27787478

KLT - CEE FOOD a.s. v likvidaci

Konzervárenská činnost

120

332 131 000

2008

-1 838 000

26830400

EMULZ a.s.

Velkoobchodní prodej chemických produktů, paliv a maziv

10

215 861 000

2009

8 081 000

27669696

SILVACO, a.s. v likvidaci

Obchodní činnost

48

195 107 000

2009

-9 871 000

zdroj: Creditreform

 

V letošním pořadí firem v konkursu, seřazených dle výše obratu, dominovaly menší firmy než v roce 2010. Pokud srovnáme počet firem s obratem nad 500 mil., je jich v letošním žebříčku o 50 % méně než v roce 2010. Vedle tradičně problémových oborů jako je nákladní doprava a stavebnictví, se konkursy rozšířily i do dalších oborů, např. do oblasti obchodu s pohonnými hmotami, restaurací a stravování nebo prodeje hutního materiálu.. Největší firmou, která v roce 2011 vstoupila do konkursu, je SAZKA. Insolvenční návrh podala společnost Moranda už 17. 1. 2011.Dne 21. 3. byl podán návrh na povolení reorganizace, ta však nebyla povolena  a 30. 5. 2011 prohlásil soud konkurz. V říjnu 2011 odkoupily Skupiny PPF a KKCG prostřednictvím společnosti Sázková kancelář (od 10. 11. 2011 SAZKA sázková kancelář, a.s.) sázkovou a loterijní činnost společnosti SAZKA, a.s. od insolvenčního správce ve výběrovém řízení. Z prostředků získaných prodejem by měly být v rámci konkurzu uspokojeny nároky věřitelů společnosti SAZKA a.s..

 

Reorganizace a co dál

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace. Jedná se o takový způsob řešení úpadku, kdy dochází k postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Předpokladem pro povolení reorganizace je, aby obrat firmy, která se dostala do problémů, činil v roce před insolvencí alespoň 100 000 000 Kč. Druhým kritériem pro povolení reorganizace je, aby firma měla minimálně 100 zaměstnanců. Výše uvedená kritéria neplatí v situaci, kdy dlužník předloží nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku reorganizační plán, již schválený polovinou zajištěných i nezajištěných věřitelů. 

Od počátku platnosti insolvenčního zákona (leden 2008) bylo do konce roku 2011 soudem povoleno celkem 58 reorganizací. Z toho 17 jich soud schválil v roce 2011. Z celkových 58 reorganizací bylo k 31. 12. 2011 již 18 reorganizací přeměněno na konkurs. Celkem 6 reorganizací (tj. jen 10,3 %) bylo úspěšně ukončeno splněním reorganizačního plánu. Jedná se o firmy Gital s.r.o., ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE, CBPS s.r.o., Technistone a.s., AuTec Group a.s. a CAMPASPOL HOLDING a.s..

 

Insolvence spotřebitelů 

Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 % dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurs. V roce 2011 požádalo 16 568 osob o oddlužení, oddlužení bylo povoleno v 10 620 případech (tj. 65 % ze všech návrhů na oddlužení). V meziročním srovnání bylo za rok 2011 povoleno o 82 % případů oddlužení více. 

Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v roce 2011 164 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře. Přesto, že zpeněžení majetku jako způsob řešení dluhů využilo v roce 2011 téměř 2x víc dlužníků než v roce 2010, pořád je to jen 1,5 % ze všech povolených oddlužení.

 

Kdo nejvíc zlobí  

Největší počet dlužníků se nachází ve věkovém intervalu 31 až 40 let. Insolvenci tak nejčastěji pociťují mladí lidé s malými dětmi nebo lidé, kteří pořizují bydlení či vybavení a zakládají rodinu. Dále následují spotřebitelé ve věku 41 až 50 let. Nejméně zadluženou skupinou jsou lidé ve věku od 61 let. Pokud srovnáme věkový průměr dlužníků v sousedním Německu, nejohroženější skupinou spotřebitelů jsou lidé ve věku 40 až 49 let (téměř třicetiprocentní podíl na celkovém počtu insolvencí) a lidé ve věku 50 až 59 let (19,5 %). Věkový rozdíl nejpočetnější skupiny dlužníků v ČR a v Německu souvisí pravděpodobně s pozdějším rozvojem hypotečního trhu a nabídkou spotřebitelských úvěrů v České republice. 

V roce 2012 očekává Creditreform růst počtu insolvenčních návrhů. Prvního ledna totiž končí protikrizová výjimka pro předlužené firmy a vrací se povinnost pro manažery podat na společnost insolvenční návrh i v případě tzv. předlužení. To nastává, pokud má firma alespoň 2 věřitele a součet všech jejích dluhů, včetně nesplatných, přesáhne hodnotu jejího majetku. Vliv na ekonomickou situaci firem a spotřebitelů bude mít i zvýšení DPH. 

Creditreform sleduje insolvenční rejstřík permanentně a své pravidelné analýzy o vývoji insolvencí v Česku i zahraničí zveřejňuje již několik let. Creditreform je mezinárodní skupinou poskytující svým zákazníkům hospodářské a kreditní informace, poskytuje služby inkasa pohledávek a také další služby v oblasti řízení rizik. Creditreform je přímo zastoupen v 23 evropských zemích a v Číně, celosvětově má 180 poboček a zaměstnává 4 500 pracovníků.

 

 Zdroj: Creditreform

 

ICTZ23

 

Foto: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com