Hlavní navigace

Je ERP pozadu za realitou?

11. 3. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Tvorba nových hodnot a hledání konkurenční výhody se z front-endu přesouvá do back-endu. V něm hrají dominantní roli systémy řízení podniku (ERP), kterým se ale vždy nedaří držet krok s tempem okolních inovací. Přitom právě ERP systémy mohou být motorem podniku.

Mnoho organizací v současnosti prochází digitální transformací. Otázkou ovšem je, nakolik se jim daří dosahovat vytyčených cílů, generovat nové hodnoty a plně využívat svůj potenciál. Konzultanti společnosti Accenture se domnívají, že v mnoha podnicích zasahují transformační snahy pouze povrch, front-end, rozhraní, jehož prostřednictvím organizace interaguje se svým okolím, primárně se zákazníky. V jeho rámci nové hodnoty úspěšně objevuje, vytváří a navyšuje. Stejně k věci ale přistupuje také naprostá většina analogicky se transformujících konkurentů.

Místem, jemuž se transformační úsilí často vyhýbá, případně nepřináší očekávané hodnoty, bývá slovy analytiků kotelna firmy. Za tímto víceméně eufemistickým označením se skrývá podnikový informační systém kategorie ERP. Právě v něm se odehrává většina klíčových činností, jež rozhodují nejen o každodenním životě podniku, ale také o jeho budoucím směřování.

Transformující se společnosti sice investují do moderních technologií, ale současně je provazují se staršími postupy, dovednostmi i náklady. K front-office a back-office aktivitám přistupují s odlišnou mentalitou. Výsledek? Podle konzultantů společnosti Accenture tyto organizace nedosáhnou očekávaných hodnot. Velmi efektivně vytvářejí „zastaralé ERP budoucnosti“.

Situace se ovšem mění. Některé podniky začínají myslet odlišně a na systémy ERP již nenahlížejí jako na back-office transakční řešení spravované IT oddělením. Namísto toho příslušné platformy nově považují za motor podniku. Snaží se je rozvíjet a zvyšovat jejich dosah napříč celou organizací. Platformy ERP využívají pro svou transformaci v technologické společnosti a pro realizaci plné hodnoty z investic.

Podnikové informační systémy se mění. Z tradičních řešení a datových sil se transformují v moderní ERP postavené na digitálním jádru, které zpřístupňují transakční data celé organizace v reálném čase. Velkou roli v tomto snažení hraje podle analytiků postupné zavádění prvků umělé inteligence, které zvyšuje produktivitu, generuje dokonalejší reporty a ve výsledku pomáhá při rozhodování manažerů.

Samotná modernizace ERP a souvisejících postupů umožňuje a podporuje tvorbu hodnoty. Tento přístup a na něj navazující změny podporuje či utváří i pětice trendů, jež v segmentu identifikovali analytici společnosti Accenture.

ERP a cloud

Využití cloudových řešení se pro mnoho podniků stalo každodenní realitou. Platí to i pro tři čtvrtiny respondentů studie 2020 ERP Trends společnosti Accenture, kteří se rekrutovali z řad britských vedoucích manažerů IT útvarů. Ti nepovažují cloud computing za konečný cíl. Vnímají jej jako bránu modernizace a jako inovační platformu. V praxi slouží potřebám digitální transformace, nákladových úspor nebo realizace nových obchodních modelů a strategií.

Není bez zajímavosti, že 46 procent respondentů provozuje svá primární podniková řešení v privátním cloudu, 25 procent na vlastním hardwaru (v modelu on-premise, resp. on-site) a 12 procent ve veřejných cloudových službách. 17 procent oslovených organizací kombinuje on-site a cloudový model.
Pozornost podniků se aktuálně přesouvá od samotného přechodu či převodu infrastruktury, systémů a služeb k optimalizaci provozu v multicloudovém prostředí. S těmito kroky se často pojí také úsilí o transformaci provozu informačních technologií, která těží ze standardizace řešení typu aplikace jako služba, z jejich nových funkcionalit, agility a cenové dostupnosti.

Multicloudová prostředí představují pro tradiční implementace systémů ERP velkou výzvu. Pokud opouštějí svou tradiční roli transakčních systémů a mění se v digitální páteř podniku, musejí zvládat spolupráci s novými architekturami a jejich logikou.

ERP jako inovátor byznysu

Jak se klíčové agendy byznysu postupně přesouvají do cloudových prostředí, podniky je obohacují a rozšiřují o prvky umělé inteligence a automatizační funkce. Týká se to samozřejmě i systémů ERP, které získávají přívlastek digitální. Inteligenci podnikových informačních systémů musí organizace využít k překlenutí existujících byznysových a funkčních sil a k následnému fungování v plně reálném čase. Následně obdrží řadu benefitů v oblasti efektivity, předvídání budoucích stavů a dosahování úspor. Oproti minulosti se tak stane nejen v několika vybraných agendách, ale v podstatě ve všech.

Mnoho podniků se potýká s problémy v oblasti zavádění inovací. Dokážou je sice navrhnout, ale následný transfer do praxe nezřídka selhává. Možné řešení opět představují digitální systémy ERP, které překlenou dosud oddělená informační, procesní a datová sila v organizaci. Umožní tak podnikům plně využívat své zdroje a možnosti a dosahovat očekávaných hodnot. S myšlenkou, že systémy ERP podporují překlenutí byznysových a funkčních sil v organizaci, ovšem souhlasí jen necelá třetina respondentů výzkumu 2020 ERP Trends.

Přínos cloudových kapitánů

Za cloudové kapitány považují konzultanti společnosti Accenture poskytovatele služeb, kteří se plně orientují v současném paradigmatu cloud computingu. Věří ve spolupráci, inovativní modely doručování a poskytování, technologický agnosticismus a disponují komplexní znalostí byznysu. Prakticky aplikují a využívají přístupy DevOps, automatizaci, analytické služby a integraci. Kromě technologického know-how nabízejí také propojené služby pro byznys, například v oblasti optimalizace či sladění procesů.

Cloudoví kapitáni disponují vysoce kvalifikovanými lidskými zdroji a dost možná největšími praktickými zkušenostmi. Silně se orientují na inovace a tvorbu konkurenční výhody. V podstatě v sobě kombinují nebo soustředí veškeré kompetence, jež vedoucí manažeři podnikových
IT útvarů od svých dodavatelů očekávají.

Staňte se hyperrelevantními

Zlepšování zákaznické či uživatelské zkušenosti prostřednictvím personalizace nabídek stojí v centru zájmu mnoha podniků již dlouhou dobu. Přestává být konkurenční výhodou. Nově se podniky snaží uspokojovat potřeby svých klientů inteligentně, proaktivně a holisticky. A v tomto úsilí nemohou spoléhat jen na samotný front-end, ale i na významnou asistenci back-end systémů, jejichž jádro tvoří ERP.

Z výzkumu 2020 ERP Trends ovšem vyplývá, že odpovídající schopnosti současným systémům ERP povětšinou chybějí. Multikanálovou komunikaci a prodej podporuje 25 procent řešení v dotazovaných podnicích, asistenci při uspokojování požadavků klientů poskytuje 38 procent.
Podle konzultantů společnosti Accenture se boj o zákazníka v blízké budoucnosti zásadně změní. Již nebude postačovat znalost preferencí komunikačních a prodejních kanálů. Podniky budou muset pochopit i samotné preference svých klientů a zahrnout je do konceptu multikanálové obsluhy v digitálním a fyzickém prostředí, kterou zlepší zákaznickou zkušenost.

top100

Význam vysoce kvalitních dat

Kvalitní data a prakticky použitelné reporty o nich představují základ obchodního úspěchu. Mnoho organizací ale neumí svá existující data zhodnotit. Namísto vytěžení dosavadních setů, třebaže pocházejí nebo figurují v zastaralých systémech, začínají budovat a plnit nová řešení. Nezřídka sbírají jakákoli data z často i ne zcela relevantních zdrojů. Prakticky tak pouze replikují předchozí problémy v podstatně větším a často i nákladnějším rozsahu.

Samotný objem dat nebo jejich nekritické ukládání ale žádnou hodnotu nepřinášejí. Rozhodují správnost a relevance, snadná přístupnost a možnost efektivních analýz. Právě za těmito parametry se často ukrývá hodnota, o niž byznys dlouhodobě usiluje. 40 procent respondentů průzkumu 2020 ERP Trends tyto vlastnosti u svých podnikových informačních systémů postrádá.