Hlavní navigace

Jednooký mezi slepými králem: vynikáme v transakční atraktivitě

28. 1. 2011

Sdílet

Malajsie, Izrael, Česká republika a Chile překvapivě v horní části včera zveřejněného žebříčku, Jižní Korea, Singapur a Hongkong na stejné úrovni jako Austrálie a Německo.

Asie je nejoblíbenějším regionem pro fúze a akvizice mimo tradiční západní trhy. Vyplývá ze žebříčku transakční atraktivity vypracovaného výzkumným centrem pro fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions Research Centre, MARC) Cass Business School při City University London ve spolupráci se společností Ernst & Young. 

V čele žebříčku, který porovnává 175 zemí z celého světa a hodnotí regulatorní prostředí, ekonomické faktory, finanční faktory, technologie a sociokulturní aspekty, se již tradičně umístily Kanada, Velká Británie, USA a Japonsko. K významnému posunu došlo u Malajsie, Izraele a Chile, jejichž úspěch je však většinou dán výbornými výsledky jen v určité kategorii. Česká republika se umístila na 25. místě, nejvýše ze zemí střední a východní Evropy. 

Ve studii jsou vyhodnoceny rizika a příležitosti, které existují v jednotlivých zemích či regionech. Za hodnotící kritéria bylo zvoleno šest faktorů: ekonomický, finanční, politický, regulatorní, sociálně-kulturní a technologický. Každá tato kategorie se dělí na řadu dílčích faktorů, jejichž vyhodnocením se získá výsledné skóre, které se pohybuje v rozmezí od 1 do 5, kde 1 označuje trh, který je pro účely fúzí a akvizic nejlépe připraven.

 

Hned za Malajsií a Izraelem 

Petra Wendelová, partnerka Ernst & Young pro oblast fúzí a akvizic komentuje umístění České republiky v žebříčku: „Česká republika se s průměrným skóre 2,1 umístila celkově na velmi pěkném 25. místě, hned za Malajsií a Izraelem a nejvýše ze zemí postkomunistického bloku. Naše průměrné skóre však sestává ze značně kolísavých hodnocení. Nejlepší známku (1,3) dostala Česká republika v hodnocení sociokulturních aspektů a 1,7 v případě technologií (stejně jako např. Itálie). Avšak hodnocení finančních faktorů 2,8 nás staví na úroveň Brazílie, Ruska či Panamy. Finanční faktory v tomto hodnocení zohledňují dostupnost financování a náklady podnikání, stav rozvoje kapitálových a finančních trhů a náklady na pracovní sílu.“ 

„V hodnocení regulatorních faktorů (rovněž 2,8) se Česká republika rovná Mexiku či Dominikánské republice a zaostává dokonce za africkou Botswanou. Regulatorní faktory v tomto hodnocení poměřují podmínky pro podnikání z hlediska procedurálního, dohledu státu nad soukromým sektorem, daňových a legislativních aspektů  pro zahraniční investice a procedurálních otázek fúzí a akvizic. 

„Je vidět, že Česko co do pověsti v zahraničí stále těží z tradičních hodnot, ale v posledním dvacetiletí podle názoru zahraničních odborníků nebylo schopno podpořit tento dobrý start nastavením regulatorního rámce, ve kterém se dobře a transparentně podniká. To je možná téma k zamyšlení pro všechny, kteří toto prostředí pomáhají utvářet,“ dodává Petra Wendelová.

 

Horký dech Asie 

Mezi oblasti považované z hlediska transakčních aktivit za nejoblíbenější se k Severní Americe a západní Evropě začíná řadit Asie. Jižní Korea, Singapur a Hongkong získaly shodné ohodnocení jako Austrálie a Německo a zařadily se tak mezi vyspělé trhy. 

V rámci států BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) obsadila první místo Čína. I přes svůj závratný ekonomický růst v poslední době svého maximálního potenciálu pro fúze a akvizice však ještě nedosáhla. Podrobná analýza získaných dat ukázala, že čínský trh většinu kritérií hodnocení vyspělosti trhu splňuje; výjimkou je politická stabilita ohodnocená na 3,0 a regulatorní prostředí s hodnocením 3,3. Přestože Čína je pro potřeby fúzí a akvizic klasifikována jako vyspělá, uvedené hodnoty ji řadí mezi země, které mají jedny z nejlépe hodnocených přechodných trhů. 

„Nikoho nepřekvapí, že mezi nejvyspělejší trhy patří ty, které vykazují tradičně nejvyšší podíl transakcí v oblasti fúzí a akvizic. Přesto se v horní části žebříčku umístily také Malajsie, Izrael, Česká republika a Chile. Jejich úspěch je dán různými faktory: Malajsie má nejlepší výsledky v hodnocení ekonomických a finančních faktorů, Izrael vede na poli technologií, Česká republika v sociálně-kulturní sféře a Chile v politické oblasti. V hodnocení uvedené státy předstihly Brazílii, Rusko, Indii a Čínu (tzv. státy BRIC), které se tradičně označují za hlavní rozvíjející se trhy,“ říká Petra Wendelová.

 

Žebříček M&A atraktivity 

Země

Umístění

Hodnota indexu

Regulatorní faktory

Ekonomické faktory

Finanční faktory

Politické faktory

Technologické faktory

Sociálně-kulturní faktory

Kanada

1

1,4

1,8

1,7

1,8

1,0

1,0

1,0

Velká Británie

2

1,4

1,1

2,0

2,0

1,3

1,0

1,0

USA

3

1,5

1,5

1,9

2,0

1,3

1,0

1,5

Japonsko

4

1,5

2,2

1,7

2,0

1,3

1,0

1,0

Nizozemsko

5

1,5

1,6

1,6

2,0

1,0

1,0

2,0

Francie

6

1,5

2,0

2,0

2,0

1,3

1,0

1,0

Dánsko

7

1,6

1,5

1,7

2,2

1,0

1,0

2,0

Švédsko

8

1,6

1,8

1,7

2,0

1,0

1,0

2,0

Německo

9

1,6

2,2

1,7

1,8

1,0

1,3

1,7

Norsko

10

1,7

1,4

2,0

2,5

1,0

1,0

2,0

Jižní Korea

11

1,7

2,1

1,7

2,0

2,0

1,0

1,3

Finsko

12

1,7

1,6

1,9

2,6

1,0

1,0

2,0

Švýcarsko

13

1,7

2,1

1,7

1,8

1,0

1,0

2,5

Austrálie

14

1,7

1,6

2,0

2,2

1,0

1,3

2,0

Singapur

15

1,7

1,2

1,6

2,6

1,0

1,0

3,0

Irsko

16

1,8

1,8

2,0

2,2

1,0

1,3

2,3

Hong Kong

17

1,9

1,3

1,6

2,4

2,0

1,3

3,0

Belgie

18

2,0

1,9

1,9

2,4

2,3

1,3

2,0

Rakousko

19

2,0

2,4

1,9

2,2

1,0

1,3

3,0

Lucembursko

20

2,0

1,8

2,0

2,3

1,0

1,3

3,5

Itálie

21

2,0

2,8

2,4

2,0

2,0

1,7

1,0

Španělsko

22

2,0

2,5

2,1

1,8

2,5

2,0

1,3

Malajsie

23

2,1

2,1

1,7

1,8

2,3

2,0

2,7

Izrael

24

2,1

2,3

1,9

2,6

2,4

1,0

2,5

Česká republika

25

2,1

2,8

2,1

2,8

2,0

1,7

1,3

Chile

26

2,1

2,2

2

2,5

1,4

2,3

2,5

Čína

29

2,2

3,3

1,7

1,7

3

1

2,3

Spojené arabské emiráty

30

2,2

2,2

2

2

1,3

3

2,5

Slovinsko

31

2,2

2,3

2,4

2,8

1,3

2,0

2,3

Estonsko

33

2,2

1,6

2,6

3,3

1,8

2,0

2,0

Polsko

34

2,3

3,3

2,3

2,7

2,0

2,3

1,0

Maďarsko

36

2,4

2,4

2,7

2,7

2,3

1,7

2,5

Slovensko

39

2,4

2,5

2,1

3,0

2,0

2,7

2,3

Mexiko

42

2,5

2,8

2,4

2,2

3,1

2

2,5

Brazílie

49

2,7

3,6

2,9

2,8

3,3

1,7

2

Rusko

52

2,7

3,4

2,9

2,8

4,3

1,7

1,3

Indie

53

2,7

3,2

2,4

2

3,5

2

3,3

Průměr – vyspělé trhy

 

1,7

1,9

1,9

2

1,1

1

2

Průměr – přechodné trhy

 

2,7

2,6

2,7

2,8

2,5

2,3

2,5

Průměr – rozvíjející se trhy

 

3,5

3,4

3,4

3,3

4

4

3,3

Zdroj: CASS MARC M&A Maturity Index (žebříček transakční atraktivity)

 

Regulační faktory hodnotí úroveň dohledu a obecného rámce pro podnikání, např. úroveň právních norem v jednotlivých zemích podle hodnocení Světové banky, snadnost podnikání dle indexu Světové banky, úroveň psaného práva pro zahraniční investice a fúze na základě posledního průzkumu GLIU (Allen & Overy).

Ekonomické faktory hodnotí růst a stabilitu ekonomiky na základě ekonomických ukazatelů IMF, včetně růstu a velikosti HDP, inflace a aktuálního rozpočtu, indexu ekonomické svobody podle nadace Heritage Foundation a rizik souvisejících s ekonomickou strukturou podle agentury Economist Intelligence Unit (EIU).

Finanční faktory hodnotí dostupnost financování a náklady podnikání, např. vývoj na akciových a dluhopisových trzích (zdroje: Světová banka a Bloomberg), dostupnost úvěrů od Světové banky, mzdové náklady financované Světovou bankou.

Politické faktory hodnotí stabilitu a související rizika dané země, např. podle údajů Světové banky o politické stabilitě nebo podle zprávy Transparency International o korupci ve veřejné správě.

Technologické faktory hodnotí podnikatelské prostředí, např. počet udělených patentů podle údajů mezinárodního patentového úřadu World Intellectual Property Organisation.

Sociálně-kulturní faktory hodnotí obyvatelstvo, dovednosti a vzdělání, např. podle údajů Světové banky o počtu obyvatelstva a úrovni vzdělání.

 

Zdroj: Ernst & Young