Hlavní navigace

Jen si dál v klidu (excel)ujte…Ale jinak

24. 2. 2011

Sdílet

Českým firmám se stále nedaří využívat všech dostupných možností, jak prostřednictvím vhodných softwarových nástrojů efektivně snižovat finanční náklady a maximálně zhodnotit uložená data.

Rok 2011 má být podle expertů ve znamení zahájení oživení ekonomiky. Přesto se v současné době stále hovoří spíše o odeznívání dopadů krize a české podniky i nadále pokračují v trendu úspor. S tím souvisí i snaha o maximální snížení firemních nákladů. Jednou z cest, které představují konkrétní možnost, jak firemní peníze ušetřit, je optimalizace systémů podílejících se na finančním plánování a sestavování jednotlivých rozpočtů plnění v rámci společností.

 

Typická česká opatrnost? Ne vždy se vyplácí 

V České republice v současné době stále převažuje počet podniků, které své rozpočty navrhují v programu Microsoft Excel. Vedení těchto firem dosud opomíjí fakt, že vývoj v oblasti aplikací pro řízení podniku značně pokročil, a na trhu se objevují stále propracovanější softwarové nástroje, které toto plánování značně usnadňují a současně nabízejí stále nové a nové možnosti.

„Uživatelé se často nechtějí s dobře známým prostředím Excelu rozloučit. Způsobují tím však zbytečná zdržení při jednotlivých iteracích zpracování plánu a nedokáží plně zohlednit mnoho důležitých faktorů, které do procesu plánování vstupují“, říká Veronika Peterková, Account Manager společnosti Adastra.

Přitom plánování a sestavování jednotlivých rozpočtů plnění v rámci firmy bývá jednou z nejstěžejnějších oblastí při řízení podniku. A je jedno, jestli se jedná o nadnárodní firmu nebo regionální či lokální podnik.

 

(Excel)entně, ale i moderně 

Na českém trhu existuje řada softwarů, které se speciálně touto problematikou zabývají. Cenově jsou však často nedostupné a navíc to bývají řešení značně robustní a pro dynamicky rostoucí společnost jen stěží použitelná.

Mezinárodní konzultační a softwarová společnost Adastra proto hledala řešení, které by kombinovalo uživatelsky známé prostředí Excelu s možností zpracování dat přímo v databázi a technologiemi pro podporu týmové práce a sdílení informací. Výsledkem je plánovací nástroj „Adastra Business Planning“, předpřipravené řešení pro tvorbu obchodních, personálních a finančních plánů, plánů nákladů, investic a dalších. Jedná se o produkt, který firma Adastra vyvinula samostatně, a který je ideálním řešením pro sestavování a konsolidaci podnikových plánů firem s více pobočkami.

„Řešení je unikátní v mnoha oblastech, zejména však co se poměru cena/přínos týká. Díky tomu, že aplikace pracuje v prostředí programu Excel, který je pro většinu uživatelů známý a snadno ovladatelný, není nutné vynakládat velké finanční prostředky na rozsáhlé zaškolení uživatelů a administrátorů či nutnost investovat do dalších systémů,“ dodává Veronika Peterková.  Automatizace různých procesů systémem vede také k radikální časové úspoře a eliminaci možnosti vzniku chyb při manuálním zpracování dat.

Další velkou výhodou, kterou řešení „Adastra Business Planning" přináší oproti programu Excel, je to, že umožňuje uživatelům provádět hromadnou změnu dat a poskytuje přehled o historii provedených změn včetně autora změn a doby, kdy byly provedeny.

Výstupem pro top management společnosti je pak přehledná forma reportů od jednoduchých statistických (doručovaných v požadovaných intervalech e-mailem), přes složitější dynamické, až po nejsofistikovanější manažerské dashboardy. 

 

Cloud22

Zdroj: Adastra Česká republika