Hlavní navigace

Jen stravenky už nestačí

23. 6. 2017

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Volnočasové benefity se stávají stejnou samozřejmostí jako stravenky. Až polovina manažerů netuší, jaké všechny výhody mohou svým zaměstnancům poskytnout.

Nízká nezaměstnanost, tlak na zvyšování mezd a neutuchající potřeba získávat a udržet současné pracovníky nutí většinu zaměstnavatelů věnovat zvýšenou pozornost kvalitě firemních benefitů. Volnočasové odměny začínají být mezi zaměstnanci stejnou samozřejmostí jako stravenky. Jejich plnému rozšíření do firem však často brání nízké povědomí o cafeterii jako takové a často i neznalost konkrétních daňových výhod především mezi finančními řediteli.

 

Vyšší mzda ani obědové stravenky již dávno nejsou klíčovým nástrojem zaměstnavatelů pro nábor a udržení si kvalifikované pracovní síly. Tradiční uživatele volnočasových benefitů z IT firem, bank a poradenských společností překonaly za poslední rok o více než třetinu malé firmy do 50 zaměstnanců společně s výrobními firmami s více než 250 zaměstnanci. Právě tyto dvě skupiny tak nově tvoří až dvě třetiny všech uživatelů volnočasových benefitů. Ve výrobních firmách jde konkrétně o dělníky ve výrobě, kteří nepracují s počítači a firemní benefity čerpají většinou prostřednictvím speciální platební karty konkrétního poskytovatele benefitů. Zajímavostí je, že ještě donedávna se oba typy firem o programy volnočasových benefitů prakticky nezajímaly a před zavedením cafeterie žádné volnočasové benefity neposkytovaly. V Česku systém volnočasových benefitů využívá odhadem 60 % společností s více než 1 000 zaměstnanci.

 

Na volnočasové benefity vynakládají nejvíce finančních prostředků poradenské společnosti s průměrným ročním příspěvkem 16 500 Kč na zaměstnance. Následuje sektor financí, obchodu, služeb, IT a telekomunikací s průměrným třináctitisícovým ročním příspěvkem. Oproti tomu nejnižší průměrné příspěvky na volnočasové benefity ve výši 6 000 Kč na zaměstnance vynakládají výrobní firmy. V České republice využívá systém cafeterie zhruba přes 300 tisíc zaměstnanců, což představuje cca 60 % všech firem, které volnočasové benefity svým zaměstnancům poskytují.

 

Uživatelé benefitů podle počtu zaměstnanců (2016)

Uživatelé benefitů podle počtu zaměstnanců

Zdroj: Benefit Plus

 

Hlavním důvodem růstu počtu firem poskytujících zaměstnanecké výhody je nejen akutní potřeba zaměstnavatelů hledat účinný nástroj pro získávání a udržování kvalifikované pracovní síly, ale také digitalizace zaměstnaneckých cafeterií. Trend digitalizace a současného přechodu zaměstnavatelů od klasických papírových poukázek na plně elektronický systém benefitů zvyšuje spokojenost samotných zaměstnanců s kvalitou čerpání konkrétních výhod.

 

Systém elektronické cafeterie umožňuje zaměstnavatelům ušít zaměstnanci konkrétní balíček daňově zvýhodněných benefitů na míru a jejich následné individuální čerpání vybranými pracovníky. Pro firmu je přechod na elektronický systém cenově dostupnější a administrativně jednodušší, než býval před několika lety. Díky větší konkurenci mezi poskytovateli benefitů platí firmy minimální poplatky za provoz cafeterie. Zároveň získávají od svých dodavatelů větší administrativní podporu při implementaci.

Největší poskytovatelé volnočasových benefitů v ČR

 • Benefit Plus (Benefit Management)
 • Sodexo Benefity (Sodexo Pass Česká republika)
 • Ticket Benefits (Edenred CZ)

Volnočasové odměny se postupně stávají mezi zaměstnanci automaticky očekávaným benefitem stejně jako obědové stravenky. Podle Václava Kurela, majitele a ředitele společnosti Benefit Management, až polovina firem netuší, jak širokou škálu výhod mohou svým pracovníkům poskytnout. „Plnému rozšíření volnočasových benefitů do všech oborů často brání nízké povědomí a malá znalost konkrétních daňových výhod u manažerů managementu firem, především pak mezi finančními řediteli,“ dodal Kurel.

 

Podle daňového posouzení společnosti Mazars lze níže uvedené skupiny benefitů, při splnění určitých podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, osvobodit od daně z příjmů fyzických osob na straně zaměstnance. V této souvislosti tyto benefity rovněž nebudou podléhat pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zaměstnanec tak ušetří 31,1 % na odvodech oproti čisté mzdě. Zaměstnavatel benefity hradí z čistého zisku či daňově neuznatelných nákladů, ale i tak dojde v případě poskytnutí předmětných benefitů k navýšení tohoto čistého zisku o 8,5 % z hodnoty poskytnutých benefitů oproti situaci, kdy je zaměstnancům společnosti poskytována pouze odměna se standardními daňovými dopady.

 

„Oblast benefitů byla vždy doménou spíše HR ředitelů. V souvislosti se současnou situací na trhu práce se zájem o tyto motivační prvky začíná projevovat napříč celým top managementem včetně finančních ředitelů či manažerů na pozicích CEO,“ doplnila Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 

Skupiny volnočasových benefitů

 

Cestování
(omezeno na 20 000 Kč ročně na každého zaměstnance)

 • Hotely a penziony
 • Chaty, chalupy a kempy
 • Lázně
 • Zájezdy a rekreace

Kultura

 • Divadlo
 • Kino
 • Kulturní předprodej

Vzdělávání 
(za určitých podmínek může být i daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele vyjma mateřské školy)

 • Jazykový kurz
 • Mateřská škola
 • Odborný kurz
 • Studium ve škole

Zdraví
(zde je třeba dbát o to, aby zařízení poskytující předmětný benefit splňovalo podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů)

 • Lázeňské služby
 • Lékárny
 • Masáže
 • Očkování
 • Optika
 • Rehabilitace
 • Sauna, whirlpool
 • Stomatologie
 • Zdravotní péče
 • Zdravotnické potřeby

Sport

 • Adrenalinové sporty (potápění, surfing apod.)
 • Aerobic
 • Aqua aerobic
 • Badminton
 • Bazén
 • Bojové sporty
 • Bowling
 • Bruslení
 • Členství ve sportovním klubu
 • Golf
 • Horolezecká stěna
 • Jízda na koni
 • Jóga
 • Kopaná
 • Létání a seskoky
 • Lukostřelba
 • Lyžování
 • Nohejbal
 • Pilates
 • Plážový volejbal
 • Posilovna
 • Ricochet
 • Sauna
 • Spinning
 • Sportovní akce
 • Squash
 • Stolní tenis
 • Tanec
 • Tenis
 • Vodní turistika
 • Volejbal

Zdroj: Mazars