Hlavní navigace

Jihomoravský seed fond může být inspirací pro celé Česko

26. 1. 2011

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu uveřejnilo v pondělí 24. ledna Analýzu konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z klíčových navrhovaných nástrojů na posílení konkurenceschopnosti je tzv. seed fond – nástroj, který poskytne kapitálové financování začínajícím firmám a podpoří tak jejich rozvoj.

Jižní Morava ví, jak by měl seed fond fungovat. Jihomoravské inovační centrum plánuje otevřít první seed fond v České republice pro zájemce do třech měsíců. 

Z uveřejněné Analýzy konkurenceschopnosti České republiky vyplývá, že se ČR musí v následujících letech opírat o výzkum, vývoj a inovační podnikání. Jen takto může v následujících letech uspět v ekonomické konkurenci ostatních zemí. Jedním z nástrojů, který by měl podpořit rozvoj inovativních firem, je seed fond poskytující kapitálové financování začínajícím firmám. Jihomoravské inovační centrum má s přípravou seed fondu již zkušenosti.

„Fond bude spravovat Jihomoravské inovační centrum (JIC), které má za sebou mnoho úspěšných projektů na podporu inovačního podnikání, finanční zdroje budou zajištěny z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jsme si vědomi nutnosti zpřístupnit financování začínajícím firmám. Tyto firmy často nesplňují kritéria pro to, aby mohly za rozumných podmínek získat půjčku nebo přesvědčit běžného soukromého investora. Přitom mnohé z nich mají zajímavý inovativní podnikatelský záměr. Do budoucna tedy představují přínos pro stát i region, ve kterém firma sídlí, především ve formě vzniku vysoce kvalifikovaných pracovních míst,“ vysvětlil důvody vzniku Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

Seed fond JIC vznikne transformací osvědčeného fondu mikropůjček, který úspěšně funguje již sedm let, a naváže tak na nástroj podpory začínajících firem. Fond je navržen velmi flexibilně, bude poskytovat dle charakteru podnikatelského záměru a předpokladů žadatele volitelně buď výhodné půjčky, nebo kapitálové financování.

 

O Fondu mikropůjček JIC 

Jde o nástroj podpory pro firmy v inkubátoru Jihomoravského inovačního centra – tj. půjčka ve výši  250 až 750 tis. Kč na tři roky, s možností odkladu splátek jistiny o 12 měsíců, s výhodným úročením.

 

O Jihomoravském inovačním centru (JIC) 

JIC pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. Centrum usiluje o intenzivní propojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomoravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni. JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.