Hlavní navigace

Jiné daně v základu pro stanovení DPH pohledem Soudního dvora EU

24. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © arahan - Fotolia.com
Soudní dvůr EU (SDEU) v jednom ze svých posledních rozhodnutí posuzoval režim portugalské daně z inzerce. Jednalo se o rozsudek ve věci TVI – Televisao Independente SA C‑618/11, C‑637/11 a C‑659/11. Závěry SDEU mají dopad na běžnou praxi v oblasti přefakturace.

Společnost TVI poskytovala inzerentům službu spočívající ve vysílání inzerce. Podle portugalské legislativy podléhá vysílání inzerce dani z inzerce. Poplatníky této daně jsou v zásadě jednotliví inzerenti, ale odvod daně příslušným daňovým orgánům zajišťuje poskytovatel inzertních služeb, v daném případě společnost TVI. Společnost TVI fakturovala svým zákazníkům inzertní služby a zároveň daň z inzerce, kterou následně odváděla příslušnému orgánu. Soudnímu dvoru byla položena otázka, zda je daň z inzerce součástí základu DPH pro inzertní služby, nebo zda se jedná o samostatnou položku, která není předmětem DPH.

 

SDEU došel k závěru, že daň z inzerce musí být v daném případě zahrnuta do základu DPH za inzertní služby poskytované společností TVI, a to z následujících důvodů:

  • Podle portugalské legislativy je společnost TVI považována za osobu povinnou k dani z inzerce a je povinna tuto daň odvést i v případě, že neobdržela úhradu této daně od inzerentů.
  • Příslušné orgány nemohou vymáhat daň z inzerce na jednotlivých inzerentech, a to ani v případě platební neschopnosti společnosti TVI.
  • Inzerenti nevstupují do přímého vztahu s portugalskými daňovými orgány. 

Rozsudek SDEU tak může mít dopad na některé případy aplikace DPH, které se týkají zahrnování různých typů daní či poplatků, jež poskytovatel služeb či dodavatel zboží účtuje zákazníkům společně s cenou za příslušné plnění. 

 

ICTZ23

 

Zdroj: KPMG