Hlavní navigace

Jiří Pavlíček, eNovation: Čerpejte dotace EU ještě letos, peněz je stále dost

Sdílet

„Naši celkovou odměnu tvoří procentuální částka až ze získané nebo vyplacené dotace. Díky tomu má náš klient jistotu, že se o jeho projekt důkladně postaráme, protože jsme sami motivováni jeho úspěchem,“ říká Jiří Pavlíček, ředitel společnosti eNovation.

Společnost eNovation s.r.o. poskytuje poradenské a konzultační služby pro privátní a veřejný sektor se specializací na strukturální fondy EU a oblast veřejných zakázek.

 

Jiří PavlíčekJak dlouho už působíte na trhu a na koho cílíte? 

Společnost byla založena v roce 2007 na základě zvyšující se poptávky po profesionálních službách dotačního poradenství. Přišli jsme na trh s tím, že budeme pomáhat soukromým firmám připravovat kvalitní projekty a čerpat prostředky z fondů EU, které nejsou zanedbatelné. Zaměřili jsme při tom zejména na průmyslový, technologický a ICT sektor.

 

Kdo a na co může žádat a kolik peněz ještě zbývá podnikatelům rozdělit? 

Obecně jde o podniky působící v odvětví zpracovatelského průmyslu, na něž se vztahuje většina dotačních titulů v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI). Podporovány jsou také oblasti jako informační a komunikační technologie či výzkum a vývoj. V letošním roce probíhá pravděpodobně poslední kolo výzev k předkládání žádostí o dotace v tomto plánovacím období. Peněz, které budou mezi podnikatele rozděleny, je stále dost. Pokud tedy někdo uvažuje o podání žádosti, měl by jednat co nejrychleji, o dotace z OPPI je velký zájem..

 

Zaměřme se nyní na období 2014 až 2020. Kam budou dotace směřovat a kdy budou první výzvy? 

V plánovacím období 2014 až 2020 bude prioritou především podpora výzkumu a vývoje. Dále to bude podpora konkurenceschopnosti firem, ekologických projektů, velký důraz bude kladen na tvorbu nových pracovních míst. První operační programy by měly být připraveny v průběhu roku 2013 a dá se očekávat, že od roku 2014 už by bylo možné podávat projekty.

 

Znáte už rozpočet na toto období? 

Ve srovnání s minulým obdobím, kdy byl rozpočet zhruba 700 miliard korun, to bude přibližně o 200 miliard korun méně, nicméně toto číslo závisí na dalších jednáních a může se ještě změnit.

 

Pokud jsem hovořila s podnikateli, stěžovali si, že žádost o dotace v sobě skrývá velice složitou administrativu a že na peníze stejně nedosáhnou. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Náročnost administrativy je úměrná výši prostředků, které jsou touto formou rozdělovány. Jsou nastaveny jak účinné kontrolní mechanismy, tak transparentní systém hodnocení a schvalování projektů, aby nedošlo ke zneužití přidělených prostředků. To vše generuje administrativní zátěž, kterou však jako poradenská společnost v maximální míře přebíráme na sebe. Klienti, kteří využívají našich služeb, tak ušetří spoustu času a energie.

 

Znamená to tedy, že když se na vás klient obrátí se žádostí o zpracování, vy jej provázíte celým cyklem. Je to tak? 

Ano. Jsme s klientem od počátečního dotačního auditu až po ukončení celého projektu. Celý proces může trvat až několik let.

 

Dalo by se vyjádřit v procentech, kolik uchazečů na dotaci dosáhne? 

OPPI patří mezi nejúspěšnější programy v ČR, dotaci získá přibližně 60 procent žadatelů, je ale třeba mít na paměti, že toto číslo je u jednotlivých dotačních titulů v rámci OPPI různé. Co se týká našich projektů, úspěšnost sahá až na 95 procent.

 

Jak probíhá  celý proces, pokud se podnikatel rozhodne o dotace požádat a spolupracovat s vaší společností? 

Nejprve pro klienta provedeme zmiňovaný dotační audit a určíme, zda a na co má možnost čerpat dotace, jaký program je pro něj vhodný. Následně připravíme registrační žádost, a pokud je schválena, zpracujeme s klientem podnikatelský záměr, který je klíčovou součástí plné žádosti. Žádost se poté postupuje ke schválení, na které se čeká několik týdnů až měsíců. Pokud je žádost schválena, klient je vyzván k přijetí podmínek poskytnutí dotace a následně obdrží tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté nastává fáze realizace projektu. Důležitou povinností příjemců dotací je realizovat výběrová řízení na veškeré dodávky nad 500 tisíc Kč podle přesně stanovených pravidel. Dále je potřeba pravidelně podávat monitorovací zprávy. Peníze příjemce obdrží vždy zpětně na základě tzv. žádostí o platbu, které se podávají po ukončení jednotlivých etap projektu. Všechny tyto úkony pro své klienty zajišťujeme a jsme s nimi po celou dobu realizace i udržitelnosti projektu.

 

Kolik váš klient zaplatí za vaše služby? 

Základní poplatek za zpracování žádosti je relativně nízký. Naše celková odměna však závisí na úspěšném schválení projektu a tvoří ji procentuální částka až ze získané nebo vyplacené dotace. Díky tomu má náš klient jistotu, že se o jeho projekt důkladně postaráme, protože jsme sami motivováni jeho úspěchem.

 

Mnozí podnikatelé si stěžují, že služba dotačního poradenství je drahá… 

To je relativní pojem. Je třeba si uvědomit, že díky našemu férovému obchodnímu modelu na sebe přebíráme určitá rizika. Zároveň klientům garantujeme maximální kvalitu služeb, snižujeme jejich administrativní zátěž a především díky našim zkušenostem výrazně zvyšujeme jejich šance na získání dotace a udržení celého projektu. Pokud má někdo s podáváním žádostí o dotace a administrací projektů malé nebo žádné zkušenosti, využít služeb kvalitní poradenské agentury se mu zcela jistě vyplatí.

ICTZ24

 

Foto: © arahan - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?