Hlavní navigace

Kamionové dopravě se v tuzemsku daří

25. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Antrey - Fotolia.com
Kamionové dopravě se v Česku navzdory krizi daří, zatímco osobní doprava skomírá. Celkové tržby nejvýznamnějších hráčů v odvětví kamionové dopravy mezi lety 2010 a 2011 vzrostly o 8 %, zatímco osobní (-1,2 %) a železniční doprava (-5 %) vykázaly pokles.

Výše uvedené informace vyplývají z oborové analýzy Pozemní doprava, kterou zveřejnil poskytovatel ekonomických informací, společnost Soliditet, člen nadnárodní skupiny Bisnode. Analýza zahrnuje dopravu nákladní (kamionovou), osobní a železniční (nákladní i osobní). 

„Ačkoliv doprava a logistika obecně patří mezi nejrizikovější oblasti podnikání, odvětví kamionové dopravy se s následky několikaleté recese naší ekonomiky vypořádává obstojně,“ hodnotí výsledky studie mediální zástupce společnosti Soliditet, Petra Štěpánová.

 

Společnosti podnikající pouze v osobní dopravě 

V rámci Odvětvové srovnávací analýzy Pozemní doprava společnost Soliditet hodnotila vzorek 56 nejvýznamnějších hráčů, kteří podnikají výhradně v oblasti osobní dopravy. V období 2010 až 2011 sledované skupině firem celkové tržby klesly o 0,8 % na 27,6 miliard korun, zatímco provozní hospodářský výsledek propadl o 35 % na 2,2 miliardy korun. „Statistiku významně ovlivňují výsledky Dopravního podniku hlavního města Prahy, které představují 58 % objemu tržeb hodnoceného vzorku firem,“ komentuje dále výsledky analýzy Petra Štěpánová s tím, že bez započítání Dopravního podniku hlavního města Prahy tržby vzrostly o 3 % a provozní zisk klesl o 33,8 %. 

Poznámka: Globální čísla má smysl porovnávat pouze za poslední 2 roky vzhledem k vyplácení kompenzací za závazek veřejné služby od roku 2010 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, které vstoupilo v platnost 3. 12. 2009).

 

Společnosti s nejvyšším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů

2011/2010

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

856 674

16 103 370

-3,39 %

4,07 %

Dopravní podnik města Brna, a.s.

617 160

1 049 619

-3,12 %

3,82 %

STUDENT AGENCY, s.r.o.

440 156

1 286 005

8,75 %

39,43 %

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

438 834

369 595

-2,02 %

7,71 %

Veolia Transport Morava a.s.

395 157

646 829

0,14 %

1,30 %

 

Společnosti s nejnižším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů

2011/2010

VYDOS BUS a.s.

-26 543

122 465

-4,88 %

2,52 %

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

-21 007

237 568

51,75 %

21,63 %

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

-18 257

161 954

0,51 %

4,46 %

Autobusy Karlovy Vary, a.s.

-17 045

135 163

-4,06 %

1,99 %

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

-14 400

164 677

-0,76 %

2,11 %

 

 

Společnosti podnikající pouze v kamionové dopravě 

Naopak skupině 89 nejvýznamnějších subjektů podnikajících pouze v kamionové dopravě, které hodnotil analytický tým Soliditet, tržby v posledních třech letech kontinuálně rostou. Mezi lety 2009 až 2011 se zvýšily o 16 % na celkových 28,4 miliardy korun. Provozní hospodářský výsledek v období 2010 až 2011 vzrostl o více než 27 % po 5% propadu o rok dříve a za poslední tři roky se zvýšil o 21 %. „Výsledky studie společnosti Soliditet jednoznačně ukazují, že podnikání v oblasti kamionové dopravy je výrazně výnosnější ve srovnání s osobní dopravou,“ dodala dále Petra Štěpánová s tím, že k růstu tržeb došlo v případě dvou třetin hodnocených společností. 

 

Společnosti s nejvyšším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů

2011/2010

PETROTRANS, s.r.o.

71 589

412 366

+0,14%

+0,43%

RKL Opava, spol. s r.o.

52 204

486 110

+14,07%

+11,25%

TQM - holding s.r.o.

48 313

657 877

+27,51%

+22,52%

CARGONET s.r.o.

43 919

249 328

+50,70%

+14,07%

Šmídl s.r.o.

40 920

644 227

+4,08%

-3,58%

 

 

 

Společnosti s nejnižším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů 2011/2010

Yusen Logistics (Czech) s.r.o.

-26 543

1 202 798

+26,40%

+28,23%

WESTTRANSPORT Plzeň a. s.

-21 007

290 018

+15,02%

+0,09%

PERPET, s.r.o.

-18 257

41 274

-14,20%

-3,32%

BEST TRANSPORT, a.s.

-17 045

113 900

+4,44%

+3,71%

HELICAR a.s.

-14 400

668 224

-10,69%

-11,28%

 

 

Společnosti podnikající zároveň v kamionové i osobní dopravě 

V odvětví Pozemní doprava dále společnost Soliditet analyzovala výsledky dvaceti nejvýznamnějších hráčů, které podnikají zároveň v osobní i kamionové dopravě. „Stejně jako v případě kamionové dopravy lze trend hospodaření těchto firem hodnotit jako pozitivní. Tržby i provozní hospodářský výsledek kontinuálně roste,“ uzavřela Petra Štěpánová ze společnosti Soliditet. Tržby se v období 2009 – 2011 zvýšily o 12 % na 10,1 miliardy korun a provozní hospodářský výsledek vzrostl o 18 % na 340 milionů korun, přičemž tržby rostou většině sledovaných společností.

 

Společnosti s nejvyšším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů 2011/2010

ČSAD JIHOTRANS a.s.

58 973

1 988 251

4,53 %

4,45 %

ICOM transport a.s.

49 579

1 243 812

21,45 %

16,97 %

ANEXIA  s.r.o.

42 023

412 898

8,52 %

5,41 %

ČSAD Havířov a.s.

31 427

309 459

-7,11 %

1,25 %

COMETT PLUS, spol. s r.o.

30 573

487 558

8,11 %

3,86 %

 

Společnosti s nejnižším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za účetní období

[tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů 2011/2010

KAD, spol. s r.o.

886

48 385

15,05 %

9,12 %

ČSAD Kyjov Bus a.s.

2 073

57 034

-75,94 %

-67,58 %

BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.

2 371

283 359

5,68 %

10,53 %

ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

3 997

136 679

8,31 %

4,31 %

SPETRA CZ s.r.o.

4 687

428 515

9,30 %

10,03 %

 

 

Společnosti podnikající v železniční dopravě 

V rámci železniční dopravy se studie Pozemní doprava zabývá hodnocením 11 firem. Hospodaření této skupiny firem jako celku je zavádějící, protože je výrazně ovlivněn Českými drahami a ČD Cargo.

 

 

Společnosti s nejvyšším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů 2011/2010

ČD Cargo, a.s.

313 545

14 404 017

2,00 %

-3,94 %

České dráhy, a.s.

259 250

11 131 678

-13,50 %

-8,73 %

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

227 051

1 791 381

-1,58 %

-1,56 %

VÍTKOVICE Doprava, a.s.

65 765

325 181

1,08 %

3,50 %

Ostravská dopravní společnost, a.s.

35 125

915 406

-5,81 %

-4,76 %

 

Společnosti s nejnižším provozním výsledkem hospodaření za účetní období 2011

 

Provozní výsledek hospodaření za úč. období [tis. Kč]

Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží

[tis. Kč]

Meziroční rozdíl vývoje tržeb 2011/2010

Meziroční rozdíl vývoje provozních nákladů 2011/2010

RegioJet, a.s.

-52 432

46 017

9 329,71 %

7 506,23 %

Advanced World Transport a.s.

-11 799

3 737 205

-9,38 %

-5,82 %

ZABABA, s.r.o.

118

2 041

-35,62 %

7,82 %

BF Logistics s.r.o.

3 572

86 342

50,99 %

35,25 %

CZ Logistics, s.r.o.

5 721

72 339

35,02 %

31,61 %