Hlavní navigace

Karel Machytka, Factoring České spořitelny: Podíl bezregresního factoringu stoupá

21. 2. 2012

Sdílet

„Factoring je komplexní služba, v rámci níž kromě financování klientům spravujeme pohledávky za jejich odběrateli a v případě zájmu klientů tyto pohledávky i pojišťujeme,“ říká Karel Machytka, místopředseda představenstva Factoringu České spořitelny a náměstek generálního ředitele pro obchod.

Popište, prosím, místo vaší společnosti na českém trhu, na jaké klienty se především zaměřujete? 

Factoring České spořitelny působí na českém trhu od roku 1996 a zaměřuje se především na factoringové služby, to znamená financování, správu a pojištění pohledávek před splatností klientů z řad velkých korporátních společností, ale i malých a středních firem z různých odvětví průmyslu a obchodu.

 

Karel Machytka Kdo je na tuzemském trhu vaše hlavní konkurence? 

Factoringový trh v České republice je reprezentován Asociací factoringových společností ČR, ve které je v současnosti sdruženo osm factoringových společností. Factoring České spořitelny je dlouhodobě, a to od roku 2004, jedničkou na českém factoringovém trhu v celkovém obchodním obratu, s aktuálním tržním podílem téměř 32 %. Dalšími významnými hráči jsou ČSOB Factoring, Transfinance a Factoring KB.

 

Co byste uvedl o vašich prioritách v roce 2012? 

Factoring České spořitelny zaznamenal v minulém roce nejlepší výsledky ve své historii. Cíl pro rok 2012 je jednoznačně udržet stávající factoringový obrat, respektive jej navýšit, zůstat lídrem na trhu a klientům pochopitelně i nadále nabízet flexibilní finanční služby šité na míru jejich potřebám.

 

Jaké je postavení vaší společnosti v rámci České spořitelny a Erste Group? 

Factoring České spořitelny, jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, úzce spolupracuje především s divizí komerčního bankovnictví České spořitelny. Factoringové služby jsou obecně vnímány jako důležitý doplněk klasického bankovního provozního financování klientů České spořitelny. Factoring České spořitelny však také samostatně získává své vlastní klienty, kterým kromě factoringu následně nabízí další služby Finanční skupiny České spořitelny. Factoring České spořitelny také spolupracuje s partnerskými factoringovými společnostmi v jednotlivých zemích v rámci Erste Group při importním a exportním factoringu.

 

Vzrostl nebo vzroste v souvislosti s daňovou reformou zájem o faktoringové financování s ohledem na podmínky daňového uznání určitých druhů úrokových nákladů společností s nízkým objemem vlastního kapitálu? 

Nedomníváme se, že by daňová reforma měla významný vliv na zvýšený zájem klientů o factoringové financování.

 

Někteří potenciální klienti vnímají faktoring jako příliš drahý, co byste uvedl za protiargument? 

Je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od klasického provozního úvěru, se kterým bývá factoring porovnáván, factoring neposkytuje klientům pouze financování. Factoring je komplexní služba, v rámci níž kromě financování klientům spravujeme pohledávky za jejich odběrateli a v případě zájmu klientů tyto pohledávky i pojišťujeme. Zároveň je factoring oproti úvěru daleko flexibilnější, neboť se snaží odpovídat aktuálním obchodním potřebám klientů. Mnohdy klient získává na provoz firmy od factoringu větší objem financí než v případě úvěru, neboť riziko u factoringu je vyvedeno na široké spektrum pokud možno bonitních odběratelů a celkové finanční limity na jednotlivé odběratele převyšují úvěrový rámec, který je schopna klientovi na základě jeho bonity mnohdy nabídnout banka.

 

Rozveďte prosím z vašeho pohledu hlavní výhody a nevýhody faktoringu ve srovnání s ostatními finančními produkty... 

Jak už bylo řečeno v předešlé odpovědi, výhoda factoringu oproti klasickému provoznímu financování, se kterým bývá především porovnáván, tkví především v jeho komplexnosti a flexibilitě. Factoring kromě financování pohledávek zajišťuje klientovi i správu a inkaso pohledávek a zvláště v dnešní době nabírá na významu i pojištění pohledávek proti platební nevůli či neschopnosti jeho odběratelů. Factoring všechny tyto služby poskytuje klientovi „pod jednou střechou“. Silnou stránkou factoringu je i flexibilita a rychlost, se kterou reaguje na klientovy finanční potřeby (sezónní výkyvy dodávek, nárůst počtu nových odběratelů atd.) tak, aby klient bezproblémově profinancoval své závazky, zefektivnil inkaso svých pohledávek a zlepšil platební morálku svých odběratelů.

 

Je pravda, že situace ohledně negativního vývoje v eurozóně vyvolává zvýšenou poptávku po faktoringových službách, protože si podnikatelé si uvědomují rizika a hledají cesty, jak se zajistit proti hrozbě nesplácení pohledávek? 

Jedním z dopadů negativního vývoje v eurozóně je právě zvýšená nejistota a obava firem dodávat své zboží nebo služby na otevřený dodavatelský úvěr, což vyvolává vyšší poptávku po factoringu, který klientům pohledávky dopředu profinancuje (firmy tak nemusí čekat na inkaso od odběratelů), dál je spravuje a inkasuje (firmy se mohou věnovat svému obchodu, neboť pohledávky řeší factoringová společnost), a v případě zájmu klientů pohledávky i pojišťuje, čímž má klient jistotu inkasa v případě neplacení odběratelem. Tlak institucí Evropské unie na zvýšení kapitálové přiměřenosti bank otevírá další prostor pro alternativní financování klientů, jedním z nichž je právě factoring.

 

Mění se na trhu podíl bezregresního faktoringu? Dosáhnul loni kumulovaný obrat pohledávek postoupených factoringovým společnostem úroveň z doby před krizí? 

Podíl bezregresního factoringu, tedy factoringu s pojištěním, stoupá, což logicky souvisí s předchozí otázkou. Factoring České spořitelny zaznamenal rekordní zájem klientů o tento typ factoringu, ve kterém jsme dosáhli meziročního nárůstu obratů naší společnosti o 89 % na 15,6 miliardy Kč a náš tržní podíl v tomto segmentu stoupl na 46 %.

Co se týče srovnání celkových obratů trhu, tak ačkoli celkový factoringový trh reprezentovaný Asociací factoringových společností od roku 2010 opět roste a v loňském roce dosáhl výše 131 miliard, stále je to o více než deset miliard méně než v roce 2008.

 

Jaká je nejlepší průprava pro řízení faktoringu na nejvyšší úrovni? Co všechno musí špičkový manažer znát? Jak tomu bylo ve vašem případě? 

Řízení jakékoli společnosti je především o intenzivní komunikaci uvnitř firmy i navenek včetně komunikace do mateřské skupiny České spořitelny, správném výběru lidí do týmu, vnímání názorů a zkušeností jak kolegů ve firmě, tak našich klientů a zároveň i vybudování a následné dodržování nastavených procesů. Výhodou je určitě dlouholetá praxe na pozicích od nejnižších úrovní až po manažerské v obchodním a finančním sektoru.

Cloud23

 

Foto: © beermedia - Fotolia.com