Hlavní navigace

Kdo během karanténních opatření rostl, může se stát klíčovým hybatelem dodavatelských řetězců

19. 5. 2020

Sdílet

 Autor: © carloscastilla - Fotolia.com
U maloobchodníků zaměřených na potraviny, zdravotní péči či spotřební a diverzifikované zboží dojde během příštích dvou či tří let k prudkému nárůstu poptávky po logistických nemovitostech. Tato odvětví totiž budou s implementací nových poznatků získaných na základě pandemie COVID-19 uzpůsobovat svoje dodavatelské řetězce „nové normě“.

Předvídá to globální poskytovatel logistických prostor Prologis ve své nové výzkumné zprávě. Jeho výzkumné oddělní odhaduje, že v důsledku toho, jak se společnosti uzpůsobují rozmachu e-commerce a zvětšování skladových zásob, dojde v následujících dvou až třech letech jen v USA k nárůstu poptávky po logistických nemovitostech o 400 a více milionů stop čtverečních (37 milionů metrů čtverečních). To znamená roční poptávku po 150–200 milionech stop čtverečních během dvou až tří let.

 

Tyto odhady jsou založeny na předpokladu, že přenastavení dodavatelských řetězců v důsledku rozšiřování e-fulfillmentu by mělo vytvořit čistý nárůst poptávky celkem o 140–185 milionů stop čtverečních. Poptávka po e-fulfillmentu by měla být nejvyšší v lokalitách blízko koncových spotřebitelů. Zároveň Prologis předvídá, že zákazníci zvýší v zájmu podpořit odolnost svých společností objem zásob o 5 až 10 %, což by v souhrnu znamenalo přírůst poptávky o 285–570 milionů stop čtverečních. Nová poptávka plynoucí z růstu zásob by se pak mohla rozptýlit rovnoměrněji do distribučních sítí.

 

Sektory v raném stadiu adopce e-commerce

 

Některé kategorie zákazníků jsou stále v raných fázích zavádění online prodeje, včetně prodeje potravin a nápojů či stavebnictví/kutilských potřeb. V posledních týdnech však prodejci potravin hlásili 3- až 4násobné meziroční zvýšení online prodejů. I když tento narůst nemusí být trvalý, potenciál přetrvat má, jelikož mnoho nových spotřebitelů se seznámilo s online prodejem a objevilo jeho výhody. Pro tato odvětví je aktuálně typická relativně nižší míra e-fulfillment operací. Proto bude přenastavení jejich dodavatelských řetězců vyžadovat značné investice do nemovitostí. Z této změny by mohly těžit třetí strany v podobě logistických specialistů. Odvětví, jako jsou diverzifikovaný maloobchod nebo elektronika, využívají e-fulfillment operace již dlouhodoběji a stále zaznamenávají vysoký růst tržeb.

 

Co se situace v Evropě týče, Prologis předpokládá, že zde budou společnosti podnikající v odvětvích, jež ve fázi tzv. „stay-at-home“ ekonomiky zaznamenala růst, dosahovat vynikajících výsledků. Významný podíl na tom bude mít zejména segment potravinářství a nápojů, z něhož v prvních týdnech plošné izolace domácností vzešlo významné procento nových krátkodobých pronájmů prostor. Nemovitosti společnosti Prologis jsou v Evropě situovány na největších spotřebitelských trzích a v klíčových logistických oblastech, jež by měly v případě útlumu ekonomiky prokázat největší odolnost. Převážná většina evropských zákazníků Prologis zůstává v provozu, a i v období nejintenzivnějšího šíření nemoci v březnu a v dubnu 95 % těchto společností fungovalo. Zároveň také žádná z budov Prologis nebyla v důsledku vládních nařízení nebo ze z! dravotní ch důvodů uzavřena.

 

Zrychlující e-commerce a větší objemy zásob mohou podstatně zesílit poptávku

 

Report poukazuje na to, že každá změna podílu mezi kamenným a online prodejem o 100 bazických bodů se ve Spojených státech přetavuje do čisté poptávky po nových prostorách na úrovni 46 milionů čtverečních stop. Míra penetrace již stoupá ročně o 100–150 bazických bodů; od března do půlky dubna však zaznamenala e-commerce 30% nárůst, což značí, že v roce 2020 by mohla růst o 300–400 bazických bodů. To by vyvolalo čistý přírůstek poptávky po 140–185 milionech stop čtverečních logistických nemovitostí. Část této poptávky se již projevila v reakci na koronavirovou pandemii, ale samotné rozšiřování distribučních kapacit může trvat déle než rok. Kromě toho se jen v USA nárůst zásob o 100 bazických bodů převede do nové poptávky po logistických prostorách o rozloze 57 milionů stop čtverečních.

 

V březnu a dubnu stály společnosti z oblasti e-commerce za 40 % nových nájmů, což je výrazně více než 20 % z dob před propuknutím pandemie. Na základě historických statistik vývoje poptávky Prologis také vyčíslil, že v Evropě dnes činí míra penetrace e-commerce zhruba 11 %. Každý nárůst míry adopce e-commerce o 100 bazických bodů by pak s sebou mohl přinést další poptávku po 2 milionech metrů čtverečních logistických prostor.

 

Nový přístup k zajišťování zdrojů by mohl vytvořit nová spotřebitelská centra

 

Podle reportu může příprava na další narušení ekonomiky postupně tlačit mnohé segmenty směrem ke větší diverzitě výrobních lokalit (včetně tzv. on-shoringu a near-shoringu). Zatímco z výrobního procesu vychází výrazně menší poptávka po logistice než ze spotřebního konce dodavatelských řetězců, přesun výrobních lokalit by mohl vytvořit nová střediska spotřeby, která budou muset obsluhovat zákazníci logistických nemovitostí z mnoha různých odvětví. Nízkonákladové výrobní lokality, jako jsou Mexiko nebo střední a východní Evropa, již začínají zaznamenávat zvýšený zájem. Tyto změny – které jsou nákladnější a náročnější než výše popisované relativně jednoduché úpravy distribuční sítě – budou pravděpodobně otázkou dlouhodobého horizontu a projeví se až v průběhu příštích let.

 

Zdroj: Prologis

Byl pro vás článek přínosný?