Hlavní navigace

Kdo je vždy morální, ať hodí kamenem: české firmy své závazky loni hradily za dva a půl měsíce

23. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Leah-Anne Thompson - Fotolia.com
Aktuální analýza platební morálky společnosti ČSOB Factoring ukázala, že loni české firmy hradily své závazky průměrně za 75 dní, což je nejdéle od roku 2009. Oproti roku 2011 se platební morálka tuzemských firem zhoršila o čtyři dny a ČR tak zůstává v nelichotivé pozici v porovnání s některými státy EU. Nejdéle čekají na své peníze dodavatelé do zdravotnictví.

Meziročně nejvýznamnější prodloužení úhrady závazků zaznamenávají dvě důležitá odvětví - v potravinářství činí prodloužení inkasa pohledávek devět dní a v automobilovém průmyslu je to dokonce patnáct dní.

V loňském roce české firmy platily za odebrané služby a zboží v průměru za 75 dní, což je zhruba 15 dní po splatnosti vystavené faktury. „Zhoršení platební morálky napříč ekonomicky nejvýznamnějšími odvětvími je evidentní. Několik let trvající prodlužování návratnosti pohledávek způsobuje obecná nejistota plynoucí z dalšího vývoje ekonomiky a tím pádem obezřetné chování spotřebitelů, bank, firem, státu. Díky tomu je v ekonomice méně peněz a to má vliv na prodlužující se návratnosti pohledávek. Firmám se pak díky prostředkům blokovaným v pohledávkách nedostává peněz na financování provozu,“ uvedl Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring. Nejdéle loni čekali na své peníze dodavatelé do zdravotnictví, kde je průměrná doba splatnosti pohledávek 106 dní, ti si však jako jediní oproti roku 2011 polepšili o dva dny. Ve strojírenství došlo oproti roku 2011 k prodloužení průměrné úhrady závazků o celých sedm dní a ve stavebnictví o čtyři dny. K nejmarkantnějšímu zhoršení platební morálky došlo v důležitých oborech jako je potravinářská výroba a automobilový průmysl, oproti tomu si stabilně vedly velkoobchodní firmy.

 

Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)

Odvětví

Reálná doba návratnosti pohledávky

Doba po splatnosti pohledávky

 

2012

4.Q 2012

2011

2010

2012

2011

2010

Zdravotní péče

106

112

108

98

33

39

30

Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství

75

72

76

76

14

15

14

Strojírenství

85

82

78

73

11

10

7

Potravinářství

78

72

69

74

24

21

27

Automobilový průmysl

59

58

44

51

4

-2

2

Velkoobchod

67

67

67

66

11

13

12

Stavebnictví

82

85

78

75

23

22

19

Maloobchod

78

73

77

73

19

18

17

Doprava

66

68

63

63

13

11

8

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring

 

Z hlediska platební morálky firem se Česká republika řadí již několik let v řadě k těm horším v EU. „Nejen, že v tuzemsku čekají na své peníze dodavatelé nejdéle, ale v meziročním srovnání zaznamenáváme oproti jiným státům EU i nejznatelnější prodloužení reálné doby návratnosti pohledávek. Například firmy na Slovensku naopak meziročně zkrátily průměrnou úhradu závazků o sedm dní, což je pozoruhodné,“ upozorňuje Jindřich Horák z ČSOB Factoring. Poukazuje tak na to, že na Slovensku lze vysledovat pozitivní trend již třetí rok v řadě, neboť návratnost pohledávek se loni zkrátila na 65 dní a to už je o deset dní méně než v ČR. Bez znatelných výkyvů hradí závazky také například firmy v Německu, Rakousku či ve Francii.

 

Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)

 

Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury

Průměrná doba placení pohledávek

 
 

Země

2012

4.Q 2012

2011

2010

2012

2011

2010

 

Česko

75

74

71

70

15

14

14

 

Německo

40

42

39

40

-1

-1

6

 

Slovensko

65

60

72

76

9

8

8

 

Francie

60

59

62

62

1

0

0

 

Rakousko

58

55

58

59

3

3

3

 

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring

 

INDEX ČSOB Factoring: HDP setrvá ve stagnaci

Údaje hrubého domácího produktu Českého statistického úřadu potvrdily setrvání v neutěšivé ekonomické situaci, jak ho predikoval i vývoj INDEX ČSOB Factoringu za III. čtvrtletí. „Bohužel ani ve IV. čtvrtletí 2012 nedochází v INDEXu k významnějšímu posunu, když index návratnosti pohledávek setrvává v oblasti nad průměrem navzdory dílčímu zlepšení. Pro IV. čtvrtletí INDEX ČSOB Factoringu tak naznačuje další setrvání v ekonomickém poklesu, který může v lepším případě nahradit stagnace,“ řekl Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum.

 

ICTZ24

Vysvětlivka: INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.

 

Byl pro vás článek přínosný?