Hlavní navigace

Když se řekne sanita, topení, instalace a inženýrské sítě

Sdílet

Firma Gienger se řadí mezi jedničky na českém trhu a vydobyla si dobré jméno i v Evropě. Ředitele Vítězslava Hanáka jsme se zeptali, jakou strategii pro současné nelehké ekonomické podmínky zvolili.

 Jak se vyrovnáváte s tlaky ekonomické krize? 

Krize působí na všechny stejně. Důležité je, jak se umí každá firma s těmito tlaky vypořádat. Naše obchodní značky jsou naším vlastnictvím a skrze ně přinášíme na trh s názvem technická zařízení budov (TZB) vysoce kvalitní a cenově dostupné zboží, které má ze strany naší firmy a partnerů plné zajištění v předprodejních, prodejních a poprodejních službách.

Naše firma se dlouhodobě soustředila – a stále tak činí – na zvyšování kvality služeb zákazníkům. Má-li být zákazník rychle, levně a kvalitně obsloužen, je potřeba uvnitř firmy nastavit takové metodiky procesů, které umožňují rychlé a přesné přenosy informací mezi pracovníky firmy. Zároveň je nutné zavést účinné kontroly, které nám ukazují, zda-li jsou pracovní metodiky dodržovány, na potřebu jejich změn a umožní správně nastavit výkonové a kvalitativní normativy pracovišť. Jen tak lze zajistit, abychom byli schopni co nejrychleji a nejpřesněji reagovat na požadavky zákazníka a uspokojit ho podle jeho představ.

 

Vítězslav Hanák Heslem dne je „ořezat“ náklady… 

Krize přinesla určité módní trendy typu „zeštíhlení firmy“. Tyto postupy jsou jistě z nákladového hlediska krátkodobě účinné, nicméně zde musím upozornit na to, že z dlouhodobého hlediska nemůžeme firmu pouze nákladově zeštíhlovat. Je třeba si dávat velký pozor, abychom nákladovým zeštíhlením nepoškodili dosavadní kvalitu služeb zákazníkům. Mnohem prozíravějším tedy je nikoli nalezené nákladové rezervy hned bezhlavě eliminovat, ale zvážit, zda-li je můžeme vhodně využít pro další růst kvality služeb a výkonnosti firmy. Nákladové zeštíhlení je potřeba provést až v případě, kdy management firmy dojde k definitivnímu závěru, že není v žádném případě možné výkonnost a kvalitu služeb zvyšovat.

 

Udržet se na vrcholu znamená i udržet si i vysoce kvalifikované pracovníky. To je v současné době rovněž velký problém. Projevuje se i ve vaší firmě? 

K tomu, abychom prosadili na všech našich pracovištích kvalitní a vysoký výkon, je samozřejmě potřeba mít k dispozici kvalitní pracovníky. A ti se vždy hledají těžce. Technika výběru pracovníka na pracovní pozici je u nás přísně odvislá od charakteru požadované práce. Není proto pro nás ani tak zásadní, jakými pracovními funkcemi zájemce o pracovní místo v jiných firmách prošel, ale jaké má znalosti, schopnosti a předpoklady pro další vzdělávání, a tím i profesionální růst. Zaměstnanec musí být schopen dosáhnout prémiových složek, které jsou pro každé pracoviště postaveny společně na kvantitativních a kvalitativních parametrech. V opačném případě nebude spokojen ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.

 

Nechcete-li ustrnout na pozici, kterou zastáváte, musíte myslet dopředu… 

ICTZ23

Přestože krizové období stále pokračuje, myslíme samozřejmě na rozvoj. Nejedná se pouze o zvyšování aktivity na již existujících obchodních místech, ale také hodláme zakládat nová obchodní místa, a to jak na území České republiky, tak i na Slovensku.