Hlavní navigace

Ke schválené novele zákona o veřejných zakázkách

31. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Vláda dnes schválila novelu zákona o veřejných zakázkách, kterou by dále měla projednat Poslanecká sněmovna a Senát. Novela, při jejímž vzniku byla Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jedním z lídrů, přináší zejména dvě významné změny, které zlepší proces zadávání veřejných zakázek.

První důležitou změnou, kterou HK ČR vítá, je, že zakázka bude moci být zadána i v případě, že bude podána jen jediná nabídka. To v minulosti nebylo možné a výběrové řízení muselo být zrušeno a opakováno. Nyní bude muset být zopakována jen jediná jeho část, čímž se v průměru ušetří přibližně měsíc času. Proces zadávání specifických zakázek, kde často existuje pouze jediný dodavatel, by se tak měl citelně zrychlit.

Další vítanou změnou je ponechání výše limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu v případě stavebních prací na 3 milionech Kč. Předchozí novela, která tento limit měla snižovat na 1 milion Kč, má být tedy v tomto rozsahu zrušena. Tato změna by měla napravit chybu, kterou měly být do režimu standardních veřejných zakázek vtaženy též zakázky, jejichž hodnota je zcela bagatelní.

HK ČR dlouhodobě prosazuje i další návrhy, které by měly přispět k optimalizaci pravidel zadávání veřejných zakázek a podpořit ekonomický růst ČR. „Mimo jiné žádáme, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dodržoval lhůty, dokdy musí vyřídit stížnosti uchazečů o veřejnou zakázku. Není totiž možné, aby dle dostupných informací, byly Úřadem nezpracovány stížnosti týkající se zakázek v hodnotě převyšující 40 miliard Kč,“ říká prezident HK ČR Petr Kužel. Dále se jedná zejména o prosazení hodnotícího kritéria „hospodářsky nejvýhodnější nabídka“, které by mělo vyjadřovat vztah užitné hodnoty a ceny. Cílem by měla být změna stavu, kdy se veřejní zadavatelé zaměřují při hodnocení nabídek pouze na cenu a pomíjejí hlediska kvality. Tento a další návrhy HK ČR však nebyly prozatím do zákona o veřejných zakázkách přijaty. HK ČR však s jejich prosazováním při jednání s ministerstvem a vládou počítá i do budoucna.