Hlavní navigace

Komu přinese užitek servitizace?

13. 9. 2017

Sdílet

 Autor: IFS
Budoucností výrobních společností je podle výzkumů poskytování služeb. Současným trendem se stává nabízet svým zákazníkům něco navíc. Průmyslová výroba se mění, už nejde jen o kvalitní výrobu, ale také zákaznický servis. Takzvaná servitizace je pro podniky příležitostí, jak vytvořit nový zdroj příjmů a zároveň budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem. Jakou roli hrají v procesu servitizace digitální transformace a podnikový software?

Prodej služeb jako nový byznys model

Servitizace umožňuje podnikům využít jejich konkurenčních výhod a pomáhá jim tak udržet si místo na globalizovaném trhu. Zároveň ale vytváří i hodnoty pro zákazníky a stává se tak novým obchodním modelem. Servitizaci vnímá jako prostředek k navázání bližších vztahů se zákazníkem až 74 % manažerů. Téměř polovina tento proces vnímá podle Barclay Annual Manufacturing Report 2016 také jako zdroj zvýšení příjmů.

 

IFS Výroba

 

Co když…
Studie Cambridge Service Alliance uvádí, že velcí výrobci se shodují hned na několika klíčových technologických požadavcích, které servitizaci umožňují. Studie tak mluví například o nástrojích prediktivní analýzy. „Digitální transformace umožňuje propojit výrobu s dalšími podnikovými daty. Prediktivní analýza je pak založená právě na práci s těmito daty. Je možné předem si vyzkoušet různé krizové scénáře nebo plánovat a předvídat potřebný stav personálu pro konkrétní zakázky,“ popisuje Jozef Kováčik, ředitel společnosti IFS Czech a IFS Slovakia, které se zabývají vývojem a dodáváním podnikových software řešení. Podniky mohou provozní data v reálném čase převádět do skutečných řešení Business Intelligence. Předvídatelné jsou pak také toky příjmů.

 

Přístup k datům na dálku
Technologické požadavky kladou moderní podniky především na komunikaci. Nové technologie jsou využívány hlavně pro komunikaci na dálku. Svou roli tak hraje například i poskytování informací skrze mobilní platformy, a to jak zákazníkům, tak i zaměstnancům. „Mobilní platformy pro vzdálený přístup k podnikovému softwaru jsou praktické kvůli technikám údržby i podrobnostem o produktech, které jsou tak k dispozici mnohem rychleji a snadněji,“ říká Jozef Kováčik ze společnosti IFS Czech s.r.o.

 

Reagujte na potřeby zákazníků
Úspěch na globálním trhu už dnes nezajišťuje pouze konkurenční cena, ale přidaná hodnota, kterou může společnost svým zákazníkům poskytnout. Výrobní podniky tak potřebují mít možnost reagovat na potřeby zákazníků co nejrychleji a přinášet jim nejen kvalitní produkty, ale celková řešení vycházející ze znalosti jejich potřeb.
Toho využila například společnost Rolls-Royce nabídkou služby TotalCare® k prodeji leteckých motorů. Zákazníci chtějí, aby motory vydržely co nejdéle a Rolls-Royce jim tuto možnost prodává v podobě kompletního servisu. Letecké společnosti tak neplatí za opravy, ale platí za čas, který mohou daný produkt využívat. Znamená to 5-10% roční nárůst příjmů pro výrobce, ale také úspory nákladů na údržbu ve výši 25-30 % na straně zákazníka.

 

Co to znamená pro podniky?
Servitizace je stále diskutovanějším tématem právě ve spojení s rozvojem nových technologií, které umožňují nabízet pokročilejší a úplnější služby. Podniky, které se chtějí dát touto cestou budou ale muset čelit určitým organizačním výzvám. S těmi počítají vývojáři podnikových softwarů. „Podnikový software organizační změnu usnadní a podnikům umožní využít potenciál, který sběr a analýzy provozních dat přináší,“ dodává Kováčik.

 

IFS Desktop

 


IFSSpolečnost IFS™ je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti vývoje a dodávání podnikového informačního systému pro ERP (Enterprise Resource Planning/Plánování podnikových zdrojů), EAM (Enteprise Asset Management/Správu provozních prostředků) a ESM (Enterprise Service Management/Řízení podnikových služeb).

 

IFS Aplikace přináší veškerou funkcionalitu, kterou firmy očekávají od špičkového ERP systému a navíc vestavěnou funkcionalitu pro řízení dalších kritických částí podnikání. Tímto způsobem lze snížit náklady na správu majetku během jeho celého životního cyklu i na správu potřebných informací. Funkčnost systému IFS Aplikace pomůže optimalizovat jak kancelářské, tak terénní zdroje, a zajistit tak efektivnější provoz. Díky dokonale propojenému systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podpoře kritických podnikových procesů, jako je správa financí, HR nebo Business Intelligence, získá firma zákaznický pohled na každodenní podnikové činnosti. V kombinaci s našimi hlubokými znalostmi o trhu tak IFS Aplikace přinášejí kompletní řešení pro všechny potřeby podnikání.

Byl pro vás článek přínosný?