Hlavní navigace

KUPEG: Pojištění pohledávek vás ochrání i před politickým rizikem

30. 9. 2014

Sdílet

Pojištění pohledávek je stále nejefektivnějším a zároveň poměrně levným nástrojem jak omezit riziko nezaplacení pohledávek. Nejde přitom jen o špatnou platební morálku, s níž se dnes potýká mnoho firem. Jak ukazuje zářijové rozhodnutí Ukrajinské národní banky, které dovozcům znemožňuje platit za zboží v minulosti dodané na Ukrajinu, na scénu v současnosti vstupují více než kdy jindy také politická rizika. O bytí či nebytí firmy tak může mnohdy rozhodnout právě pojištění pohledávek.

„Své dodavatele můžete mít perfektně prověřené. Jsou ale situace, které nedokáže nikdo předvídat, a na to by měli myslet především exportéři, říká Michal Veselý, generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, jedničky na českém trhu úvěrového pojištění.

 

Pojistili jste svůj export?

Při pojištění pohledávek by se exportéři měli zajímat také o to, zda mají pojištěna politická rizika. Ta nebývají vždy u všech pojišťoven automaticky pokryta. „Našim klientům se snažíme nabízet komplexní služby a vzhledem k tomu, že export s sebou nese nejen komerční, ale také politická rizika, je krytí politických rizik nedílnou součástí pojištění pohledávek u naší společnosti,“ říká Michal Veselý. „Přestože pojištění nových dodávek do země, která se ocitla ve složité situaci, je problematické, exportéři, kteří své obchody průběžně pojišťovali, dostanou zaplaceno, ať už situace dopadne jakkoli,“ dodává Michal Veselý. Součástí produktu pojištění pohledávek je ve společnosti KUPEG také možnost spolupráce při vymáhání pohledávek. Specialisté společnosti KUPEG disponují potřebnými zkušenostmi a spolupracují s celosvětovou sítí partnerů, díky nimž jsou schopni zajistit vymáhání pohledávek téměř kdekoli na světě. To řada klientů oceňuje především při exportu na mimoevropské trhy, s nimiž nemají zkušenost.

 

Pojištění pohledávek umožní věnovat se podnikání naplno

Pojištění pohledávek je stále nejefektivnějším nástrojem jak eliminovat podnikatelské riziko. Podniky totiž nemají mnoho jiných možností chránit se před neočekávanými událostmi – mohou šetřit a vytvářet vlastní rezervy, ale takový kapitál pak nemohou investovat do rozvoje svého podnikání. „Mnohem účinnější metodou jak se chránit před nepředvídatelnými událostmi je pojištění. To je důležité především pro malé a střední podniky, které jen stěží něco ušetří a každá větší nezaplacená zakázka je může vážně ohrozit,“ uvádí Michal Veselý. Úvěrové pojištění navíc není drahé, pojistné totiž představuje pouhá promile z objemu obchodu. „Firmy by pojistné neměly vnímat jako pouhou nákladovou položku, ale jako způsob, jak si uvolnit vlastní prostředky pro rozvoj podnikání. A to je určitě mnohem levnější řešení, než si peníze půjčit anebo riskovat, že se kvůli neplatičům samy dostanou do potíží,“ radí Michal Veselý.

 

Víte, s kým obchodujete? 

Spolupráce s úvěrovou pojišťovnou je také jedinečným zdrojem informací o odběratelích a jejich schopnosti splácet své závazky. „Pojišťovna zná historii selhání společnosti. Díky informacím, které pro podnikatele nejsou běžně dostupné a díky propracovanému monitorovacímu systému se nám daří odhalovat i různé podvodníky,“ říká Michal Veselý. „Klient od nás získá informaci, zda je jeho odběratel dostatečně ekonomicky silný a je schopný dostát svým závazkům, což mu může ušetřit značné náklady a nepříjemnosti. Pro firmy je proto mnohem efektivnější, když se pokusí získat co nejvíce informací o svých odběratelích, dobře tyto informace vyhodnotí a poté teprve udělají kvalifikované rozhodnutí s kým a za jakých podmínek obchod uzavřou,“ radí Michal Veselý.

 

Základem je zvolit silného partnera

Společnost KUPEG úvěrová pojišťovna je součástí Credendo Group, čtvrté největší evropské skupiny úvěrových pojistitelů. Ta jen v loňském roce pojistila transakce v hodnotě 82 miliard eur. Jejich objem tak oproti roku 2012 vzrostl o 16 %. Celkový hospodářský výsledek skupiny, která zaměstnává 442 lidí, je za rok 2013 163 milionů eur. Podobně pozitivními čísly se může prezentovat i KUPEG, který v roce 2013 pojistil transakce v celkové hodnotě 199 miliard Kč. „Silná mezinárodní skupina nám dává nejen důležité ekonomické zázemí, ale díky různorodosti společností ve skupině a díky tomu, že každá je specialistou na jinou oblast úvěrového pojištění, se také nabízí mnoho příležitostí pro spolupráci a sdílení zkušeností, které pak můžeme nabídnout také našim klientům,“ říká Michal Veselý. „Poslední novinkou, kterou uvádíme na český a slovenský trh právě ve spolupráci s naší sesterskou společností Trade Credit, jsou produkty Top Up Cover a Excess of Loss,“ dodává Michal Veselý. Pojištění Top Up Cover umožňuje pokrytí částek nad limity stanovené tradičním úvěrovým pojištěním. Produkt Excess of Loss je určen pro velké až středně velké společnosti a na rozdíl od tradičního úvěrového pojištění nezasahuje do systému správy pohledávek pojištěné společnosti.

Byl pro vás článek přínosný?