Hlavní navigace

Kvalita výkazů firmy silně ovlivňuje její hodnocení v očích investorů

16. 10. 2014

Sdílet

Čtyři z pěti (80 %) profesionálních investorů zohledňují kvalitu firemních výkazů při hodnocení toho, jak dobře je společnost řízena. Téměř dvě třetiny z 85 profesionálů z oboru investic v globálním průzkumu poradenské společnosti PwC uvedly, že kvalita firemního reportingu přímo ovlivňuje náklady firmy na kapitál.

„Firmy svými účetními výkazy plní nejen požadavky regulátorů, ale také vytvářejí svůj obrázek v očích investorů, veřejnosti i bank. Rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním reportingem pak může znamenat procenta úroků, za které jsou ochotni firmě poskytnout financování,“ upozorňuje Petr Kříž, partner PwC Audit.

 

Průzkum přinesl i řadu dalších důležitých poznatků:

  • 82 % respondentů uvedlo, že pokud firmy reportují jasně a stručně, mají investoři větší důvěru v jejich analýzy.
  • 70 % dotázaných považuje vysvětlení obchodního modelu za významnou součást kvalitního výkaznictví.
  • 80 % profesionálů z oboru investic upozornilo, že pro správné pochopení obchodního modelu firmy je třeba mít informace i o její celkové strategii.
  • Pouze 14 % dotázaných si myslí, že jim firmy poskytují dostatečné informace o budoucích strategických plánech, dle kterých by mohli provádět svá rozhodnutí.
  • 87 % dotázaných uvedlo, že pro jejich analýzy je velmi důležité vidět jasné vazby mezi strategickými cíli firmy, riziky a účetními výkazy.
  • 91 % respondentů odpovědělo, že při svých analýzách pracují i s výročními zprávami společností. Ty pro ně zůstávají hodnotným zdrojem nejen z hlediska finančních informací, ale také z hlediska firemního přístupu k řízení lidských zdrojů, životnímu prostředí či společenským otázkám.

Byl pro vás článek přínosný?