Hlavní navigace

Kypr láká nízkými daněmi, vyšší ochranou soukromí a právní jistotou

7. 3. 2012

Sdílet

Rostoucí administrativní náročnost vyhání podnikatele z Nizozemska. V Česku roste nedůvěra ve stát.

Kypr zůstává pro české podnikatele jedničkou při odchodu do zahraničí. Důvodem je nízká daňová zátěž, obchodní rejstřík pouze částečně přístupný online a vysoká úroveň právní ochrany zajištěná kvalitními zákony a členstvím v EU. Naopak na Česku odrazují kontroly, nedůvěra ve stát a proměnlivá legislativa. 

 

Poslední ať zhasne...

Podle statistik České kapitálové informační agentury (ČEKIA) přibylo za rok 2011 celkem 328 českých firem se zahraničním vlastníkem. To umožňuje buď zcela skrýt skutečného vlastníka či platit daně v zemi s výhodnějším daňovým systémem. 155 firem zvolilo za sídlo svého vlastníka Kypr, který tak už pátým rokem po sobě potvrzuje pozici nejrychleji rostoucí onshore destinace. Tedy země s podnikatelsky přívětivým prostředím a s renomé i zákony členské země EU.

Země umožňuje výrazně snížit daňovou zátěž při zachování důvěryhodnosti společnosti. Kyperské firmy neplatí žádné daně z obchodu s cennými papíry, při vyplácení dividend nebo za prodej obchodních podílů. Daň z příjmu právnických osob je na úrovni 10 % (ČR 19 %) a nejvyšší sazba DPH dosahuje 15 % (ČR 20 %). „Pokud firma podniká v mezinárodním obchodu se zbožím a například v Česku prodává elektroniku z dovozu, ušetří na Kypru jen na dani z příjmu právnických osob 900 tisíc korun za každých vydělaných deset milionů. Další významné úspory mohou vznikat při obchodu s pohledávkami, poskytování provozních úvěrů a dalších činností. Firma také podléhá místním daňovým kontrolám, které se opírají o vstřícnou legislativní úpravu,“ říká Viktor Hába, specialista mezinárodního daňového plánování ze společnosti Akont Trust Company.

 

O soukromí jde až v první řadě

Mezi další výhody získané přesunem části podnikání na Kypr je, že kyperský obchodní rejstřík poskytuje online pouze základní informace, vlastnickou strukturu lze zjistit dotazem na místě. „Každý vážný obchodní partner má možnost si informace ověřit, ale široké veřejnosti jsou jména vlastníků a další citlivé údaje skryty. Právo na soukromí je na Kypru silně respektováno a česká nebo slovenská úprava, kdy jsou na internetu dostupná dokonce rodná čísla, je nepředstavitelná,“ připomíná Viktor Hába.

Poslední oblastí výhod je neměnné právní prostředí a image standardní evropské země. Kyperské zákony jsou stabilní a drobné změny postupně dále zlepšují a zjednodušují podnikání. „Kypr je stabilní nejen v oblasti zákonů, ale také daní. Tamní vlády bez ohledu na stranickou příslušnost dělají vše pro to, aby podnikatele nalákaly a udržely. A stabilní prostředí je při dlouhodobém podnikání klíčové. Tuto výhodu ještě umocňuje skutečnost, že Kypr má s řadou zemí, včetně Česka, velmi výhodně nastavenou smlouvu o ochraně investic a kyperská firma má v případné arbitráži velmi silné postavení,“ zdůrazňuje Viktor Hába.

Dle zkušeností Viktora Háby firmy přesouvají svá sídla do zahraničí právě kvůli vysokým daním, častým kontrolám a proměnlivým zákonům. „Zhruba polovina zájemců o vytvoření mezinárodní struktury požaduje daňové výhody. Mírně ubylo podnikatelů, kteří kladou na první místo zajištění anonymity vlastnictví. Přibývá však těch, kteří si od přesunu do zahraničí slibují vstřícnější a předvídatelnější přístup úřadů. K záměru přesunout se do zahraničí přispívá i nedůvěra ve stát, zejména v účelné využití odvedených peněz. Zdá se, že nedůvěra ke státu roste a bude mít svůj dopad v nižším výběru daní,“ předpovídá Viktor Hába.

 

Všude dobře, tak co tady...

Naopak počet nizozemských společností vlastnících české firmy mírně klesá. Podle Viktora Háby je to zapříčiněno rostoucími náklady na udržování nizozemské firemní struktury a také ekonomickou krizí. Do Nizozemska odcházely spíše bohatší firmy požadující nezpochybnitelnou image. Srovnatelné výhody nyní nabízí Kypr a cena za založení a vedení kyperské společnosti je výrazně nižší.

Z offshore daňových rájů potvrdily své silné postavení Seychely a Britské Panenské ostrovy. Tyto destinace využívají podnikatelé, kteří chtějí zachovat stoprocentní anonymitu. Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od České republiky, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nepřináší úspěch. Pokud je česká společnost přímo vlastněná firmou z těchto destinací, nelze využít daňových výhod, protože offshore země nemají s ČR uzavřenou smlouvu zabraňující dvojímu zdanění. „Jediným způsobem jak zkombinovat daňové úlevy a absolutní ochranu soukromí, je využití mezinárodních holdingových struktur. Ty dokážou stlačit míru efektivního zdanění až k jednotkám procent a zajistí plné soukromí vlastníka,“ dodává Viktor Hába.

Přesun sídla společnosti nebo útěk do zahraničí jsou zažité termíny, které v praxi znamenají, že vlastníkem české společnosti se stane zahraniční firma. Česká společnost nadále podniká na území ČR, ale díky zahraničnímu vlastníkovi získává četné výhody. Mezi ně patří celkové nižší zdanění holdingu, možnost ochrany prostřednictví robustního práva a mezinárodním smlouvám nebo zajištění soukromí skutečnému vlastníkovi. Ten podnikání nadále kontroluje, ale možnost spojit ho s majetkem je velmi nízká.

 

Počet českých firem s vlastníkem ze zahraničních offshore a onshore destinací:

Offshore destinace

2011

Absolutní změna

2010 – 2011

Relativní změna 2010 -  2011

2010

Bahamy                              

35

0

0,00 %

35

Belize                                            

94

11

13,25%

83

Bermudské ostrovy                     

5

0

0,00%

5

Britské Panenské ostrovy           

438

16

3,79%

422

Gibraltar                                        

66

0

0,00%

66

Jersey (Velká Británie)               

0

0

0,00%

0

Kajmanské ostrovy                

38

6

18,75%

32

Lichtenštejnsko           

255

10

4,08%

245

Nizozemské Antily                       

15

1

7,14%

14

Panama                                           

190

20

11,76%

170

Seychelská republika                 

414

84

25,45%

330

Offshore destinace celkem

1 550

148

10,56%

1402

Onshore destinace

2011

Absolutní změna

2010 – 2011

Relativní změna 2010 -  2011

2010

Kypr                                             

1 705

155

10,00%

1 550

Lucembursko                           

1 192

-62

-4,94%

1 254

Monako                         

54

-10

-15,63%

64

Nizozemsko                

4 501

-18

-0,40%

4 519

Spojené státy americké            

2 750

115

4,36%

2 635

Onshore destinace celkem

10 202

180

1,80%

10 022

Součet offshore a onshore

11 752

328

2,87%

11 424

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA.

 

Definice základních pojmů:

Onshore daňové ráje – dle přesného názvosloví se nejedná o daňové ráje, ale o tzv. země daňových pobídek. Země nabízející tyto daňové výhody jsou mnohdy součástí EU. Onshore destinaci volí podnikatelé, kteří se chtějí vyhnout vysokým daním nebo se chtějí řídit zákony jiné země. Zejména v západní Evropě jsou zákony pro podnikatele jednodušší, jasnější a snadněji vymahatelné. Onshore společnosti nejsou podezřelé obchodním partnerům nebo finančním úřadům. 

Onshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

* Jsou založeny podle místních zákonů a mohou obchodovat s jakýmikoli subjekty z různých zemí.

* Jsou povinny platit daně z příjmů právnických osob v místě své rezidence.

* Musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a zpravidla také podléhají auditu. 

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Nizozemsko, Lucembursko, Kypr, Malta, Švýcarsko, USA nebo Velká Británie.

 

Offshore daňové ráje – jedná se o destinace, které mají k podnikatelskému prostředí mimořádně benevolentní vztah. Daně se blíží nule, minimální jsou také požadavky na zápis do obchodního rejstříku nebo při určování identity vlastníka společnosti. V českých podmínkách se tyto společnosti zakládají z důvodu skrytí skutečného vlastníka. EU a USA se snaží proti daňovým rájům bojovat, ale výsledky se blíží nule. Daní za sídlo společnosti v offshore destinaci je zvýšená podezřívavost obchodních partnerů i finančních úřadů. 

Offshore společnosti mají tyto základní charakteristiky:

* Jsou založeny podle místních zákonů, avšak nevyvíjí (nesmí vyvíjet) podnikatelské aktivity na území rezidenčního státu.

* Výnosy z obchodních aktivit dané společnosti nejsou v této zemi zdaněny.

* Daně se platí formou ročního poplatku „za existenci“

* Zpravidla nemusí předkládat žádné účetnictví ani podávat daňová přiznání. 

Typickými zástupci onshore zemí jsou: Antigua, Bahamy, Belize, Bermudské ostrovy, Britské Pan. Ostrovy, Jersey, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Nizozemské Antily, Panama, Seychelská republika

 

ICTZ24

Zdroj: Akont Trust Company

 

Byl pro vás článek přínosný?