Hlavní navigace

Ladislav Šimek z AERO Vodochody tvrdí, že má neúspěch rád

28. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © jazzia - Fotolia.com
Za úspěchem je kromě práce a přípravy často také, či zejména, notná dávka štěstí. To ale podle Ladislava Šimka, prezidenta významného a úspěšného výrobce letecké techniky, akciové společnosti AERO Vodochody, nemusí příště přijít.

Názory a zkušenosti z profesního života Ladislava Šimka zazněly v rámci neformálního setkání, které se pod taktovkou České asociace pro finanční řízení (CAFIN) konalo 23. srpna v hotelu Filip poblíž Jičína. Akce byla jednou z aktivit, jež tato asociace, sdružující profesionály a manažery z finanční a podnikové sféry, pro své členy každoročně pořádá.  

 

Přes náš negativismus chápeme a umíme vidět věci v kontextu. My Češi...

Vyprávění a názory absolventa Vysoké školy ekonomické v Praze Ladislava Šimka poslouchali všichni s velkým zájmem, neboť šlo o zajímavé profesní zkušenosti manažera, který si svoji cestu do vrcholové manažerské pozice vybudoval krůček po krůčku. Za tímto úspěchem je tvrdá práce a profesní zaujetí..

V 27 letech se stal generálním ředitelem skupiny Drinks Union, která mimo jiné ovládla Ústecké pivovary. Ztrátovou firmu nový management změnil v ziskovou. U mexického výrobce automobilových dílů Nemak Europe po tři roky řídil v Mostě výstavbu továrny. Na tuto zkušenost vzpomíná velmi rád. „Naučil jsem se respektovat kulturní rozdíly. To mi pomohlo umět se podívat na nás Čechy pohledem cizince .... jak někdy požadujeme informace, jež ke své práci ani nepotřebujeme, jak si dokážeme modifikovat zadané úkoly k obrazu svému, jak o nich dokážeme diskutovat aby nám to více vyhovovalo. Naší předností je, že i přes náš negativismus chápeme a umíme vidět věci v kontextu. To je náš velký potenciál,“ domnívá se prezident Šimek. V roce 2007 nastoupil jako šéf Technometry Radotín, dceřiné firmy Aero Vodochody. Za jeden a půl roku obsadil post viceprezidenta Aera pro strategii, po dalších osmi měsících byl jmenován prezidentem. Působil dále ve společnostech Office Depot, Papirius a v Kabelovně Děčín, většinou v pozicích finančního ředitele a ředitele.

 

Vše, co dělám, musí mít nějakou přidanou hodnotu

Zatímco obecnou touhou lidstva je úspěch – každý po něm touží, každý k němu směřuje, každý by ho chtěl, po neúspěchu netouží nikdo. Ladislav Šimek tvrdí, že má neúspěch rád. Protože ho posouvá vpřed. Analyzováním jeho příčin se učí. Za úspěchem je podle něj kromě práce a přípravy často také, či zejména, notná dávka štěstí. To ale nemusí příště přijít.... Proto nepodceňuje důkladnou přípravu, proto trénuje na maratóny, jichž se aktivně účastní. Trénink je tedy v tomto smyslu výbornou motivací, jak dojít k cíli: To je pro každého manažera užitečné. Tajemství jeho profesního úspěchu spočívá, možná, v jeho na první pohled jednoduché zásadě: “Vše, co dělám, musí mít nějakou přidanou hodnotu.“  

V další části neformálního setkání se účastníci dozvěděli, jak bojovat s trémou, která bývá zejména v případě veřejných vystoupení a reportování vrcholovým manažerům špatným pomocníkem. Odpoledne pak bylo věnované týmovým aktivitám (Kin- ball) pod dohledem zkušených trenérů a finanční olympiádě. 

 

Několik zajímavých názorů Ladislava Šimka: 

* Důležitá je vize a selský rozum

Podle Ladislava Šimka je při každé činnosti důležité mít vizi. K řízení firmy je kromě vize potřeba také selský rozum. Potom každá firma může růst, má-li splněn svůj výrobní, obchodní či jiný plán. Limitujícím faktorem jsou existující omezení. Je třeba tato omezení najít – co to je a kde to je a pak hledat možnosti, jak s nimi pracovat. Někdy je třeba omezení prostě jen přijmout, protože se odstranit nedají.

 

* Rozpočet není zákon, ale nástroj

V jednom z jeho zaměstnání narazil na odpor zodpovědného manažera, když po něm požadoval rozpočet. Odmítl ho se slovy: Když dám lidem rozpočet, oni ho jednoduše utratí. Lepší je posuzovat každou položku. Ač s ním tehdy nesouhlasil, s přibývajícími profesními zkušenostmi ho pochopil. Dnes říká, že rozpočet není zákon, ale nástroj, proto vyžadují-li to okolnosti, může ho manažer i v průběhu roku změnit.

 

* Controller je často poslem špatných zpráv 

Toto je skutečnost, která se musí jen přijmout. V řadě případů je to právě controller, který vrcholovému managementu předkládá ne vždy pozitivní výsledy o hospodaření (controlling). Snadno se může stát, že se manažeři rozhněvaní ze špatné zprávy obrátí proti controllerovi (který je ovšem pouhým zpravodajem, nikoliv viníkem). Je důležité být na tuto eventualitu připraven.

 

* Manažer je jen nástroj 

Opět důležité omezení, které se nedá změnit, musí se ale přijmout. Pokud někdo, a nemusí to být jen manažer, dělá ve firmě vše pro to, aby se stal nenahraditelným (vytváří svoji nenahraditelnost), musí z firmy odejít. Tým a jeho práce je důležitá a každý člen týmu ovlivňuje úspěch či neúspěch výsledku.

 

* Konflikt je standardním manažerským nástrojem 

Konflikt nesmí být brán osobně, a přestože se mu řada lidí vyhýbá, je dobrý, neboť se při něm otevřou problémy a může se o nich diskutovat. V pracovní oblasti v něm není nic osobního.

 

* Když něco nejde, ptejte se proč 

Cloud23

Otázka PROČ je velice efektivním nástrojem, který nás často dovede k jádru příčiny. Obvykle prý stačí se zeptat pětkrát proč. Jde o nástroj zlepšování kvality, který je poslední dobou stále více používán v automobilovém průmyslu.