Hlavní navigace

Lenka Chocholová, ABRA: Účetní, který zpracovává data jen jedné firmě, je poněkud omezen v rozletu

18. 3. 2013

Sdílet

 Autor: © pzAxe - Fotolia.com
„Dnes se od účetního očekává více, než jen zaúčtování faktury na má dáti a dal, nebo vyplnění přiznání do správných kolonek. Účetní by měl mít i roli poradce, protože z čísel, se kterými pracuje, se dá zjistit mnoho slabin ve firmě a je možné jim zabránit, říká Lenka Chocholová, vedoucí divize účetních a daňových služeb ve společnosti ABRA.

Lenka ChocholováKteré finanční služby podnikům nabízíte? Jde o firmy, které si u vaší společnosti koupí software, nebo to není podmínkou? 

Neposkytujeme vyloženě finanční služby v podobě finančního poradenství, ale spíše poradenství v oblasti vedení podniku a zázemí v účetních a daňových záležitostech. Nejčastěji zákazníkům poskytujeme vedení účetnictví, zpracování mezd jejich zaměstnanců, zpracování různých daňových přiznání, nebo daňové poradenství. Také zákazníkům poskytujeme poradenství v oblasti vnitrofiremních procesů, máme dlouholeté zkušenosti ve firmách v různých odvětvích a při tomto poradenství je využíváme.

Přitom není podmínkou, aby si zákazníci kupovali náš software, zákazníkům vedeme účetnictví v jimi vlastněném systému tak, jak si to přejí. Pokud žádný software nemají, s čímž se občas také setkáváme, pak používáme na objednané služby náš vlastní firemní informační systém.

 

Čím argumentujete při přesvědčování podniků o výhodách outsourcingu? 

Máme pět základních postulátů, za nimiž si striktně stojíme. Prvním z nich je kvalita a znalosti. Máme totiž tým, který se zabývá účetnictvím, daňovým poradenstvím i procesním poradenstvím, neustále se proškolujeme na vlastní náklady.

Druhým postulátem je nahraditelnost: jak jsem již uvedla, jsme tým a je nás více, pokud některý z kolegů je v časové tísni, nebo z nějakého důvodu vypadne z procesu, můžeme ho nahradit jiným kolegou a služba tím není ani odložena ani kvalitativně poškozena.

Za třetí je třeba zmínit nižší cenu: pracujeme na vlastní technice, školení si hradíme sami, zákazníci hradí jen čas, který u nich opravdu strávíme.  

Čtvrtým argumentem jsou garance. Za správnost odevzdaných výkazů a přiznání totiž stoprocentně odpovídáme, jsme na tuto činnost pojištěni, pokud vznikne škoda, zákazníkovi ji uhradíme.

A v neposlední řadě, za páté,  je výhodou znalost informačních systémů ABRA. Známe samozřejmě dobře naše vlastní softwarové systémy, některé moduly dokonce školíme, což vede i k vyšší rychlosti zpracování informací a výkonnosti. Vzhledem k tomu, že nám zákazníci hradí skutečně odpracovaný čas, jsme díky tomu i levnější.

 

Jak byste charakterizovala úlohu účetního v současné době? 

Existuje mnoho typů účetních. Někteří zpracovávají účetní agendu z „historických důvodů,“ na jejich práci je vidět zkostnatělost. Někteří účetní si myslí, že účetnictví může vést kdokoliv, i bez daňových znalostí, podle toho vše pak také vypadá. Dalším typem jsou účetní, kteří znají daňové zákony, dokonce i vnímají novinky, ale moc je nezajímá, jaké podklady dostávají, zda mají opodstatnění, zda jsou procesy co nejefektivnější apod. Nejmenší skupina účetních je ta, která zná daňové zákony, školí se na novinky každý měsíc a zkoumá i efektivitu procesů ve firmě, do této skupiny se řadíme my.

Myslím si, že v současnosti se od účetního očekává více, než jen zaúčtování faktury na správné účty má dáti a dal, nebo vyplnění přiznání do správných kolonek. Účetní by měl mít i roli poradce, protože z čísel, se kterými pracuje, se dá zjistit mnoho slabin ve firmě a je možné jim zabránit. Dobrý účetní je pán a je třeba si ho považovat.

 

Co vám činí nejvíce problémů? Jsou to změny daní, DPH? 

Na otázku jste si vlastně zároveň odpověděl. Nejvíce problémů nám opravdu dělají změny v daňových zákonech a jejich aplikace do běžného života. Každý rok zákonodárci mění zákony a my se jim musíme přizpůsobovat, vysvětlovat je zákazníkům a hledat optimální cesty. Změn je v posledních letech stále více, a je docela náročné si všechny pamatovat. A když už si nějakou zapamatujete, za půl roku ji buď změní, nebo vrátí k původnímu stavu. Takový stav nemůže přispět ke stabilitě a růstu žádné ekonomiky.

 

Kde vidíte rezervy ve vašem oboru ohledně legislativy? 

Účetní zákony se moc nemění, ty jsou již několik let pořád téměř stejné, s těmi problémy nemáme. Horší jsou neustálé snahy státu vydělat na spotřebitelích co nejvíce, například zvyšováním sazeb DPH, aby jim to posléze mohl rádoby předat ve formě sociálních dávek. Špatné jsou výmysly úsporných balíčků, penzijních reforem, které posléze stejně další vláda zruší. Největší problém je podle mého názoru v nejednotnosti vlády a názorů. Neustále se mění politické strany i názory, vymýšlí se nové změny, na kterých se ani zákonodárci nedokáží shodnout. A pak se kormidlo obrátí a s ním i názor na danou problematiku.

 

Jaký je rozdíl mezi účetnictvím IT společnosti v porovnání s ostatními? 

Účetnictví IT společnosti je specifické stejně jako účetnictví jakéhokoliv jiného odvětví. Naše divize se zabývá čistě outsourcingem účetnictví našim zákazníkům, nikoliv vedením účetnictví v naší společnosti. Samozřejmě mezi naše klienty patří i jiné IT společnosti.

IT společnosti prodávají služby, s tím je spojená nedokončená výroba. Pokud jde o dlouhodobější vývoj softwaru, největším nákladem jsou mzdy zaměstnanců, kteří tyto služby vykonávají a technika, kterou využívají pro vývoj. Tím se asi nejvíce liší účetnictví od jiných odvětví, jinak se pochopitelně používají stejné postupy jako u jiných firem. Ale jak jsem již uvedla, každý obor má svá specifika.

 

Co by vám nejvíce usnadnilo práci? 

Nejvíce nám usnadňují práci efektivní, co nejvíce automatizované procesy, které se snažíme ve firmách nastavit, to se týká naší každodenní činnosti. Zohledníme-li naší činnost obecně, moc by nám pomohlo, kdyby byly změny zákonů konečné a bylo by jich méně, což by ovšem znamenalo, že by se v Poslanecké sněmovně i Senátu museli být naši zákonodárci schopni domluvit.

 

Popište, prosím, váš postup při cenové tvorbě. Jak strukturujete ceny za vaše služby? 

Nejprve zjistíme o zákazníkovi co nejvíce informací, abychom dokázali odhadnout náročnost práce. Například jestli vyrábí výrobky, prodává služby, obchoduje se zbožím apod. Také zjišťujeme, kolik má zákazník pohybů (počet faktur přijatých, vydaných, bankovních výpisů za rok), to nám také hodně řekne o náročnosti. Počet zaměstnanců také ovlivní cenu služby. Vzhledem k tomu, že máme opravdu zkušenosti s firmami z různých odvětví, dokážeme cenu relativně přesně odhadnout. Nakonec fakturujeme ve většině případů hodinovou sazbu a ta je pro každý typ služby jiná a odvíjí se od dostupných ceníkových cen.

 

Strukturujte vaše výhody ve srovnání s konkurencí? 

Většina našich zákazníků používá software ABRA, zde máme velkou výhodu v dokonalé znalosti systému, jsme mnohem rychlejší a dokážeme procesy téměř zautomatizovat, takže se zákazníkovi se systémem lépe pracuje a zároveň dokážeme být podstatně rychlejší než jiný dodavatel.

Co se týče dalších výhod, mám v týmu samé špičkové profesionální zaměstnance, kteří mají opravdu bezmezné znalosti a letité zkušenosti. Ti se vždy zajímají o firmu jako celek a ve firmách tak zefektivňují procesy přímo na míru danému oboru a situaci. Proti malým firmám máme také tu výhodu, že jsme na naše služby pojištěni a hradíme případné pokuty a penále, pokud vzniknou naší vinou.

 

Jak archivujete svoji agendu? Popište prosím, oběh dokumentů… 

V 95 procentech případů vedeme účetnictví a zpracováváme mzdy u zákazníků (v jejich sídle), tudíž doklady se od nich nikam nepřesouvají. Co s nimi provedou po zpracování nebo auditu, již necháváme na nich. Samozřejmě je upozorňujeme, jak dlouho který typ dokumentů musí skladovat a jak.

Zákazníkům, kterým vedeme účetnictví v našem sídle, doklady archivujeme u nás ve firmě v zabezpečených prostorách, takových zákazníků ale nemáme moc. Co se týče oběhu dokumentů, každá firma má svůj systém a my se přizpůsobujeme potřebám zákazníka. Většinou tedy býváme i součástí tvorby interních směrnic.

 

Zpracováváte mnoho dat pro různé firmy. Které výhody oproti účetním těch firem, které zpracovávají jenom data vlastního podniku, tak získáváte? Přišli jste při hromadném zpracování dat na nějaké nové postupy? 

Pohybujeme se v různých oborech, a proto naše zkušenosti můžeme předat i jiným firmám. I vytvořené účetní "vychytávky" v IT firmě mohou pomoci například v účetnictví zákazníka pohybujícího se v cestovním ruchu a podobně. Účetní, který zpracovává data jen jedné firmě, se většinou orientuje jen na zákony týkající se jeho oboru, v tom je trochu omezený v rozletu. Pokud pak potřebuje nastudovat něco nového, většinou mu to zabere hodně času, protože je náročné jednorázovou novou znalost získat.

Díky tomu, že jsme tým a zkušenosti si systematicky předáváme, řešení v praxi je pak většinou efektivnější a rychlejší… Problém vidím i v tom, že pokud děláte dlouhodobě něco stejného, novinky většinou ani nezaznamenáte a práce se pak stává rutinou, to se bohužel někdy i projeví na výsledku.

 

Jací klienti využívají služeb vaší divize, jsou některé obory zastoupeny výrazněji než jiné, jaká je průměrná velikost firmy, pro kterou zpracováváte finanční služby? 

Vzhledem k tomu, že poskytujeme různé poradenství, máme velké portfolio zákazníků. Našimi zákazníky jsou fyzické osoby, kterým jednou za rok zpracujeme přiznání k dani z příjmu včetně příloh. Dalšími zákazníky jsou malé firmy, ke kterým čas od času dojíždíme a kontrolujeme účetnictví, zpracováváme závěrky měsíční, čtvrtletní a roční, DPH a jiná přiznání. A v neposlední řadě obsluhujeme i velké zákazníky, ke kterým pravidelně dojíždíme a zpracováváme jim účetnictví nebo vedeme mzdy, zde býváme již součástí týmu a pomáháme vedení zefektivnit procesy pořád dále a dále.

Další naší službou je procesní neb daňové poradenství. Kromě toho poskytujeme poradenství, jak nejlépe a nejefektivněji využívat informační systémy ABRA. V tomto segmentu pomáháme většinou zákazníkům z řad větších firem, které mají více provozoven a mnoho zaměstnanců.

Cítím, že se naše práce v současnosti přesouvá spíše do dozorčí oblasti, provádíme tak spíše kontrolu dokladů, poradenství, uzávěrky a výstupy (reporting) apod., na zadávání dokladů už nás většinou zákazníci nevyužívají, na to mají vyškolené interní zaměstnance.

Našimi zákazníky jsou prodejci služeb (včetně IT firem, hotelů, reklamních agentur a další), obchodníci se zbožím, výrobní firmy a další subjekty. Také vedeme účetnictví společnostem s organizační složkou v zahraničí, portfolio je skutečně široké. Bohužel nemohu jmenovat průměrnou velikost firmy, byl by to irelevantní údaj vzhledem k šíři zákaznického portfolia.

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?