Hlavní navigace

Loni vzniklo nejméně firem za pět let

18. 1. 2012

Sdílet

 Autor: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com
V roce 2011 v ČR vzniklo celkem 22 333 nových firem, nejméně za posledních pět let. Do registrovaného kapitálu nově vzniklých firem podnikatelé loni investovali 37,23 miliard korun. Ke konci loňského roku bylo v ČR registrováno 357 701 kapitálových společností, to je o 5,1 % více než předloni.

Nejvíce firem, 45 % z celkového počtu, bylo založeno v Praze. Celých 53 % nově registrovaných společností podniká v oblasti nemovitostí, služeb, obchodu a stavebnictví. Finanční krize v České republice se na zájmu o podnikání odrazila až s časovým odstupem. Údaje vyplývají z databází a výpočtů České kapitálové informační agentury (ČEKIA), člena skupiny Bisnode. 

 

V loňském roce bylo v České republice zaregistrováno 22 333 nových firem, což je o 5,5 % méně než v roce 2010 a nejméně za posledních pět let. Nejvíce nových podnikatelských subjektů vzniklo v roce 2007, v období ekonomického boomu, a od té doby počet nově založených společností kontinuálně klesá. „Finanční krize v České republice se na zájmu o podnikání odrazila až s časovým odstupem. Ačkoliv tuzemská ekonomika mírně rostla, situace na trhu je obtížná. Nové podnikatelské aktivity navíc brzdí obavy z důsledků bobtnající dluhové krize, stejně jako očekávaný propad české ekonomiky v letošním roce a úsporná opatření ze strany státu,“ komentuje výsledky průzkumu analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová.

 

Počet nově založených firem* v období 2007 – 2010

 

2011

2010

2009

2008

2007

sro

21 174

22 460

21 756

22 638

21 063

as

1 159

1 174

1 095

1 336

3 967

celkem

22 333

23 634

24 860

25 982

27 037

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

K 31. 12. 2011 ČEKIA ve svých databázích evidovala celkem 357 701 firem, z toho 24 714 (6,9 %) akciových společností a 332 987 (93,1 %) společností s ručením omezeným. Podle výpočtů agentury ČEKIA podnikatelé loni do registrovaného kapitálu nově vzniklých firem investovali 37,23 miliard korun (28,90 miliard do akciových společností a 8,32 miliardy do společností s ručením omezeným). 

Celkový počet kapitálových společností podnikajících v ČR se v období 2010 až 2011 zvýšil o 5,1 % z 340 471 na 357 987. „I když v roce 2011 došlo ke zpomalení dynamiky růstu celkového počtu firem registrovaných v ČR, stávající trend lze stále hodnotit jako pozitivní,“ dodala Petra Štěpánová. ČEKIA odhaduje, že zhruba 20 % společností zapsaných v obchodním rejstříku jsou mrtvé schránky, které nevykazují žádnou podnikatelskou činnost.

 

 

Celkový počet firem v ČR v období 2006 – 2011

 

2011

2010

2009

2008

2007

2006

a.s.

24 714

24 042

23 221

22 888

21 932

19 636

s.r.o.

332 987

316 429

296 787

280 736

261 946

252 407

celkem

357 701

340 471

320 008

303 624

283 878

272 043

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

 

Z detailní analýzy vlastnické struktury nově založených firem vyplývá, že do 57 % společností registrovaných v roce 2011 vložili kapitál noví investoři (fyzické resp. právnické osoby), kteří v minulosti v České republice nepodnikali, zatímco u zhruba 40 % subjektů figuruje vlastník, který již v předchozím období vyvíjel podnikatelské aktivity. Pětina společností založených v loňském roce je ovládána výhradně zahraničními vlastníky. 83 % společností s ručením omezeným resp. 27 % akciových společností je v rukou fyzických osob.

 

Vlastnická struktura firem založených v roce 2011

Vlastnická struktura

Podíl na celku

Počet firem

zcela noví vlastníci

56,56%

12 631

alespoň jeden z vlastníků podnikal v ČR již v minulosti

41,45%

9 256

neurčeno

2,00%

446

celkem

100%

22 333

Zdroj: ČEKIA (databáze MagnusWeb)

Nejvíce podnikatelských subjektů, 44,5 % z celkového počtu, bylo v loňském roce založeno v Praze
(9 944). S výrazným odstupem následuje Jihomoravský (2 225), Moravskoslezský (1 481)
a Středočeský kraj (1 326). Nejméně firem v roce 2011 vzniklo v Karlovarském kraji (329), na Vysočině (348) a v Libereckém kraji (361).

 

Více než pětina společností založených v roce 2011 podniká v oblasti nemovitostí a různých formách služeb (poradenství, účetnictví, právo apod.), stejný počet nově registrovaných společností se zaměřilo na velkoobchod a necelá desetina na stavebnictví. V těchto čtyřech oblastech se rozhodlo podnikat přes 53 % firem, které vznikly v loňském roce. „Ve srovnání s předchozími lety je patrný pokles zájmu o podnikání v oblasti nemovitostí a služeb, což souvisí s dozvuky finanční krize v případě nemovitostí a vysoce konkurenčním prostředí a úsporami ze strany zákazníků v oblasti služeb,“ uzavřela analytička agentury ČEKIA. 

 

 

Zdroj: Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA)

 

Foto: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com