Hlavní navigace

„Malá důchodová reforma“ schválena Poslaneckou sněmovnou

3. 6. 2011

Sdílet

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která je prvním krokem k připravované důchodové reformě.

Ministerstvo práce a sociálních věcí samo označuje tuto novelu jako malou důchodovou reformu. Novela především reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku prohlašující za protiústavní ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění, které vymezuje parametry pro výpočet starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, a to způsobem velmi rovnostářským. Ústavní soud toto ustanovení zrušil s účinností od 30. září 2011, proto je základní účinnost novely stanovena právě na toto datum.

Schválená novela především posiluje zásluhovost v důchodovém systému, což znamená, že výpočet důchodu bude ve větší míře záviset na výši příjmů, ze kterých bylo do důchodového systému pojistné hrazeno. Z důvodu administrativní náročnosti a nákladů na státní rozpočet bude přechod od současného stavu ke stavu cílovému probíhat postupně, a to v letech 2012 až 2014.

Základní výměra důchodu i redukční hranice pro jeho výpočet nebudou již stanoveny pevnou částkou, ale budou nově odvozeny od výše průměrné mzdy v národním hospodářství. První redukční hranice zůstane v podstatě zachována na současné úrovni (cca 11 000 Kč). Příjmy do tohoto limitu se pro účely výpočtu důchodu zohlední ve výši 100 %.

Druhá redukční hranice bude postupně (v letech 2012–2014) podstatně zvýšena, a to ze současných 28 200 Kč až na konečných 400 % průměrné mzdy, což představuje v současné době přibližně 100 000 Kč. Pro účely výpočtu důchodu se však z této částky bude započítávat maximálně konečných 26 %. Příjmy přesahující přibližně 100 000 Kč měsíčně by pak po roce 2014 výši důchodu již neovlivnily.

V důsledku schválené novely by tak mělo dojít ke zvýšení důchodu u lidí s příjmem přesahujícím přibližně 36 000 Kč měsíčně a k nepatrnému snížení důchodu u lidí, jejichž měsíční příjem se pohybuje v rozmezí přibližně 12 500 Kč až 36 000 Kč. Náklady na růst důchodu u osob s vyššími příjmy tak budou rozloženy mezi cca 70 % pojištěnců, přičemž úroveň jejich důchodů by neměla dle ministerstva poklesnout natolik, aby ohrozila jejich životní úroveň.

Dalšími změnami, které novela přináší, je rozšíření rozhodného období pro výpočet důchodu ze současných 25 (resp. 30 let) na období celoživotní a sjednocení důchodového věku pro muže a ženy na 65 let s cílovým stavem v roce 2030.

Návrh novely zákona bude v průběhu června projednávat Senát. Podle již platných zákonů bude s účinnosti od 1. ledna 2012 maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činit 48násobek průměrné mzdy v národním hospodářství oproti současnému 72násobku, tzn., že dojde ke snížení ze současných 1 781 280 Kč na přibližně 1 200 000 Kč ročně, resp. 100 000 Kč měsíčně. Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění zůstane na současné výši, tj. 72násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.

 

ICTZ23

 

Zdroj: KPMG